Mobiele menu

Sterker samen: vergroten van de kracht en welbevinden van gezinnen met een persoon met EMB.

Veel gezinnen met een kind met een ernstige meervoudige beperking (EMB) worstelen met de vraag hoe zij hun kind een zo goed mogelijk leven kunnen geven en zich als gezin staande kunnen houden. Dit project wil inzicht in de kwaliteit van bestaan (KvB) van deze gezinnen vergroten door het welbevinden van de verschillende gezinsleden in kaart te brengen en na te gaan welke factoren de KvB beïnvloeden in verschillende levensfasen. Deze inzichten worden gebruikt om concrete producten voor deze gezinnen en zorgverleners te ontwikkelen die de KvB van alle gezinsleden vergroot. Tot slot zal het project ontwikkelde én bestaande kennis ontsluiten voor gezinnen met een kind met EMB. Kern van het netwerk bestaat uit BOSK, RUG, ’s HeerenLoo, Hanzehogeschool en Koninklijke Visio. Uniek in dit project is de actieve betrokkenheid van ouders en broers en zussen. Onderzoekers van RUG orthopedagogiek en Hanzehogeschool werken in alle projectstadia gelijkwaardig samen met gezinnen met EMB en de BOSK.

Producten

Titel: Support needs of families with a child with profound intellectual and multiple disabilities
Auteur: Lahaije, S.T.A., Luijkx, J., Waninge, A., & Van der Putten, A.A.J.
Magazine: International Journal of Developmental Disabilities
Titel: Transition to adulthood of adolescents with profound intellectual and multiple disabilities: Content validation of the SGU-PIMD to support families
Auteur: Luitwieler, N., Luijkx, J., van der Stege, H. A., Grootoonk, A., van der Schans, C. P., van der Putten, A. A. J> , & Waninge, A
Magazine: Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.
Titel: Well-Being of Families with a Child with Profound Intellectual and Multiple Disabilities
Auteur: Lahaije, S. T. A., Luijkx, J., Waninge, A., & van der Putten, A. A. J.
Magazine: Research and Practice for Persons with Severe Disabilities
Titel: Variables related to the quality of life of families that have a child with severe to profound intellectual disabilities: a systematic review.
Auteur: Luitwieler, N.M., Luijkx, J., Salavati, M., Van der Schans, C.P., Van der Putten, A.A.J. & Waninge, A
Magazine: HELIYON
Titel: Zoektocht naar gerichte ondersteuning voor gezinnen met (Z)EVMB-kind
Auteur: Lahaije, S.T.A. & Van Den Dries-Luitwieler, N.M
Magazine: Vieren!
Titel: Een verkenning van de kwaliteit van leven van naasten.
Auteur: Luijkx, J. & ten Brug, A.
Titel: Sterker Samen: Vergroten van de kracht en welbevinden van gezinnen met een persoon met EMB.
Auteur: Van den Dries-Luitwieler, N.M., Lahaije, S.T.A., Luijkx, J., Waninge, A. & Van der Putten, A.A.J.
Titel: Gezinskwaliteit van leven: hoe wordt deze gevormd? Presentatie op Congres Pronkjewailtjes uut Noorden, Groningen, Nederland. 27-02-20.
Auteur: Lahaije, S.T.A., Putten, A.A.J. van der, Luijkx, J. & Waninge, A.
Titel: Samen sterk!
Auteur: Lahaije, Simeon & van den Dries-Luitwieler, Nicole (2019).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845004008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Luijkx
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen