Mobiele menu

Stevig in de wijk

In dit project in Almere Stad, Almere Haven en Almere Buiten richtten wijkverpleegkundigen zich als zichtbare schakels op laagopgeleide ouderen met gezondheidsrisico’s.

Doel

Om deze wijkverpleegkundigen vroegtijdig in te zetten, zodat de gezondheidswinst van de ouderen toeneemt.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen werkten samen met de disciplines uit het gezondheidscentrum, de huisarts en partners in de wijk. De belangrijkste taken waren het tijdig signaleren en het coördineren van alle zorg rond de cliënt, ook de hulp van bijvoorbeeld familie en buren. De wijkverpleegkundige ging ook op eigen initiatief naar ouderen toe en zocht passende oplossingen over grenzen van instellingen heen.

Resultaten

Daar waar veel ouderen wonen zijn pilots ‘verpleegkundige praktijk’ gestart. In de verpleegkundige praktijk werken hbo-verpleegkundigen (praktijkondersteuners, persoonlijk begeleiders dementie, wijkverpleegkundigen) samen rondom de zorg aan kwetsbare ouderen. Inmiddels zijn er 4 verpleegkundige praktijken operationeel, is het beleid verpleegkundige praktijk beschreven en is een maatschappelijke businesscase Verpleegkundige praktijk beschikbaar.

Producten

Titel: maatschappelijke Businescase Verpleegkundige Praktijk
Link: http://info@zorggroep-almere.nl

Verslagen


Eindverslag

In Almere is door 8 wijkverpleegkundigen (4 fte) de zichtbare schakel goed neergezet. De verpleegkundigen werken wijkgericht en werken samen met de disciplines uit het gezondheidscentrum en partners in de wijk. De wijkverpleegkundigen werken volgens 1 methodiek waarbij samen met de client de situatie van de client in beeld wordt gebracht en ook samen naar mogelijke oplossingen wordt gezocht. Daar waar veel ouderen wonen zijn Pilots "verpleegkundige praktijk" gestart. In de verpleegkundige praktijk werken HBO verpleegkundigen (Praktijondersteuners, persoonlijk begeleiders dementie, wijkverpleegkundigen)samen rondom de zorg aan kwetsbare ouderen. Voor de client is er 1 aanspreekpersoon en 1 dossier. Interventies vanuit zorgprogramma's, behandeling en verpleegkundig domein worden afgestemd en gebundeld tot 1 zorg/behandelplan en gemonitord of in de thuissituatie ook de gewenste inzet en resultaten voor de client worden gerealiseerd. Alle elementen die opgezet zijn door de zichtbare schkel zijn ook ingebed in de verpleegkundige praktijk.Inmiddels zijn er 4 verpleegkundige praktijken operationeel, is het beleid verpleegkundige praktijk beschreven en is in een maatschappelijke Businesscase Verpleegkundige praktijk beschikbaar. Hierin zijn de baten voor de client, organisatie en maatschappij zichtbaar gemaakt. Het model zoals ontwikkeld in de Pilots wordt in 2013 verder geimplementeerd binnen de organisatie.

Kenmerken

Projectnummer:
206010020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. de Kanter
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Almere
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.