Mobiele menu

Sterk door structureel te sporten in het Bildt

Het project "Sterk door structureel te sporten in het Bildt" is een samenwerking tussen Sportschool Poelstra, Schoojudo, verschillende basisscholen en buurtsportcoaches en de Gemeente het Bildt. Tijdens de gymlessen krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gedurende 6 weken het programma aangeboden van schooljudo. Hierbij staan de 7 waarden van schooljudo centraal; "Respect, Samenwerking, Beheersing, Discipline, Vertrouwen, Weerbaarheid en Plezier". Dit zijn ook de waarden die bij Sportschool Poelstra in de judolessen centraal staan. Tijdens deze lessen is er naast de lichamelijke en motorische ontwikkeling van de leerlingen dus ook erg veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Immers stoeien, rollen, vallen etc. zijn essentiële basiselementen in de ontwikkeling van een kind. Hierdoor zal het kind beter een weg kunnen vinden in onze maatschappij en "skills for life" mee krijgen. Na de schooljudo lessen kan het kind ook aansluiten bij een reguliere sportclub.

Verslagen


Eindverslag

Het project "Sterk door structureel te sporten in het Bildt" is een samenwerking tussen Sportschool Poelstra, Schoojudo, verschillende basisscholen en buurtsportcoaches en de voormalige Gemeente het Bildt (Nu Geemente Waadhoeke). Tijdens de gymlessen krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gedurende 6 weken het programma aangeboden van schooljudo. Hierbij staan de 7 waarden van schooljudo centraal; "Respect, Samenwerking, Beheersing, Discipline, Vertrouwen, Weerbaarheid en Plezier". Dit zijn ook de waarden die bij Sportschool Poelstra in de judolessen centraal staan. Tijdens deze lessen is er naast de lichamelijke en motorische ontwikkeling van de leerlingen dus ook erg veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Immers stoeien, rollen, vallen etc. zijn essentiële basiselementen in de ontwikkeling van een kind. Hierdoor zal het kind beter een weg kunnen vinden in onze maatschappij en "skills for life" mee krijgen. Na de schooljudo lessen kan het kind ook aansluiten bij een reguliere sportclub. Het eerste jaar hebben er een 4-tal scholen en in het 2e jaar een 5-tal scholen deelgenomen en zowel de scholenl als de leerlingen waren zeer enthousiast. Door het project zijn de contacten met buurtsportcoaches, scholen, BSO organisatie en AZC locatie Sint Annaparochie duidelijk structureel toegenomen, waardoor in de toekomst de voortzetting van het project gewaarborgd is.

Het project "Sterk door structureel te sporten in het Bildt" is een samenwerking tussen Sportschool Poelstra, Schoojudo, verschillende basisscholen en buurtsportcoaches en de voormalige Gemeente het Bildt (Nu Geemente Waadhoeke). Tijdens de gymlessen krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gedurende 6 weken het programma aangeboden van schooljudo. Hierbij staan de 7 waarden van schooljudo centraal; "Respect, Samenwerking, Beheersing, Discipline, Vertrouwen, Weerbaarheid en Plezier". Dit zijn ook de waarden die bij Sportschool Poelstra in de judolessen centraal staan. Tijdens deze lessen is er naast de lichamelijke en motorische ontwikkeling van de leerlingen dus ook erg veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Immers stoeien, rollen, vallen etc. zijn essentiële basiselementen in de ontwikkeling van een kind. Hierdoor zal het kind beter een weg kunnen vinden in onze maatschappij en "skills for life" mee krijgen. Na de schooljudo lessen kan het kind ook aansluiten bij een reguliere sportclub.
Het eerste jaar hebben er een 4-tal scholen deelgenomen en zowel de school als de leerlingen waren zeer enthousiast. voor het komende jaar zijn we alweer druk aan het plannen om de kinderen en scholen vertrouwd te maken met judo en alle goede waarden die deze sport met zich mee brengt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006329
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Poelstra
Verantwoordelijke organisatie:
Sportschool Poelstra