Mobiele menu

Stereotactische radiotherapie en stabiliserende operatie gecombineerd binnen 24u bij instabiele wervelmetastasen: een gerandomiseerd onderzoek

Projectomschrijving

Uitzaaiingen in het skelet (botmetastasen) zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met vergevorderde kanker. Dit veroorzaakt vaak pijn en verslechtert de levenskwaliteit van patiënten en hun partners. De standaardbehandeling om deze pijnklachten te bestrijden is conventionele radiotherapie. Wanneer er sprake is van een instabiele wervelkolom of een (dreigende) fractuur door de uitzaaiing, is een operatie nodig. In de huidige situatie worden patiënten met instabiele wervelmetastasen eerst geopereerd (gestabiliseerd), en pas na een tijdsinterval van minimaal 2 weken bestraald, om complicaties in het wondgebied te voorkomen. Hierdoor duurt het lang voordat effectieve pijncontrole optreedt en de patiënt kan beginnen met mobiliseren.

Doel

Het doel van deze gerandomiseerde studie is het evalueren van de effectiviteit van het omdraaien van de volgorde van beide behandelingen, dus eerst radiotherapie en 24 uur later een operatie, om zo het behandelingsinterval te verkorten. Ook onderzoeken we of de nieuwe radiotherapeutische techniek stereotactische bestraling (SBRT) beter werkt dan conventionele radiotherapie bij het behandelen van wervelmetastasen.

Aanpak/werkwijze

We vergelijken een controlegroep en een interventiegroep op:

 • fysiek functioneren 4 weken na start van de behandeling
 • pijnvermindering
 • duur van ziekenhuisopname
 • bijwerkingen, zoals wondcomplicaties
 • kwaliteit van leven
 • progressievrije overleving

Verder voeren we een kosten-effectiviteitsanalyse uit om de waarde van de behandelprocedure in de klinische praktijk te evalueren.

Samenwerkingspartners

We werken samen met Radboudumc en het Diakonessenziekenhuis. 

Verwachte resultaten

Wanneer we bewijs kunnen leveren voor bestralen en opereren in een korter tijdsinterval:

 • Kunnen beide behandelingen binnen 1 ziekenhuisopname plaatsvinden.
 • Ervaren patiënten eerder effect van de behandelingen.
 • Herstellen patiënten naar verwachting fysiek sneller.
 • Ervaren patiënten een snellere pijncontrole.
 • Kunnen zorgprofessionals naar verwachting systemische therapie (behandeling voor het hele lichaam in plaats van lokaal) sneller hervatten.
Afbeelding
Lenny Verkooijen en team

Helpt het omdraaien en inkorten van behandeling tot sneller herstel van mobiliteit, pijn en een vervolgbehandeling? In deze blog legt projectleider Lenny Verkooijen meer uit over de 24-uursbehandeling die zij en haar team gaan onderzoeken en wat het kan betekenen voor kwaliteit van leven.

> Lees de blog

ZonMw en symptoombehandeling

Vanuit ons programma Palliantie financieren we projecten die bijdragen aan goed onderbouwde interventies om symptoomlast te verminderen bij de patiënt. Zo zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Lees meer over symptoombehandeling in de palliatieve fase.

Producten

Titel: Stereotactic Body radiotherapy and pedicLE screw fixatioN During one hospital visit for patients with symptomatic unstable spinal metastases: a randomized trial (BLEND RCT) using the Trials within Cohorts (TwiCs) design
Auteur: E H Huele, J M van der Velden, N Kasperts, W S C Eppinga, J P C Grutters, B B M Suelmann, A A Weening, D Delawi, S C C M Teunissen, H M Verkooijen, J J Verlaan, R Gal
Magazine: Trials
Link: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-023-07315-y#additional-information

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Background Routine treatment for unstable spinal metastases consists of surgical stabilization followed by conventional external beam radiotherapy (EBRT) or stereotactic body radiotherapy (SBRT) with a time interval of two weeks to avoid presumable wound complications. Unfortunately, relief of pain by radiotherapy is delayed by this time interval as is return to systemic therapy. In addition, post-operative SBRT is challenging as high density spinal implants complicate radiotherapy planning and (dose) delivery. Therefore, patients with painful unstable spinal metastases may benefit from preoperative SBRT followed by immediate surgical stabilization within 24 hours (BLEND approach). As SBRT enables the delivery of high-dose radiation precisely to the spinal metastasis while keeping the dose to the surgical area low, wound complications may be prevented. Also, the time interval between SBRT and surgical stabilization can be shortened, allowing a single and shorter hospital admission period, and potentially earlier treatment effects, and faster start of systemic therapy, which are especially important in this palliative phase. Objectives The primary objective of this randomized study is evaluate whether the BLEND approach leads to faster improvement of physical functioning in patients with painful, unstable metastases of the cervical, thoracic and/or lumbar spine increases compared to standard care (surgical stabilization followed by conventional EBRT or SBRT >2 weeks). In addition, we will compare the duration of pain relief, start of/return to systemic therapy, length of hospital stay, neurological deterioration, adverse events (e.g. wound complications), quality of life and progression-free survival. In addition, we will perform a cost-effectiveness analysis to assess whether SBRT followed by surgical stabilization within 24 hours is cost-effective compared with standard treatment, from a societal perspective. Study design We will perform a phase II randomized trial following the Trials within Cohorts (TwiCs) design. The trial will be performed within the in 2015 established PRospective Evaluation of interventional StudiEs on boNe metastases (PRESENT) cohort including patients with bone metastases. At cohort enrollment, patients are asked consent for collection of clinical data and patient reported outcomes. In addition, patients provide consent for randomization into future intervention studies. For this trial, we will include patients with painful (cervical, thoracic and/or lumbar) spinal metastases and (impending) pathological fractures requiring radiotherapy and surgical stabilization. Eligible patients will be randomized and those allocated to the intervention arm will be offered the BLEND intervention, which they can accept or refuse. Informed consent is obtained from those patients accepting the intervention. Patients allocated to the control arm (standard of care) will not be notified about the trial and their cohort data will be used comparatively. Study population Patients with multiple spinal metastases not requiring surgical bridging of more than five vertebral levels, who had no prior surgery or radiotherapy to the index levels, with no (partial, but rapid progressing) neurological deficits, or with a life expectancy of >3 months will be included. Intervention Patients will undergo SBRT, followed by surgical stabilization within 24 hours. Study endpoints Physical functioning at four weeks after the start of the first treatment, which is a functional scale from the EORTC QLQ-C15-PAL questionnaire, is the primary outcome. Secondary outcomes are pain response, the duration of pain relief, return to systemic therapy, length of the hospital stay, neurological deterioration, adverse events (e.g. wound complications), quality of life and progression-free survival between intervention and control. In addition, we will provide the cost-effectiveness of SBRT followed by surgical stabilization within 24 hours.

Kenmerken

Projectnummer:
08440012010003
Looptijd: 51%
Looptijd: 51 %
2021
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Gal PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht