Mobiele menu

STRIMP: Implementatie van de STRIP Assistent ter verbetering van de STRIP medicatiebeoordeling

Samenvatting na afronding

De STRIP Assistent (STRIPA) biedt bewezen effectieve en efficiënte beslissingsondersteuning bij de opsporing van problematische polyfarmacie. Het STRIPA Implementatieproject (STRIMP)’s driedelige doel was om STRIPA te implementeren, evalueren en uit te rollen in de dagelijkse eerstelijns zorgpraktijk van huisarts en apotheker. Dit reeds bewezen effectieve kennissysteem voor beslissingsondersteuning bij het voorschrijven en medicatiebewaking in de tweedelijn diende daarvoor echter eerst uitgebreid te worden met EPD data-integratie via reeds bestaande XIS systemen.

Resultaat

Verscheidene tegenslagen zoals organisatorische tegenslagen en de impact van en onbekendheid met de nieuwe AVG-wetgeving bemoeilijkten een tijdige realisatie van de benodigde softwareaanpassingen waardoor de uitvoering van dit project niet haalbaar is gebleken en het project is stopgezet.
 

Samenvatting bij start

Apothekers en huisartsen dienen problematische polyfarmacie te signaleren. De NHG-systematiek hiervoor is de STRIP-beoordeling. Deze farmacotherapeutische analyse kost de huisarts of gespecialiseerd verpleegkundige 45 minuten per patiënt, waarvan 15 minuten in direct overleg met de apotheker. Deze combinatie blijkt geen efficiënte werkwijze, waardoor slechts bij 10-30% van deze patiënten daadwerkelijk medicatiegebruik gecontroleerd wordt, met wisselende kwaliteit.
De STRIP Assistent (STRIPA) biedt bewezen effectieve en efficiënte beslissingsondersteuning. Hiermee kost de farmacotherapeutische analyse de eerstelijns zorgverlener minder dan 10 minuten, is direct overleg met de apotheker niet nodig en ontstaat een constante hoge kwaliteit. Dit maakt een jaarlijkse medicatiebeoordeling wél haalbaar en borgt de kwaliteit.

Het doel van het onderzoek is om onder meer aan te tonen dat met STRIPA minstens 60% van de geïndiceerde patiënten een beoordeling kan krijgen, en om hiervoor een implementatiestrategie en middelen uit te werken.

Verslagen


Eindverslag

Het STRIP Assistent Implementatieproject (STRIMP)’s driedelige doel was om STRIPA te implementeren, evalueren en uit te rollen in de dagelijkse eerstelijns zorgpraktijk van huisarts en apotheker. Dit reeds bewezen effectieve kennissysteem voor beslissingsondersteuning bij het voorschrijven en medicatiebewaking in de tweedelijn diende daarvoor echter eerst uitgebreid te worden met EPD data-integratie via reeds bestaande XIS systemen. Verscheidene tegenslagen bemoeilijkten echter een tijdige realisatie van de benodigde software aanpassingen. Zo bleek de scheiding tussen software ontwikkeling en evaluatie niet altijd duidelijk, alsook de mate van invloed van vele externe afhankelijkheden. Organisatorische tegenslagen waren onder meer het faillissement van onze MKB partner, een moeilijk te vervangen programmeur, en de impact van en onbekendheid met de nieuwe AVG wetgeving. Dit alles leidde tot meermalen herziene planningen waardoor het benodigde draagvlak onder de verschillende stakeholders wegebde, en de uitvoering van dit project niet haalbaar is gebleken.
"STRIMP: Implementatie van de STRIP Assistent ter verbetering van de STRIP medicatiebeoordeling” is officieel gestart op 1 december 2018 en is inmiddels door de METC van het UMC Utrecht als niet-WMO-plichtig beoordeeld. Fase 1 nadert nu voltooiing, wat betekent dat de technische integratie en implementatie van de STRIP Assistent (STRIPA) in de farmacotherapeutische procesgang van apothekers en huisartsen bijna gereed is. Daarnaast is een bijbehorende beschrijving van het zorgproces rondom medicatiebeoordeling tussen huisarts en apotheker opgesteld. Zoals verwacht waren er in deze Fase 1 allerlei hobbels te nemen in dit software implementatieproject. Wij addresseerden vele technische problemen met betrekking tot het opwaarderen van werkende onderzoekssoftware naar een productiesoftware gebruiksniveau, ontrafelden organisatorische integratieproblematiek met betrekking tot HIS/AIS-integratie, en zochten allerlei juridische aspecten uit gerelateerd aan onder meer de nieuwe AVG wetgeving. Inmiddels zijn al deze zaken afdoende geaddresseerd of in vergaande staat van oplossing. STRIMP Fase 2 zal uiterlijk 1 maart 2019 starten.

Kenmerken

Projectnummer:
848023001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.R. Spruit
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht