Mobiele menu

straatmadeliefjes

Projectomschrijving

Het Beweegcollectief (BM&M), KBO-Mook, Proteion en ZZG gaan met dit project eenzaamheid terugdringen. Door het organiseren van wandelommetjes door het dorp wordt het contact bevorderd. Het project gebruikt de methode positieve gezondheid IPH.

In Mook wonen 894 ouderen van 75 jaar en ouder waarvan 33% emotioneel eenzaam is. Aan het einde van het project hebben we met onze methode 120 kwetsbare ouderen bereikt en lopen er 60 actief de routes. De aantrekkelijke ommetjes van 3 km, met afkortingen van 800 m en 1500 m, lopen door de kern en langs mooie delen in Mook.

Alle stappen, eindproducten zoals het vraagstuk, de doelen, de doelgroep, de waardering vanuit de doelgroep, de opzet en de uitvoering van de aanpak, de interviews, de procesevaluatie en de uitkomsten, worden vastgelegd in een handboek. Het handboek vormt het uitgangspunt voor de andere kernen van de gemeente. Naast dit handboek worden er producten ontwikkeld zoals: een dagboek voor de senior, een route kaart, een QR-code en een promotiefilm.

Er is een handboek beschikbaar van het project Straatmadeliefjes. Voor meer informatie of vragen kun u contact opnemen met mevrouw Schijf via marian@inbewegingsport.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting: Initiatief: Het Beweegcollectief Mook en Middelaar (BM&M), de seniorensportvereniging, van Mook en Middelaar, KBO-Mook en ZZG gaan samen door middel van het project de "straatmadeliefjes" de eenzaamheid terugdringen en het onderlinge contact bevorderen via wandelommetjes door het dorp. Het is een vernieuwend initiatief en sluit aan bij de lokale vraag en situatie. Tijdens dit project wordt de methode positieve gezondheid (zoals geformuleerd door het Institute for Positive Health IPH) gebruikt. Aan het einde van het project hebben we met onze methode 300 kwetsbare ouderen bereikt waarvan er 60 actief de routes lopen en is er een krachtig handboek en digitaal (zie bijlage) gemaakt waarmee met name de aanpak van de eenzaamheid in de andere kernen van de gemeente aangepakt kan worden en de methode positieve gezondheid bekend wordt. De aantrekkelijke ommetjes van 3 km, met afkortingen van 800 m en 1500 m, lopen door de kern en langs mooie delen in Mook. Deze routes komen langs twee ontmoetingspunten waar veel kwetsbare senioren wonen. De routes maken gebruik van veel straatmeubilair en groen. Lokale situatie: In Mook wonen 894 ouderen van 75 jaar en ouder en daarvan geeft aan 33 % emotioneel eenzaam te zijn. De behoeft aan ommetjes is er, dit komt uit gesprekken met leden van de KBO en BM&M. Lokaal zorgt het BM&M voor beweging aan ouderen. De ZZG komt dit jaar met een nieuw zorgcentrum in Mook en wil naast zorgorganisatie Proteion meedoen om direct aansluiting te vinden bij lokale partijen. De wooncorporatie sluit mogelijk aan omdat deze zicht hebben op de doelgroep en komen vaak achter de deuren van de huurder. De gemeente sluit aan met de beweegcoach senioren en voor info route. Plan van aanpak: A) Start met een brief aan de 75-jarigen waarin de aanbieding van een huisbezoek, lezing, een traject van 10 weken en een vervolg van 10 weken wordt aangeboden. Inwoners kunnen zich aanmelden via het antwoordformulier. Bij geen reactie wordt er een bezoek gebracht door de speciale ambassadeurs. Vervolgens worden alle aanmelders weer bezocht en een op een wordt het spinnenweb ingevuld. B) Er wordt in beide ontmoetingsruimten een interactieve lezing gehouden door Professor Marcel OldeRikkert, Hoogleraar Geriatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als titel: het niet pluis gevoel van alleen en/of eenzaamheid. De doelgroep mag deze lezing bezoeken met een gast die ze zelf uitnodigen via een kaart die vanuit de organisatie wordt aangereikt. Dit kan een familielid zijn, maar kan ook een van de buren of vrienden zijn. Tijdens de lezing, die interactief is, worden de eerste stappen gezet naar de oefenweken. C) Oefenweken: Onderdeel van de oefenweken is de beweegroute zowel binnen als buiten. Na het formeren van groepjes van 6 tot 8 deelnemers, kan begonnen worden aan de ontmoetingen. Deze ontmoetingen duren 2 uur, iedere keer wordt er een thema vanuit de positieve gezondheid uitgediept door o.a. de beweegcoach of een deskundige uit o.a. de gezondheidszorg en er volgt altijd een training op de beweegroute binnen of buiten. De ontmoeting wordt altijd afgesloten met koffie en thee en een gezonde snack. De groep wordt begeleid door een MBvO docent, twee vrijwilligers en een student van ROC of HAN. D) Tijdens de laatste ontmoetingen wordt er gekeken waar de deelnemer het vervolg van 10 weken gaat doen, is dit op de beweegroute of bij een van de MBvO groepjes in de ontmoetingsruimten of zelfstandig verder, of bij de eerstelijnsgezondheidszorg. Heeft hij of zij een maatje nodig om verder te gaan dan zal deze gezocht worden binnen het BM&M of de KBO-Mook. Het project wordt feestelijk afgesloten met ingrediënten die deelnemers zelf in de loop van de weken hebben aangegeven verwerkt in een beweegcafé tijdens de week van de eenzaamheid 2020. Te denken is aan muziek, toneel en/of een stukje cabaret. E) De informatie vanuit het eerste spinnenweb van de positieve gezondheid wordt gebruikt om de bijeenkomsten vorm te geven. Tijdens de laatste training wordt nogmaals het spinnenweb ingevuld en vergeleken met de eerste versie. We verwachten dat 40 % van de deelnemers zich minder eenzaam zal voelen en aangeeft dat de zingeving, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en anticiperen in de maatschappij is gestegen. We streven naar een spinnenweb bij 120 ouderen van 75 jaar en ouder bij aanvang en bij 40 deelnemers na afloop van het traject van 10 weken. Alle stappen, eindproducten zoals vraagstuk, doelen, doelgroep, waardering vanuit de doelgroep, opzet en uitvoering van de aanpak, interviews en de proces-evaluatie en uitkomsten worden vastgelegd in een handboek. Het handboek vormt het uitgangspunt voor de andere kernen van de gemeente. Naast dit handboek worden er producten ontwikkeld zoals een dagboek voor de senior, route kaart, een QR-code en een promotiefilm. De administratie, mailwisseling etc. worden bijgehouden en vastgelegd in het e-captain systeem.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639611907
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.M. Schijf
Verantwoordelijke organisatie:
Beweegcollectief Mook en Middelaar