Mobiele menu

Strengthening Krachtvoer as an efficient and effective instrument to promote integral health promotion at prevocational schools

Projectomschrijving

Krachtvoer is een effectief lesprogramma om vmbo-leerlingen te helpen gezond te leven en in het bijzonder gezonde voedingskeuzes te maken. In 2016 is een gezamenlijk initiatief van Maastricht Universiteit en onderwijsorganisatie CITAVERDE gestart om het destijds verouderde programma door te ontwikkelen naar hedendaagse standaarden en een vliegwiel voor de Gezonde School aanpak te integreren. In een proces van co-creatie is de doelgroep (met name leerlingen en docenten) tijdens de ontwikkeling en implementatie uitgebreid en continu om input gevraagd. Deze input is vertaald naar adaptaties in het programma om de implementatie en disseminatie optimaal aan te laten sluiten bij de continu veranderende context in en buiten scholen. De vernieuwde programma website is gratis toegankelijk via www.krachtvoer.nu. Een meerjarenplan dat samen met het partnernetwerk is ontwikkeld, borgt dat Krachtvoer gebruikt kan, gaat en blijft worden.

Zie ook het nieuwsbericht Lesprogramma Krachtvoer vernieuwd en online beschikbaar!

Vervolg

In 2020 is een ZonMw-implementatieproject gestart. Zie voor informatie over deze implementatie impuls: Een impuls voor uitvoering van het plan voor landelijk gebruik van Krachtvoer 2020-2030

Verslagen


Eindverslag

Krachtvoer is een lesprogramma over gezonde voeding voor leerlingen van het vmbo. Middels een proces van co-creatie met de doelgroep is het gebruikersprogramma voor Krachtvoer doorontwikkeld naar hedendaagse standaarden. Onderzoeksresultaten voedden via voortdurende feedbackloops de programmaontwikkeling en –verbetering en disseminatiestrategie. Onderwijsorganisatie CITAVERDE en Universiteit Maastricht vormden samen het productieteam en werden gesteund door een landelijk partnernetwerk.
In het schooljaar 2017-2018 werden, stapsgewijs, ontwikkelde programmaonderdelen in de praktijk getest en voor feedback voorgelegd aan de projectpartners. Een vmbo-locatie van de onderwijsorganisatie fungeerde als primaire samenwerkingspartner tijdens dit ontwikkelingsproces en gaf advies en feedback en faciliteerde het testen van onderdelen bij de doelgroep. Dit resulteerde in een volledige digitale testversie van Krachtvoer. Van het oorspronkelijke programma zijn de op het theoretisch denkmodel gebaseerde fases in het programma en de al beproefde veranderingsmethodes behouden. Innovaties in de digitale structuur omvatten updates van voedingsrichtlijnen, de inzet van innovatieve leermiddelen, de ondersteuning van de docent en het aanreiken van mogelijke koppelingen met andere gezonde school initiatieven en transfer opties naar andere gezondheidsthema’s. In het schooljaar 2018-2019 is dit proces van co-creatie doorgezet en is de volledige testversie intensief en in co-creatie met de doelgroep op vier vmbo-locaties geïmplementeerd, getest en doorontwikkeld. Sinds de start van het schooljaar 2019-2020 is Krachtvoer landelijk beschikbaar via www.krachtvoer.nu. Het digitale programma omvat zowel het lesprogramma als de implementatie-ondersteuning. Krachtvoer kan worden aangepast aan verschillende specifieke school contexten en kan fungeren als vliegwiel voor een gezonde school aanpak.
Omdat inspanningen rondom het blijven aansluiten bij de implementatiecontext en het dissemineren van Krachtvoer nooit klaar zijn, is samen met de Krachtvoer partners een plan voor landelijk gebruik van Krachtvoer tot 2030 ontwikkeld. Het plan omvat de hosting, de kwaliteitsbewaking en –verbetering en de verspreidingsstrategie van Krachtvoer.

Samenvatting van de aanvraag

At present, health promotion at prevocational schools in the Netherlands is highly fragmented. Schools tend to adopt isolated health promoting programs that are implemented as stand-alone interventions. Even when schools are operating as a certified Healthy School, they experience barriers in the implementation of an integrated approach. This integrated approach is assumed to lead to positive synergistic effects for both school and pupils. In contrast, fragmented or isolated intervention implementation is known to lead to weak participation of teachers and parents, unsatisfied students and a lack of (sustained) effects. If Dutch secondary schools want to address healthy dietary behavior within the Healthy Schools approach (i.e. thematic certificate ‘Nutrition’), Krachtvoer is the only intervention available that has been accredited by the Centrum Gezond Leven (CGL) at the level of ‘good indications for effectiveness’. To date, however, also Krachtvoer is typically implemented as stand-alone intervention. The objective of the proposed project is to strengthen the contents and implementation strategy of the educational dietary intervention ‘Krachtvoer’ as an efficient and effective stepping stone towards integral health promotion at prevocational schools. We aim to redesign the contents of Krachtvoer to have the ability to function as a flywheel to increase integrality of the Healthy School approach. In addition, we aim to redesign the implementation strategy of Krachtvoer to guide and support schools in successful implementation and continuation of the Healthy School approach. Three pre-vocational school locations of Citaverde College (i.e. Heerlen, Roermond and Horst) will actively participate in the process of redesign and development of the implementation support system. The redesign of Krachtvoer explicitly acknowledges the high burdens that prevocational schools currently face in living up to many demands in multiple areas (e.g. safety, educational targets). Consequently, the intervention and the implementation approach are based on the power of synergy: to reach more targets without investing additional energy. The proposed study is designed to conscientiously follow and refine the implementation using action-oriented research based on the Consolidated Framework For Implementation Research (CFIR). The end product consists of a complete and comprehensive online support package (including all intervention and implementation materials, best practices and procedures) that can be used to promote integrality of health promotion efforts at prevocational schools in the Dutch context.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
531001107
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.T. van Assema
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University Medical Centre+