Mobiele menu

Structureren zorg kwetsbare ouderen Ridderkerk

Achtergrond netwerk

De zorgvraag rondom kwetsbare ouderen is complex en er wordt steeds vaker een beroep gedaan op zorg en welzijn. Zorgverleners en welzijnsorganisaties in Ridderkerk hebben gezamenlijk geconcludeerd dat structurele afstemming en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen essentieel is voor adequate en toekomstbestendige ouderenzorg en begeleiding in de wijk. Met behulp van de door ZonMw verstrekte subsidie is het mogelijk om de samenwerking tussen de partijen te versterken en een dynamisch netwerk te creëren dat in staat is zichzelf continue te verbeteren, waarbij de behoefte van de kwetsbare ouderen centraal staat.

Projectaanpak

Met behulp van de subsidie richt Zorggroep Ridderkerk op:

  • Het aansluiten van de beschikbare zorgverlenersorganisaties die zich richten op de zorgverlening aan kwetsbare ouderen.
  • Het efficiënt en effectief organiseren van de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg.
  • Het monitoren van de kwaliteit van zorg.
  • Het organiseren en borgen van een periodieke evaluatie die leidt tot verdere verbeteringen van de zorg.
  • Kennisdeling tussen de zorgverleners: wat is de rol van een ieder binnen het netwerk?

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005085
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Bronsveld
Verantwoordelijke organisatie:
Cooperatieve Zorggroep Ridderkerk