Streetcoaches 2.0

Projectomschrijving

Streetcoaches 2.0 in Bergen op Zoom
Met Streetcoaches 2.0 hebben we jongeren die in een belangrijke levensfase zitten maar te maken hadden met de beperkingen t.g.v. corona bereikt. Met het project hebben we ingezet om eenzaamheid en verveling tegen te gaan door jongeren te activeren met hun doelen, dromen en ideeën aan de slag te gaan. Doelen waarmee ze iets kunnen betekenen voor anderen en voor hun eigen (leef)omgeving. Daarbij ontwikkelen ze tijdens dit project vaardigheden en gedrag waar ze zowel nu als in de toekomst iets aan hebben.

Werving
De jongerenwerkers hebben op verschillende manieren jongeren gevonden: door de contacten in wijken met andere professionals en inwoners, door met jongeren in gesprek te gaan op de diverse vindplekken in de wijken, door gebruik van social media enz. In een vervolg gesprek is met de geïnteresseerde jongere gesproken over hun motivatie om mee te doen, over kwaliteiten die ze hebben en of willen ontwikkelen, over het project en de verwachtingen.

Aan de slag
Voordat de jongeren aan de slag gingen als streetcoach, hebben ze een assertiviteitstraining en SoVA training gekregen zodat ze waar nodig nog sterker in schoenen stonden.

Begeleiding
Wekelijks waren er evaluatiegesprekken waarin niet alleen stil werd gestaan bij gedrag en de uitgevoerde activiteiten, maar ook bij de eigen ontwikkeling en doelen. Daarnaast werd in de gesprekken ook ruimte geboden voor andere hulpvragen die bij de jongeren spelen. Indien nodig werd er warm overgedragen naar een collega intern of andere samenwerkingspartner.

Activiteiten
De jongeren van het streetcoach project zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het organiseren van verschillende activiteiten voor de jeugd in de gemeente Bergen op Zoom.
Hieronder (een aantal van) de activiteiten;
• Sportactiviteiten zoals; Zaalvoetbal en Kickboks
• Zomerspelen ( op verschillende parken en playgrounds springkussens ingezet en sport en spel activiteiten)
• Game toernooien in de jongerencentrum zoals; FIFA en Fortnite
• In samenwerking met bewoners zwerfafval opruimen in hun eigen wijk
• Bak activiteiten voor bewoners en meiden
• Thema avonden m.b.t. verschillende leefgebieden
• Voorlichtingen door jongeren aan jongeren
• Huiswerkbegeleiding en examentrainingen
• Surveilleren op straat om in gesprek te gaan met jeugd die op straat hangen.

Resultaten
Met deze activiteiten hebben de jongerenwerkers en de streetcoaches een stevig fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van de jeugd tussen de 12 en 25 jaar. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan, sociale contacten werden gelegd en jongeren bloeiden echt op. Door deze activiteiten kregen de jongeren normen en waarden mee en leerden ze nieuwe (sociale) vaardigheden die ze weer goed kunnen gebruiken in de maatschappij. De jongeren hebben nu een breder sociaal netwerk waar ze ook op terug kunnen vallen als ze vast lopen op verschillende leefgebieden. Tijdens het project hebben de jongeren gewerkt aan de eigen ontwikkeling en vaardigheden, ze hebben ze een training gevolgd als ook wekelijkse evaluaties met de jongerenwerkers. We zagen het verantwoordelijkheidsgevoel en kwaliteiten toenemen bij de jongeren. De jongeren hebben geleerd om een concreet plan of een doelstelling te hebben voor de toekomst. Dit motiveert hen om hun plek te vinden in de samenleving. Na afloop van het project hebben 80% van de jongeren aangegeven betrokken willen te blijven bij het jongerenwerk.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Corona en daarbij horende maatregelen hebben impact op jongeren. Juist in deze tijd willen we ervoor zorgen dat jongeren hun expertise laten zien, maar ook nieuwe vaardigheden aanleren. Dit kan hand in hand gaan met de doelen die zijn opgesteld vanuit de MDT. Door middel van de activiteiten die georganiseerd worden, willen we graag een maatschappelijke bijdrage leveren. De bijdrage wordt geleverd door de jongeren zelf. Op deze manier zorgen we voor meer vreugde en een zinvolle invulling in een moeilijke tijd. De jongeren die de jongerenwerkers tegenkomen zitten in een belangrijke fase in hun leven en bevinden zich momenteel in een crisis waarvan we de impact, omvang en diepte nog niet weten, noch hoe de samenleving zal terugveren. Er is een verwacht effect op werk, inkomen, opleiding en persoonlijke ontwikkeling en relaties, financiële situatie en natuurlijk ook op de mentale gesteldheid van jongeren. Met het Streetcoach project wordt verveling en eenzaamheid bestreden onder jongeren tussen de 15 en 23 jaar. Ook wordt er met het project aandacht besteed aan sociale en leerachterstanden. Het project kan zowel bijdragen aan een positievere samenleving op een manier die bij de jongeren past, als het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die bijdraagt aan hun toekomstperspectief. De streetcoaches leggen contact met de jongeren en ondersteunen hen om positieve stappen te zetten.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085018
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. el Bousksaki
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Bergen op Zoom