Mobiele menu

Street Triage Deventer

Projectomschrijving

Het idee achter Street-triage is simpel en doeltreffend. Een team van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door ‘mensen met verward gedrag’ die bij de politiemeldkamer binnenkomen. Wanneer zij gezamenlijk in de Street-triagewagen arriveren, beoordelen zij ter plekke de problemen: is inzet van psychiatrische zorg nodig of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de spoedeisende hulp? Als er sprake is van strafbare feiten wordt iemand overgedragen aan Justitie.

Snelle triage

Een snelle triage voorkomt dat mensen op verkeerde plekken in het systeem terechtkomen of lang moeten wachten op adequate vervolgzorg (bijvoorbeeld een onnodig verblijf op het politiebureau of wachten op een beoordeling door de crisisdienst). De persoon met verward gedrag kan direct in de Street-triagewagen worden meegenomen naar een geschikte vervolgplek. Een snelle triage ontlast andere hulpverleners of bezorgde burgers.

Resultaten

Street-triage is een goede manier om verwarde burgers in crisis tegemoet te treden vanwege de gecombineerde inzet van veiligheid en zorg. Hierdoor worden verwarde burgers sneller en beter geholpen (juiste zorg op de juiste plek).
Het is van belang om Street-triage in te zetten in een regio met voldoende meldingen en tegelijk een korte aanrijtijd. De inzet van Street-triage werkt alleen wanneer hiervoor apart medewerkers worden vrijgehouden.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Street-triage (een politieagent en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige rukken samen uit naar een acute melding aangaande een verward persoon) is een goede manier om verwarde burgers in crisis tegemoet te treden vanwege de gecombineerde inzet van veiligheid en zorg. Verwarde burgers worden sneller en beter geholpen (juiste zorg op de juiste plek). Het is van belang om Street-triage in te zetten in een regio met voldoende meldingen en tegelijk een korte aanrijtijd. De inzet van Street-triage werkt alleen wanneer hiervoor apart medewerkers worden vrijgehouden.

Samenvatting van de aanvraag

Het project Street-triage Deventer behelst de dagelijkse (365 dagen per jaar van 10.00 uur tot 00.00 uur) het gezamenlijk afhandelen van meldingen overlastgevende personen als de triage van de melding daarvoor aanleiding geeft. In die gevallen zal een Street-triage wagen met inzet van een politieagent en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige uitrukken voor het afhandelen van de casus voor een periode van één jaar in de gemeente Deventer. Het project loopt van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018. In deze periode zal er een Street-triage team werkzaam zijn in de gemeente Deventer. Dit team zal gedurende de uren dat zij inzetbaar is gestationeerd zijn op een centraal punt (politiebureau) in de gemeente. Het team wordt via de meldkamer van politie opgeroepen en zal na beoordeling van de melding de inzet bepalen. Bij uitruk zal het team zoveel als mogelijk als first-responder (met een max aanrijtijd van 20 minuten) reageren op E33-meldingen. Wanneer de Street-triage wagen ter plaatse arriveert zullen de teamleden ter plekke een inschatting proberen te maken van de situatie en op basis daarvan besluiten of er een, en zo ja welke, vervolgactie nodig is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638040001
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.H.Y. Traas
Verantwoordelijke organisatie:
Dimence