Mobiele menu

StAtins in Frail oldEr patients with ischemic Stroke or Transient ischemic attack (SAFEST)

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 100.000 mensen een tijdelijke of blijvende afsluiting van een bloedvat in de hersenen. Dit wordt ook wel een TIA of een beroerte genoemd. Bijna de helft van deze mensen is ouder dan 75 jaar. Cholesterolverlagers, statines, kunnen de kans op hart- en vaatziekten verminderen bij jongere patiënten met een TIA of beroerte. Het is onbekend of dit ook geldt voor kwetsbare oudere patiënten. Ook weten we dat kwetsbare ouderen meer kans hebben op bijwerkingen van medicijnen. Dus is het onzeker of kwetsbare ouderen met een TIA of beroerte baat hebben bij statines. In dit onderzoek wordt gekeken of het niet behandelen met statines van kwetsbare ouderen na een TIA of beroerte een betere kwaliteit van leven en beter dagelijks functioneren geeft in vergelijking met wel behandelen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een deel waarbij gestopt wordt met een statine bij patiënten die dit medicijn al gebruikten en een deel waarbij er geen statine wordt gestart.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
10330032010007
Looptijd: 31%
Looptijd: 31 %
2022
2028
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
van der Velde
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC