Mobiele menu

Stress and associated factors in people with intellectual disabilities: the search for a valid and objective biomarker

Het is erg belangrijk dat we chronische stress goed kunnen meten omdat chronische stress samenhangt met een slechte gezondheid. Gewoonlijk wordt chronische stress gemeten met zelfrapportagevragenlijsten. Bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) kunnen deze vragenlijsten meestal niet gebruikt worden, vanwege cognitieve en/of verbale beperkingen. Daarom wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten die anderen (bijvoorbeeld een ouder of begeleider) invullen over de persoon met een VB.

Het inschatten van chronische stress bij iemand anders is moeilijk en minder betrouwbaar. Daarom gaan wij bij dit onderzoek op zoek naar een andere valide manier om chronische stress in kaart te brengen. We gaan kijken of het meten van cortisol in hoofdhaar een geschikte manier is om chronische stress in kaart te brengen bij mensen met een VB. Deze studie zal artsen, psychiaters en psychologen helpen om chronische stress bij mensen met een VB adequaat op te sporen en de juiste behandeling in te zetten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
08391082110002
Looptijd: 24%
Looptijd: 24 %
2023
2029
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D.A.M. Maes-Festen MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

Om artsen voor verstandelijk gehandicapten beter te ondersteunen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, financieren we onderzoeksprojecten die complexe zorgvragen uit de klinische praktijk beantwoorden. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.