Mobiele menu

Stimuleren van weloverwogen besluitvorming aangaande deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen – a blended learning approach

Introductie

Deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder Marokkaans- en Turks Nederlandse vrouwen is laag.

Onderzoek

Met kennis welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn, is met de vrouwengroep passend beeldverhaal ontwikkeld, een voorlichtingspakket samengesteld en zijn fysieke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze onderwijsvorm heeft een positieve bijdrage geleverd aan verbetering van kennis, het verminderen van taboe en de intentie om deel ten nemen aan het bevolkingsonderzoek. Dit werd met een vragenlijst voor én na de voorlichting gemeten. Gezien het beperkte aantal volledig ingevulde vragenlijsten, was geen zinvolle analyse mogelijk te meten of deze manier van kennisoverdracht zorgt dat de vrouwen hierdoor een bewuste en doordachte beslissing kunnen nemen. Omdat de vrouwen tevredenheid waren over de voorlichtingsbijeenkomsten, gaan we hiermee door. Deze materialen zullen beschikbaar gesteld worden aan onder andere migrantenorganisaties en opleidingen in de zorg.

Producten

Titel: Voorlichtingspresentatie Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
Auteur: AMAN, RIVM
Link: https://amanonline.nl/zonmw-implementatie-project/
Titel: Stappenplan voorlichtingsbijeenkomst baarmoederhalskanker – Turks
Auteur: AMAN, RIVM
Link: https://amanonline.nl/zonmw-implementatie-project/
Titel: FAQ voorlichtingspresentatie
Auteur: AMAN, RIVM
Link: https://bit.ly/3yMuBcd
Titel: Evaluatievragenlijst informatiebijeenkomst
Auteur: AMAN, RIVM
Link: http://tinyurl.com/yrp7vt3x
Titel: Voorlichtingspresentatie Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker_inclusief video_Marokkaans/Arabisch
Auteur: AMAN, RIVM
Titel: Stappenplan voorlichtingsbijeenkomst baarmoederhalskanker – Marokkaans Arabisch_Tamazight
Auteur: AMAN, RIVM
Link: https://amanonline.nl/zonmw-implementatie-project/
Titel: PDCA cyclus
Auteur: AMAN
Link: https://amanonline.nl/zonmw-implementatie-project/
Titel: Wervingsfolder voor voorlichtingsbijeenkomst
Auteur: AMAN
Link: https://amanonline.nl/wp-content/uploads/2022/07/BMHK1.png
Titel: Video baarmoederhalskanker Turks
Auteur: RIVM, ZOUKA, Pharos, AMAN, SGAN
Link: https://www.youtube.com/watch?v=e8m3vz7OHz0
Titel: Video baarmoederhalskanker Berbers
Auteur: RIVM, ZOUKA, Pharos, AMAN, SGAN
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VP8Gl2Na4nI
Titel: Video baarmoederhalskanker_Arabisch
Auteur: RIVM, ZOUKA, Pharos, AMAN, SGAN
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QMWwWc4gS4o&t=3s
Titel: Website met aanvullende informatie ZonMw project
Auteur: AMAN
Link: https://amanonline.nl/zonmw-implementatie-project-omschrijving-doel-en-aanpak/
Titel: Beeldverhaal "Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker"
Auteur: AMAN, Pharos, SGAN en RIVM
Link: http://shorturl.at/gkBQS

Kenmerken

Projectnummer:
555001009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Lahdidioui
Verantwoordelijke organisatie:
Associatie Marokkaanse Artsen Nederland