Mobiele menu

Stem van de Oudere Migrant

Projectomschrijving

De zorg dichterbij oudere migranten

Oudere migranten hebben problemen met het vinden van de juiste voorzieningen voor zorg, wonen en welzijn. Dat komt mogelijk omdat het aanbod onvoldoende is afgestemd op hun wensen en behoeften. Oudere migranten geven aan dat de voorzieningen daardoor moeilijk toegankelijk zijn. Hierdoor maken zij geen gebruik van zorg en verslechtert hun lichamelijk en geestelijke gezondheid.

Doel
Het doel van dit project is de inzet van zogeheten sleutelfiguren. Dat zijn mensen uit de gemeenschap van de migranten die ouderen helpen bij het gebruiken van de bestaande voorzieningen voor zorg, wonen en welzijn. Door hun vertrouwensband kunnen zij die brug vormen. Zij inventariseren wensen en behartigen de belangen van oudere migranten.

Werkwijze
Onderzoekers evalueren het effect van inzet van sleutelfiguren. Daarbij kijken zij naar het gebruik van voorzieningen door oudere migranten, hun kwaliteit van leven en zelfredzaamheid.

Doelgroep
Zelfstandig wonende migranten van 55 jaar of ouder.

Producten

Titel: Diversiteit in vergrijzing: cultuursensitieve ouderenzorg voor de eerste generatie Turkse en Marokkaanse migranten
Auteur: B. Steunenberg en N.J. de Wit
Magazine: Bijblijven
Titel: Op weg naar cultuursensitieve zorg voor oudere migranten!
Auteur: B. Steunenberg, I. Verhagena, W.J. Ros, N.J. de Wit
Magazine: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Titel: Culturally sensitive care for elderly immigrants through ethnic community health workers: design and development of a community based intervention programme in the Netherlands.
Auteur: I. Verhagen, W.J. Ros, B. Steunenberg en N.J. de Wit
Magazine: BMC Public Health
Titel: Zorg voor de Oudere Migrant
Auteur: Bas Steunenberg, Nadezda Broshuis en Vanessa Scholtens
Link: https://migrant.extras.bsl.nl/

Verslagen


Eindverslag

Dit transitieproject richt zich op de problemen met de toeleiding van oudere niet-westerse migranten naar bestaande zorg, wonen en welzijn voorzieningen. Ondanks een aantal succesvolle initiatieven op dit vlak, signaleren de ouderen zelf, zorgprofessionals en beleidsmedewerkers nog steeds problemen op dit terrein. Mogelijke oorzaken zijn het feit dat het aanbod onvoldoende is afgestemd op de cultuurspecifieke specifieke wensen en behoeften van oudere migranten. De voorzieningen zijn volgens de oudere migranten daardoor vaak moeilijk toegankelijk, en de doelgroep wordt nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling van het zorgaanbod. Door onderutilisatie van voorzieningen en hulpmiddelen verslechtert de lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van oudere migranten.

In dit transitieproject wordt getracht door de inzet van sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap de toeleiding naar de bestaande zorg, wonen en welzijn voorzieningen te verbeteren.

De kern van de beoogde transitie is het gestructureerd inzetten van sleutelfiguren uit de lokale gemeenschap van de migranten in het contact met het bestaande lokale zorg- en welzijnsnetwerk. Zij hebben een vertrouwensband met de oudere migranten en zijn in staat om bruggen te slaan naar vertegenwoordigers van betrokken instellingen. Zij vormen een intermediair voor de belangen en wensen van de oudere migranten op het gebeid van zorg, wonen en welzijn en proberen deze samen met hen te verwezenlijken.

De sleutelfiguur inventariseert de wensen en behoeften via individuele huisbezoeken en algemene voorlichtingsbijeenkomsten. Hij vormt rond een bepaald thema een gespreksgroep van oudere migranten en inventariseert samen met hen de ervaren problemen in het bestaande aanbod. De themagroep zoekt contact met de betrokken instellingen en maakt afspraken, die uitmonden in verbeterprojecten.

Effecten van de transitie worden gemeten door het afnemen van een vragenlijstenpakket bij zowel de nog zelfstandig wonende 55+ oudere migrant en primaire mantelzorger. Deze vragenlijsten worden afgenomen kort na het inventariserende huisbezoek door de sleutelfiguur en een effectmeting na anderhalf jaar (wanneer de eerste verbeterprojecten zijn afgerond of in uitvoering zijn).

Dit project wordt uitgevoerd in drie lokaties binnen de NUZO regio. In Harderwijk richt het project zich op de oudere Turkse migranten, in Tiel op de Molukse en in Utrecht (Kanaleneiland) op de Marokkaanse oudere migrant.

Samenvatting van de aanvraag

De zorg dichterbij oudere migranten

Oudere migranten hebben problemen met het vinden van de juiste voorzieningen voor zorg, wonen en welzijn. Dat komt mogelijk omdat het aanbod onvoldoende is afgestemd op hun wensen en behoeften. Oudere migranten geven aan dat de voorzieningen daardoor moeilijk toegankelijk zijn. Hierdoor maken zij geen gebruik van zorg en verslechtert hun lichamelijk en geestelijke gezondheid.

Doel
Het doel van dit project is de inzet van zogeheten sleutelfiguren. Dat zijn mensen uit de gemeenschap van de migranten die ouderen helpen bij het gebruiken van de bestaande voorzieningen voor zorg, wonen en welzijn. Door hun vertrouwensband kunnen zij die brug vormen. Zij inventariseren wensen en behartigen de belangen van oudere migranten.

Werkwijze
Onderzoekers evalueren het effect van inzet van sleutelfiguren. Daarbij kijken zij naar het gebruik van voorzieningen door oudere migranten, hun kwaliteit van leven en zelfredzaamheid.

Doelgroep
Zelfstandig wonende migranten van 55 jaar of ouder.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
314040201
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B. Steunenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht