Mobiele menu

StigmaTools met impact in gesprek over stigma voor meer openheid, begrip, herstel en sociale inclusie

Doel
Op laagdrempelige en toegankelijke manier in gesprek over (zelf)stigma met behulp van 20 StigmaTools, met als doel meer openheid, bewustwording, begrip, herstel en sociale inclusie.

Doelgroep
Ervaringsdeskundigen, cliënten, zorgprofessionals, wijkbewoners, studenten, docenten, beleidsmedewerkers in de regio Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Bronckhorst en Enschede.

Activiteiten
Training en intervisie aan 12 ervaringsdeskundigen gericht op het inzetten van de StigmaTools
Organiseren van 30 bijeenkomsten waarbij 200 – 800 mensen bereikt worden.

Relevantie
Stigmatisering is voor mensen met een psychische aandoening een grote barrière voor herstel. Het is een hardnekkig probleem en er is grote behoefte om stigma bespreekbaar te maken.

Initiatiefnemer en samenwerkingspartners
Zorgbelang Inclusief in samenwerking met Iriszorg Vakgroep Ervaringsdeskundigen, IxtaNoa, gemeente Bronckhorst en De Bagagedrager

Projectleider
Ellen Spanjers: ellenspanjers@zorgbelanginclusief.nl

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742001012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Spanjers
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgbelang Inclusief