Mobiele menu

Stay home, stay safe?Onderzoek naar omvang, aard en ernst van huiselijk geweld ten tijde van de Corona-crisis

Projectomschrijving

De maatregelen tijdens de coronacrisis zoals thuiswerken, thuisblijven en de sluiting van scholen hebben de sociale isolatie van gezinnen vergroot. Met oplopende spanningen in gezinnen neemt ook de kans op geweld toe. Het contact tussen slachtoffers en hulpverleners werd door de maatregelen bemoeilijkt, waardoor huiselijk geweld registraties achter kunnen zijn gebleven. Een vertraagde stijging van meldingen is dus denkbaar.

In dit project wordt er systematisch onderzoek gedaan naar het aantal, de aard en ernst van huiselijk geweld meldingen tijdens de COVID-19-maatregelen in vergelijking met vorig jaar. Er wordt rekening gehouden met op- en afschaling van maatregelen, maar ook met ontwikkelingen in het veld: verandering meldcode huiselijk geweld, corona-gerelateerde huiselijk geweld campagnes en het codewoord bij apotheken. Er worden registraties en dossiergegevens van Veilig Thuis, CBS-data en interviews met slachtoffers gebruikt. Het eindresultaat is een monitor, waarmee beleid en hulpverlening adequaat worden geïnformeerd.

Producten

Titel: Domestic Violence During COVID-19
Link: http://Slides beschikbaar op aanvraag
Titel: Onderliggende Mechanismen van Huiselijk Geweld tijdens COVID-19 Pandemie: Sociale Isolatie als Katalysator
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, Carlijn van Baak
Link: http://Slides beschikbaar op aanvraag
Titel: Stay Home, Stay Safe? Studying Prevalence, Nature, and Severity of COVID-19 Pandemic on Domestic Violence
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk, David Kühling, Carlijn van Baak & Rosanne Bombeld
Link: http://Slides beschikbaar op aanvraag
Titel: Mechanisms Underlying Domestic Violence: How the COVID-19 Pandemic Interacting with Pre-existing Vulnerabilities May Function as a Catalyst of Domestic Violence
Auteur: Anne Coomans Msc., PhD-Candidate Dr. Steve van de Weijer, Senior Researcher Prof. Dr. Veroni Eichelsheim, Senior Researcher Prof. Dr. Arjan Blokland, Senior Researcher
Link: http://Slides beschikbaar op aanvraag
Titel: Domestic Violence During COVID-19: How Various Demographic Groups may be Differently Affected by the COVID-19 Restrictions
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer
Link: http://Slides beschikbaar op aanvraag
Titel: Presentatie in het kader van de eerste bijeenkomst van de gebruikers/begeleidingscommissie
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, Sjoukje van Deuren & Meintje van Dijk
Titel: Presentatie in het kader van de eerste bijeenkomst van de commissie van ervaringsdeskundigen
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Sjoukje van Deuren & Meintje van Dijk
Titel: Stay home, stay safe? De gevolgen van COVID-19-maatregelen op huiselijk geweld in Nederland
Auteur: Anne Coomans, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk, Steve van de Weijer, Arjan Blokland, Carlijn van Baak, David Kühling, Rosanne Bombeld en Veroni Eichelsheim
Magazine: Justitiële Verkenningen
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/justitieleverkenningen/2021/3/JV_0167-5850_2021_047_003_003
Titel: Stay Home, Stay Safe? The Impact of the COVID-19 Restrictions on the Prevalence, Nature, and Type of Reporter of Domestic Violence in the Netherlands
Auteur: Anne Coomans, David Kühling-Romero, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk, Steve van de Weijer, Arjan Blokland & Veroni Eichelsheim
Magazine: Journal of Family Violence
Begin- en eindpagina:
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10896-022-00473-8
Titel: Stay home, stay safe? Pandemiespecifieke gevolgen voor adviesvragen bij Veilig Thuis
Auteur: Schlette, A.; Coomans, A.; Deuren, S. van; Weijer, S. van de; Blokland, A.A.J.; Eichelsheim, V.
Magazine: Tijdschrift voor Criminologie
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschriftcriminologie/2022/4/TvC_0165-182X_2022_064_004_002
Titel: Stay Home, Stay Safe? Short-and Long-term Consequences of COVID-19 Restrictions on Domestic Violence in the Netherlands. In Crime and Social Control in Pandemic Times.
Auteur: Veroni Eichelsheim, Anne Coomans, Anniek Schlette, Sjoukje van Deuren, Carlijn van Baak, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, David Kühling
Link: https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/S1521-6136202328
Titel: Stay home, stay safe? Huiselijk geweld tijdens de COVID-19-crisis. De Sociologie en de Pandemie: Inzichten en Vooruitblik na Twee Jaar Coronacrisis.
Auteur: Anne Coomans, David Kühling-Romero, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk, Steve van de Weijer, Arjan Blokland & Veroni Eichelsheim
Link: https://assets.pubpub.org/2lft9pzt/31679498070440.pdf
Titel: The COVID-19 Lockdown and the Subsequent Effect on Different Types of Intimate Partner Violence in the Netherlands
Auteur: Job Peeters, Dinand Webbink
Titel: Factsheet Meldingen | Flevoland
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk & Koosje Heurter
Link: https://nscr.nl/stay-home-stay-safe/resultaten
Titel: Aanvullende Vragen uit de Praktijk | Flevoland
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk & Koosje Heurter
Link: https://nscr.nl/stay-home-stay-safe/resultaten
Titel: Monitor Meldingen | Flevoland
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk & Koosje Heurter
Link: https://nscr.nl/stay-home-stay-safe/resultaten
Titel: Factsheet Meldingen | Noord Holland Noord
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk & Koosje Heurter
Titel: Bijlage Meldingen | Flevoland
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk & Koosje Heurter
Titel: Monitor Meldingen | Noord Holland Noord
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk & Koosje Heurter
Link: https://nscr.nl/stay-home-stay-safe/resultaten
Titel: Bijlage Meldingen | Noord Holland Noord
Auteur: Anne Coomans, Veroni Eichelsheim, Arjan Blokland, Steve van de Weijer, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk & Koosje Heurter
Link: https://nscr.nl/stay-home-stay-safe/resultaten
Titel: Monitor landelijke meldingen Veilig Thuis
Link: https://nscr.nl/app/uploads/2021/11/SHSS_Monitor-Meldingen-Landelijk_311021.pdf
Titel: Factsheet symposium 'Wat weten we nu over huiselijk geweld tijdens de COVID-19 crisis?'
Link: https://nscr.nl/app/uploads/2023/05/NSCR-Factsheet-Stay-Home-Stay-Safe_230522-1.pdf
Titel: Podcastopname ‘Het Onderzoeksbureau: Hulpverlening bij huiselijk geweld stagneerde in coronatijd’
Link: https://www.nporadio1.nl/podcasts/het-onderzoeksbureau/75125/41-het-onderzoeksbureau-hulpverlening-bij-huiselijk-geweld-stagneerde-in-coronatijd
Titel: Projectwebsite
Auteur: Anne Coomans, Koosje Heurter, Veroni Eichelsheim
Link: https://nscr.nl/stay-home-stay-safe/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De beperkte bewegingsvrijheid, sociale isolatie en financiële onzekerheid als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen leiden tot oplopende spanningen thuis. Wat is het effect van de COVID-19 maatregelen op de omvang, aard en ernst van huiselijk geweld? De maatregelen bemoeilijken het contact tussen potentiële slachtoffers en professionals, waardoor de officiële huiselijk geweldsregistraties mogelijk in eerste instantie uit blijven. Dit kan ertoe leiden dat hulpverlening niet of (te) laat wordt ingezet. Systematisch onderzoek naar de effecten van de COVID-19 maatregelen op (meldingen van) huiselijk geweld ontbreekt tot op heden. Dit betekent dat er hoogstens vermoedens zijn van mogelijke veranderingen in de huiselijk geweldregistraties als gevolg van de ingezette maatregelen. Wij stellen een quasi-experimenteel onderzoek voor naar de omvang, aard en ernst van huiselijk geweldmeldingen in Nederland tijdens de periode van de COVID-19 maatregelen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (weekniveau). We verwachten een vertraagde stijging in de omvang van huiselijk geweld, een toenemende ernst, maar ook veranderingen in daders, slachtoffers en melders van huiselijk geweld. Dit onderzoek betreft een samenwerking tussen wetenschap en praktijk. In de eerste fase van het onderzoek maken we gebruik van wekelijkse huiselijk geweldregistraties afkomstig van verschillende Veilig Thuis organisaties, vanaf ruim voor de start van de maatregelen tot geruime tijd daarna. Aanvullend gebruiken we informatie uit chatgegevens, dossiers en houden we interviews met slachtoffers. We leveren een tweewekelijkse real-time monitor aan betrokken instanties. In de tweede fase maken we gebruik van landelijke CBS-data en gegevens van slachtoffersurvey data om zicht te krijgen op mogelijke registratie-effecten als gevolg van de COVID-19 maatregelen op huiselijk geweld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. V.I. Eichelsheim
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving