Mobiele menu

STRESS PREVENTION@WORK Collaborative learning and information technology as the key to an integral stress prevention strategy for sectors, organisations and employees.

Projectomschrijving

Stress Prevention@Work: beter gebruik van interventies

Kan een ‘lerend netwerk’, ondersteund door een online informatieplatform, bevorderen dat organisaties elkaar ondersteunen bij de keuze voor een bruikbare en effectieve aanpak van stresspreventie?

Vraagstuk

Hoewel er verschillende bewezen effectieve maatregelen beschikbaar zijn voor het voorkómen van stress op het werk, zetten arbeidsorganisaties deze nog onvoldoende in. Veel organisaties weten niet goed wat er beschikbaar is, of waar ze moeten zoeken. In nauwe samenwerking met organisaties is een strategie om stress te voorkómen ontwikkeld en verbeterd en is onderzocht of stress kan worden voorkomen met deze strategie. De strategie bestaat uit een 5-stappenplan om maatregelen te kiezen én in te voeren en wordt aangeboden via een interactieve website.

Onderzoek

De procesevaluatie wees uit dat de implementatie van de strategie matig succesvol was. Vijf van de dertien teams die meededen, maakten voldoende gebruik van de strategie om conclusies te trekken over de effectiviteit van de strategie. Belemmerende factoren voor het meedoen waren een reorganisatie, onvoldoende steun van management voor het gebruik van de strategie en verloop binnen deelnemende teams. Bevorderende factoren voor het meedoen waren contact tussen verschillende belanghebbenden en training in/begeleiding bij het gebruik van het digitaal portaal. Bij teams die meer gebruik hadden gemaakt van de strategie werd een groter (positief) effect op stress gevonden.

Uitkomst

De ontwikkelde interventie bleek effectief om stress aan te pakken in een zorgorganisatie. De interventie is overgedragen aan Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en zal daar in de nabije toekomst beschikbaar zijn voor andere organisaties. Uit de business case in de zorginstelling bleek dat StressPrevention@Work gemiddeld €50 per werknemer kostte. De baten waren €2981, afkomstig uit minder ziekteverzuim en aanwezigheid in de interventiegroep. Kanttekening is dat de kosten van de gekozen interventies niet zijn meegenomen, omdat die geen deel uitmaakten van de gehele implementatiestrategie. De kosteneffectiviteit van StressPrevention@work hangt af van de gemiddelde kosten van de gekozen interventie per werknemer. Bij interventies die goedkoper zijn dan €2931 gemiddeld per werknemer, slaat de balans positief uit.
 

Producten

Titel: SP@W rapport Marktadoptie van projectresultaat (vervolg)
Auteur: Lotte de Groen
Titel: Implementing interventions to reduce work-related stress among healthcare workers: an investment appraisal from the employer’s perspective
Auteur: Moniek Zijlstra-Vlasveld1, Cecile Boot2,3, Bo Havermans2,3, Suzanne Lokman1, Ben Wijnen4, Allard van der Beek2,3, Filip Smit1
Titel: SP@W rapport Marktadoptie van projectresultaat
Auteur: Wolfje van Dijk
Titel: Stress Prevention@Work
Auteur: Bo Havermans
Titel: Stress Prevention@Work: 2014 - 2018
Auteur: Havermans, Houtman, Brouwers, Boot, Anema, Van der Beek
Titel: Stress Prevention@Work: A programme to support organizations in work-related stress management
Auteur: Houtman, Havermans, Boot, Brouwers, Anema, Van der Beek
Titel: The association between exposure to psychosocial work factors and mental health in older employees; a three-year follow-up study
Auteur: Havermans, Bo (presenting), Boot, Cécile, Hoekstra, Trynke, Houtman, Irene , Brouwers, Evelien , Anema, Han , & Van der Beek, Allard.
Titel: Op weg naar een effectieve aanpak van stress: Stress Prevention@Work
Auteur: Havermans, Houtman, Boot, Van der Beek, Anema
Titel: Process outcomes in stress management intervention (SMI) evaluation research: a literature review
Auteur: Havermans, B.M. (presenting), Schelvis, R.M.C., Boot C.R.L., Brouwers, E.P.M., Anema, J.R., & Van der Beek, A.J.
Titel: Employee and Supervisor Work Stress Prevention Needs
Auteur: Havermans, Boot, Houtman, Brouwers, Anema, Van der Beek
Titel: Stress Prevention@Work: 2014 - 2018
Auteur: Havermans, Brouwers, Boot, Van der Beek, Anema
Titel: Stress Prevention@Work: Development and evaluation of an integral stress prevention strategy
Auteur: Havermans, Boot, Houtman, Brouwers, Anema, Van der Beek
Titel: Behoeften in werkstresspreventie van werknemers en leidinggevenden
Auteur: Havermans
Titel: The Role of Autonomy and Social Support in the Relation between Psychosocial Safety Climate and Stress in Health Care Workers
Auteur: Havermans, Boot, Brouwers, Houtman, Anema, Van der Beek
Titel: Stress Prevention@Work: Een programma om organisaties te ondersteunen bij de aanpak van werkstress
Auteur: Allard van der Beek
Titel: Stress Prevention@Work: Een programma om organisaties te ondersteunen bij de aanpak van werkstress
Auteur: Havermans
Titel: Stress Prevention@Work
Auteur: Havermans, Boot, Houtman, Brouwers, Anema, Van der Beek
Titel: Op weg naar een effectieve aanpak van stress: Stress Prevention@Work
Auteur: Allard van der Beek
Titel: Stress Prevention@Work: a study protocol for the evaluation of a multifaceted integral stress prevention strategy to prevent employee stress in a healthcare organization: a cluster controlled trial
Auteur: Hoek, Rianne J. A., Havermans, Bo M., Houtman, Irene L. D., Brouwers, Evelien P. M., Heerkens, Yvonne F., Zijlstra-Vlasveld, Moniek C., Anema, Johannes R., van der Beek, Allard J., Boot, Cécile R. L.
Magazine: BMC Public Health
Titel: The role of autonomy and social support in the relation between psychosocial safety climate and stress in health care workers.
Auteur: Havermans BM, Boot CRL, Houtman ILD, Brouwers EPM, Anema JR, van der Beek AJ.
Magazine: BMC Public Health
Link: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4484-4
Titel: The association between exposure to psychosocial work factors and mental health in older employees, a 3-year follow-up study
Auteur: Havermans, Bo M., Boot, Cécile R. L., Hoekstra, Trynke, Houtman, Irene L. D., Brouwers, Evelien P. M., Anema, Johannes R., van der Beek, Allard J.
Magazine: International Archives of Occupational and Environmental Health
Titel: Process variables in organizational stress management intervention evaluation research: a systematic review
Auteur: Havermans, Bo M, Schelvis, Roosmarijn MC, Boot, Cecile RL, Brouwers, Evelien PM, Anema, Johannes, van der Beek, Allard J
Magazine: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health
Titel: Process evaluation of a digital platform-based implementation strategy aimed at work stress prevention in a health care organisation
Auteur: Bo M. Havermans, MSc1,2, Cécile R. L. Boot, PhD1,2, Evelien P. M. Brouwers, PhD3, Irene L. D. Houtman2,4, Johannes R. Anema, PhD1,2, Allard J. van der Beek, PhD1,2
Titel: Work stress prevention needs of employees and supervisors
Auteur: Bo M. Havermans, MSc1,2, Evelien P.M. Brouwers, PhD3, Rianne J.A. Hoek, MSc1,2, Johannes R. Anema, MD, PhD1,2, Allard J. van der Beek, PhD1,2, Cécile R.L. Boot, PhD1,2
Titel: Effectiveness of a digital platform-based implementation strategy to prevent work stress in a health care organisation: 12-month follow-up study
Auteur: Bo M. Havermans, MSc1,2, Cécile R. L. Boot, PhD1,2, Evelien P. M. Brouwers, PhD3, Irene L. D. Houtman2,4, Yvonne F. Heerkens, PhD5, Moniek C. Zijlstra-Vlasveld, PhD6, Johannes R. Anema, PhD1,2, Allard J. van der Beek, PhD1,2

Verslagen


Eindverslag

Stress Prevention@Work: beter gebruik van bestaande maatregelen
Hoewel er verschillende bewezen effectieve maatregelen beschikbaar zijn voor het voorkómen van stress op het werk, zetten arbeidsorganisaties deze nog onvoldoende in. Veel organisaties weten niet goed wat er beschikbaar is, of waar ze moeten zoeken.
In nauwe samenwerking met organisaties is een strategie om stress te voorkómen ontwikkeld en verbeterd en we hebben onderzocht of stress kan worden voorkomen met deze strategie. De strategie bestaat uit een 5-stappenplan om maatregelen te kiezen én in te voeren en wordt aangeboden via een interactieve website.
De ontwikkelde strategie bleek effectief om stress aan te pakken in een zorgorganisatie. De strategie is overgedragen aan Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en zal daar in de nabije toekomst beschikbaar zijn voor organisaties.

Stress Prevention@Work: beter gebruik van interventies Vraagstuk: Hoewel er verschillende bewezen effectieve interventies beschikbaar zijn voor stresspreventie op het werk, zetten arbeidsorganisaties deze nog onvoldoende in. Veel organisaties weten niet goed wat er beschikbaar is. Kan een ‘lerend netwerk’, ondersteund door een online informatieplatform, bevorderen dat organisaties elkaar ondersteunen bij de keuze voor een bruikbare en effectieve aanpak van stresspreventie?
Onderzoek: In een traject van vier jaar wordt in nauwe samenwerking met organisaties een implementatiestrategie ontwikkeld en uitgeprobeerd. De strategie bestaat uit drie onderdelen: een verandercyclus volgens een 5-stappenplan, een digitaal platform en een lerend netwerk.
Uitkomst: Dit project loopt nog (2014-2017).

Samenvatting van de aanvraag

BACKGROUND Although several interventions directed at the prevention and management of work-related stress are effective, these interventions are hardly used by organisations. Most important barrier for use of evidence based stress prevention interventions is that organisations gather their information from their own networks, peers rather than from searching in databases. Employers indicate that risk management will be much facilitated when organisations are working together, can learn from one another and have easier access to knowledge and professional expertise. An innovative collaborative learning network with involvement of different organisations and an information technology platform enabling access to effective instruments and interventions can facilitate and stimulate the prevention of work-related stress. OBJECTIVES 1. To develop an integral stress prevention strategy at the organisational level, consisting of a stepwise work-related stress prevention approach, a collaborative learning network, and an information technology platform. 2. To investigate barriers and facilitators associated with the implementation of the integral stress prevention strategy at the level of the sector, organisation and employee. 3. To evaluate the effectiveness of the integral stress prevention strategy on stress and work-related outcomes and to calculate a business case. INTEGRAL STRESS PREVENTION STRATEGY We propose an integral stress prevention strategy with three elements which we will explain below: 1. A STEPWISE WORK-RELATED STRESS PREVENTION APPROACH aims to guide an organisation to a tailored stress prevention program focussing on management of work-related psychosocial risks and enhancement of mental health. The stepwise approach will be applied by a working group (HRM, managers, supervisors, employees) per organisation. 2. A COLLABORATIVE LEARNING NETWORK aims to exchange best practices and experiences related to the prevention of work-related stress and consists of a number of working groups from organisations. These working groups include representatives of workers as well as managers who are interested in or already using the stepwise work-related stress prevention approach. 3. A INFORMATION TECHNOLOGY PLATFORM with screening instruments, interventions and intervention providers aims to support organisations. Organisations can fill in screeners of their choice on the platform, after which a list of focus points for stress prevention will be matched to interventions and intervention providers on the platform. METHODS Phase 1: DEVELOPMENT of the integral stress prevention strategy We will develop the strategy in an iterative way. Organisations will be fully involved in the process, as well as external stakeholders and scientific experts. We will invite stakeholders from different (sector) organisations to discuss the feasibility of implementing our proposed strategy. To develop the information technology platform, we will use the infrastructure of NIplan (www.nationaalinzetbaarheidsplan.nl) as basis. We will make an inventory of screening instruments, interventions and intervention providers in the field of stress prevention and management at both individual and organisational level for the content of the platform. Phase 2: PILOT to investigate barriers and facilitators We will perform a pilot study and a process evaluation in two different organisations to test the feasibility as well as barriers and facilitators of the integral stress prevention strategy at the level of the sector, organisation and employee. The results will be used to optimise the integral stress prevention strategy. Phase 3: EVALUATION of the integral stress prevention strategy In a matched waiting list controlled design, we will evaluate the effectiveness of the integral stress prevention strategy on stress and work-related outcome measures. A business case will be calculated for one organisation within the health care sector and one organisation within the education sector. POPULATION Our integral stress prevention strategy is a generic strategy, with screening instruments and interventions, guiding organisations to a tailored stress prevention program. The strategy can be used by all organisations in the Netherlands. We focus on 2 sectors with large problems are large: health care and education. PLANNING (months) 1-18: Preparation of protocol, development of the strategy. 19-30: Pilot, process evaluation and adjustment of the strategy. 31-42: Effectiveness and 2nd process evaluation, 2 business cases. 43-48: Final adjustment of the integral stress prevention strategy, reporting and knowledge dissemination and utilisation.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200210025
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.J. van der Beek
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc