Mobiele menu

Stimuleren van weloverwogen besluitvorming aangaande deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen – a blended learning approach

Projectomschrijving

Introductie

Deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder Marokkaans- en Turks Nederlandse vrouwen is laag.

Onderzoek

Met kennis welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn, is met de vrouwengroep passend beeldverhaal ontwikkeld, een voorlichtingspakket samengesteld en zijn fysieke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze onderwijsvorm heeft een positieve bijdrage geleverd aan verbetering van kennis, het verminderen van taboe en de intentie om deel ten nemen aan het bevolkingsonderzoek. Dit werd met een vragenlijst voor én na de voorlichting gemeten. Gezien het beperkte aantal volledig ingevulde vragenlijsten, was geen zinvolle analyse mogelijk te meten of deze manier van kennisoverdracht zorgt dat de vrouwen hierdoor een bewuste en doordachte beslissing kunnen nemen. Omdat de vrouwen tevredenheid waren over de voorlichtingsbijeenkomsten, gaan we hiermee door. Deze materialen zullen beschikbaar gesteld worden aan onder andere migrantenorganisaties en opleidingen in de zorg.

Producten

Titel: Voorlichtingspresentatie Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
Auteur: AMAN, RIVM
Link: https://amanonline.nl/zonmw-implementatie-project/
Titel: Stappenplan voorlichtingsbijeenkomst baarmoederhalskanker – Turks
Auteur: AMAN, RIVM
Link: https://amanonline.nl/zonmw-implementatie-project/
Titel: FAQ voorlichtingspresentatie
Auteur: AMAN, RIVM
Link: https://bit.ly/3yMuBcd
Titel: Evaluatievragenlijst informatiebijeenkomst
Auteur: AMAN, RIVM
Link: http://tinyurl.com/yrp7vt3x
Titel: Voorlichtingspresentatie Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker_inclusief video_Marokkaans/Arabisch
Auteur: AMAN, RIVM
Titel: Stappenplan voorlichtingsbijeenkomst baarmoederhalskanker – Marokkaans Arabisch_Tamazight
Auteur: AMAN, RIVM
Link: https://amanonline.nl/zonmw-implementatie-project/
Titel: PDCA cyclus
Auteur: AMAN
Link: https://amanonline.nl/zonmw-implementatie-project/
Titel: Wervingsfolder voor voorlichtingsbijeenkomst
Auteur: AMAN
Link: https://amanonline.nl/wp-content/uploads/2022/07/BMHK1.png
Titel: Video baarmoederhalskanker Turks
Auteur: RIVM, ZOUKA, Pharos, AMAN, SGAN
Link: https://www.youtube.com/watch?v=e8m3vz7OHz0
Titel: Video baarmoederhalskanker Berbers
Auteur: RIVM, ZOUKA, Pharos, AMAN, SGAN
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VP8Gl2Na4nI
Titel: Video baarmoederhalskanker_Arabisch
Auteur: RIVM, ZOUKA, Pharos, AMAN, SGAN
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QMWwWc4gS4o&t=3s
Titel: Website met aanvullende informatie ZonMw project
Auteur: AMAN
Link: https://amanonline.nl/zonmw-implementatie-project-omschrijving-doel-en-aanpak/
Titel: Beeldverhaal "Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker"
Auteur: AMAN, Pharos, SGAN en RIVM
Link: http://shorturl.at/gkBQS

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is laag onder Marokkaans- en Turks-Nederlandse vrouwen. Al lang bekende oorzaken zijn gebrek aan kennis, angst en schaamte en niet ontvangen of begrijpen van de uitnodigingsbrief (1). Ondanks voorlichtingsmateriaal van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek blijft de opkomst laag (2). Deze aanvraag bouwt voort op het project ‘An innovative network-based approach to study and enable well-inFormed dEcision-Making among TurkIsh- and MoroccaN-Dutch women regarding cervIcal caNcer scrEening: the FEMININE study (nr: 531002030), waarvoor focusgroepen zijn gehouden met Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Hieruit bleek dat een weloverwogen keuze rond deelname aan het bevolkingsonderzoek voor hen moeilijk is. Nog steeds blijkt een gebrek aan kennis een belangrijk rol te spelen, naast taboe op kanker en reproductie, en culturele en religieuze waarden. De vrouwen hebben een sterke behoefte aan informatie, waarbij voor hen face-to-face contact belangrijk is en de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De informatie die de vrouwen momenteel aangeboden krijgen, is niet op maat en gaat niet in op de eerder genoemde aspecten. Ook wordt de Nederlandse folder onvoldoende gelezen door de taalbarrière. Vertalingen zijn niet altijd correct en alleen digitaal te vinden, wat een struikelblok is voor vrouwen met onvoldoende digitale vaardigheden. Met deze kennis hebben wij de missende schakel gevonden om het probleem van de lage (niet weloverwogen) deelname te verhogen: effectieve kennisoverdracht aan Marokkaans- en Turks-Nederlandse vrouwen vereist begrijpelijk en toegankelijk materiaal, en persoonlijke voorlichting in een veilige en vertrouwde omgeving. Deze bijeenkomsten moeten worden gehouden met vrouwelijke artsen, in de eigen taal, waarbij de Islamitische waarden en overtuigingen meegenomen worden. De uitkomsten van de focusgroepen onderstrepen het belang van de interactieve en op maat gemaakte voorlichtingsfilmpjes die in het FEMININE project worden ontwikkeld. Deze filmpjes en makkelijk toegankelijke, begrijpelijke en acceptabele digitale informatie (bv beeldverhalen) kunnen de voorlichtingsbijeenkomsten ondersteunen. Fysieke voorlichtingsbijeenkomsten blijken uitermate geschikt om kennis en awareness te vergroten en attitude en overtuigingen te beïnvloeden (3-15). Combineren van deze persoonlijke informatievoorziening met eHealth/eLearning –‘blended learning’– vergroot het effect vergeleken met ‘nonblended learning’. Bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden blijken beeldverhalen effectief (16, 17). De artsenorganisatie Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN) organiseert al 10 jaar voorlichtingsbijeenkomsten voor deze doelgroep over thema’s als diabetes en borstkanker. AMAN is vastberaden om aan de slag te gaan met het maken van een in de praktijk, samen met de doelgroep, ontwikkeld voorlichtingspakket en het, samen met Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland, organiseren en uitvoeren van structurele voorlichtingsbijeenkomsten over baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek. In dit voorlichtingspakket kunnen ook andere aspecten van kanker of reproductieve gezondheid aan de orde komen zoals anticonceptie, seks en soa’s, afhankelijk van de wensen van de doelgroep. Dit pakket nemen we op in een onderwijsmodule, inclusief een leidraad voor het cyclisch leren (m.b.v. de Plan-Do-Check-Act cyclus), het monitoren van doelmatigheid en het up-to-date houden van de materialen. Ons doel: De implementatie van een effectieve ‘blended learning approach’, gebaseerd op de nieuwe bevindingen uit het FEMININE project. Deze approach bestaat uit een, in samenwerking met de doelgroep, op maat gemaakt voorlichtingspakket (toegankelijke achtergrondinformatie, PowerPointpresentatie, voorlichtingskoffer (met fantomen, speculum, anticonceptievoorbeelden) en beeld- en filmmateriaal). Hiermee beogen wij de kennis te vergroten en het taboe te verminderen op het bespreken van vragen over het bevolkingsonderzoek, en daarmee de weloverwogen besluitvorming rond deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te stimuleren van Marokkaans- en Turks-Nederlandse vrouwen. Hiertoe gaan we: 1. dit voorlichtingspakket samenstellen en opnemen in een onderwijsmodule, inclusief een leidraad voor het cyclisch leren, het monitoren van doelmatigheid en het up-to-date houden van de materialen. 2. samen met de doelgroep passend beeldverhaal en filmmateriaal ontwikkelen dat online beschikbaar komt en geschikt is voor fysieke voorlichtingsbijeenkomsten. 3. zestien voorlichtingsbijeenkomsten organiseren in moskeeën en buurthuizen, met vrouwelijke artsen in verschillende talen, evalueren en zo nodig aanpassen. Na dit tweejarige project: wil AMAN de voorlichtingsbijeenkomsten voortzetten, willen we de ‘blended learning approach’ duurzaam borgen (opgenomen in interventiedatabase Gezond en Actief Leven) en breed verspreiden, en gebruik door andere organisaties faciliteren.

Kenmerken

Projectnummer:
555001009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Lahdidioui
Verantwoordelijke organisatie:
Associatie Marokkaanse Artsen Nederland