Mobiele menu

Studenten Welzijnswijzer

Projectomschrijving

Actuele cijfers maken duidelijk hoe slecht het gesteld is met studentenwelzijn. Het probleem is urgent en vraagt om een nieuwe aanpak.

Hierin is aandacht voor initiatieven van studenten zelf.  Dit project wordt dan ook in samenwerking met een onderzoeksgroep waar mbo, hbo en wo-studenten aan deelnemen uitgevoerd. Zij hebben zelf ervaren hoe studentenwelzijn onder druk staat én we hebben ervaring met het verenigingsleven.

Dit project onderzoekt de rol die verenigingen kunnen spelen in het versterken van het welzijn van studenten en vertaalt dit naar een Studenten Welzijnswijzer, een adviesrapport, om verenigingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid. Dit vereist samenwerking tussen verenigingen, onderwijsinstellingen, gemeente, experts en studentenvakbonden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een unieke samenstelling, zowel intersectoraal als interdisciplinair van onderzoekers en experts. Die samen, maar ook vanuit ieders eigen expertise en perspectief onderzoek doen naar studenten welzijn.

Kenmerken

Projectnummer:
07440122230009
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.V.C. Wolfensberger
Verantwoordelijke organisatie:
Avans Hogeschool