Mobiele menu

Strengthening the Dutch national smoking cessation infrastructure to support the Smokefree Generation movement

Doel

Ondanks diverse maatregelen rookt nog steeds 23% van de Nederlandse bevolking. Er zijn verschillende effectieve vormen van stopondersteuning beschikbaar in Nederland. Een van de knelpunten bij tabaksontmoediging in Nederland is echter de geringe doorverwijzing vanuit de huisartsenpraktijk naar effectieve stopondersteuning (waardoor maar een kwart van de rokers in Nederland die proberen te stoppen effectief ondersteund wordt). Samen met zorgverleners en rokers is er een nieuwe verwijs-strategie ontwikkeld voor de eerstelijnszorg. Het project heeft voortgebouwd op ondersteuningsstructuren waar huisartsenpraktijken gewend zijn mee te werken zoals de website www.thuisarts.nl (NHG), training via regionale FTO bijeenkomsten (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik) en de sociale kaart van stopondersteuning (Trimbos). 

Aanpak

Doel van het onderzoek was het verbeteren van de doorverwijzing vanuit de huisartsenpraktijk van patiënten die willen stoppen met roken. Er is een nieuw protocol ontwikkeld en vervolgens getest in een stepped-wedge cluster gerandomiseerde trial.

Resultaten

In 24 groepen huisartsenpraktijken is het aantal doorverwijzingen van rokers naar effectief bewezen stopondersteuning onderzocht. Het project heeft een kosten-baten schatting gedaan en aanbevelingen geschreven voor een landelijke uitrol.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van de volgende partijen:
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Trimbos-instituut, Universiteit Maastricht, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), Huisartsenopleiding Leiden van het LUMC en Het Longfonds.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Naomi Lagerweij en Liza Meeuwsen - E: connect-studie@trimbos.nl

Producten van ZonMw

Lees ook het interview VBA+: verwijs- en adviesmethode voor stoppen met roken uit onze artikelenreeks Effect- en implementatieonderzoek naar interventies rond stoppen met roken.

Producten

Titel: AAC animatiefilmpje
Auteur: Studio Kartel
Titel: Implementation of ask-advise-connect for smoking cessation in Dutch general practice during the COVID-19 pandemic: a mixed-methods evaluation using the CFIR framework
Auteur: Naomi A. van Westen-Lagerweij, Marc C. Willemsen, Esther A. Croes, Niels H. Chavannes & Eline Meijer
Magazine: Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy
Link: https://link.springer.com/article/10.1186/s13011-023-00535-0
Titel: The delivery of Ask-Advise-Connect for smoking cessation in Dutch general practice during the COVID-19 pandemic: results of a pre-post implementation study
Auteur: Naomi A. van Westen-Lagerweij, Marc C. Willemsen, Esther A. Croes, Niels H. Chavannes & Eline Meijer
Magazine: BMC Health Services Research
Link: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-023-09692-1
Titel: Proactive Referral to Behavioral Smoking Cessation Programs by Healthcare Staff: A Systematic Review
Auteur: Naomi A van Westen-Lagerweij, Bethany J Hipple Walters, Franziska Potyka, Esther A Croes, Marc C Willemsen
Magazine: Nicotine & Tobacco Research
Link: https://academic.oup.com/ntr/article/25/5/849/6832099
Titel: Mentioning smoking cessation assistance during healthcare consultations matters: findings from Dutch survey research
Auteur: Naomi A van Westen-Lagerweij, Jeroen Bommelé, Marc C Willemsen, Esther A Croes
Magazine: European Journal of Public Healt
Link: https://academic.oup.com/eurpub/article/32/5/747/6674602
Titel: The referral of patients to smoking cessation counselling: perceptions and experiences of healthcare providers in general practice
Auteur: Naomi A. van Westen-Lagerweij, Elisabeth G. Meeuwsen, Esther A. Croes, Eline Meijer, Niels H. Chavannes & Marc C. Willemsen
Magazine: BMC Health Services Research
Link: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-06618-7
Titel: Implementatie van het Very Brief Advice Plus (VBA+) voor stoppen-met-rokenzorg
Titel: The Referral of Patients to Smoking Cessation Counselling: Perceptions and Experiences of Healthcare Providers in General Practice
Titel: Implementatie van VBA+ in de huisartsenpraktijk tijdens de COVID-19-pandemie
Titel: De CONNECT-studie: smoking CessatiON in the NEtherlands: introduCing a new referral straTegy for primary healthcare providers
Titel: The delivery of Ask-Advise-Connect in Dutch general practice during the COVID-19 pandemic: results of a pre-post implementation study
Auteur: Naomi van Westen-Lagerweij, Marc Willemsen, Esther Croes, Niels Chavannes, Eline Meijer
Titel: Het verwijzen van patiënten naar stoppen-met-roken begeleiding: percepties en ervaringen van zorgverleners in de huisartsenpraktijk
Titel: FTO module over begeleiding bij stoppen met roken en VBA+
Link: https://www.medicijngebruik.nl/fto-voorbereiding/fto-module-presentatie/238/stoppen-met-roken

Kenmerken

Projectnummer:
531003017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. M.C. Willemsen
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut