Mobiele menu

Subsidie-aanvraag implementatie opschalingscoach

Projectomschrijving

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw
De coach ondersteunt bij het levend houden van het beoogde platform in de organisatie met meer inzicht in innovatieve initiatieven, bruikbare handvatten voor klantgericht verbeteren en meer draagvlak voor de opschaling van eerder ontwikkelde en nog te ontwikkelen innovaties. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het inspireren en ondersteunen van medewerkers om hen te prikkelen actief te worden om kennis met elkaar te delen. Het platform, met een verzameling van online en offline interventies en uitingen, moet de basis van een levendige community worden waarin medewerkers en klanten elkaar stimuleren en inspireren om de klant écht centraal te stellen en uit te gaan van de ervaringen en behoeften van klanten. Éen plek, voor het vormen van nieuwe samenwerkingen en het samen werken aan verbeteringen van de klantervaringen. Het draagt daarmee bij aan een betere opschaling van waardevolle innovatieve oplossingen en verbetering van de klantreizen.

Verslagen


Eindverslag

De coach heeft Libra geadviseerd over de inzet van het beoogde platform in de organisatie met meer inzicht in innovatieve initiatieven, bruikbare handvatten voor klantgericht verbeteren en meer draagvlak voor de opschaling van eerder ontwikkelde en nog te ontwikkelen innovaties. Daarnaast boden zij ondersteuning bij het inspireren en ondersteunen van medewerkers om hen te prikkelen actief te worden om kennis met elkaar te delen. Het platform, met een verzameling van online en offline interventies en uitingen, moet de basis van een levendige community worden waarin medewerkers en klanten elkaar stimuleren en inspireren om de klant écht centraal te stellen en uit te gaan van de ervaringen en behoeften van klanten. Het wordt een plek, voor het vormen van nieuwe samenwerkingen en voor het samen werken aan verbeteringen van de klantervaringen. Het draagt daarmee bij aan een betere opschaling van waardevolle innovatieve oplossingen en verbetering van de klantreizen.

Samenvatting van de aanvraag

De innovatie betreft een online platform voor innovatiemogelijkheden binnen Libra R&A waarbij de klant centraal komt te staan. Dit platform, dat bestaat uit een verzameling van online en offline interventies en uitingen, moet de basis van een levendige community worden waarin medewerkers en klanten elkaar stimuleren en inspireren om de klant écht centraal te stellen en uit te gaan van de ervaringen en behoeften van klanten. We willen betrokkenen prikkelen om stil te staan bij waardevolle (bestaande en vernieuwende) initiatieven in de organisatie die aansluiten op de behoeften van klanten en uitnodigen om kennis en ervaringen over de toepassing en de (kansen voor succesvolle) implementatie ervan met elkaar te delen. Het platform wordt een plek voor ontmoeting en uitwisseling, voor het vormen van nieuwe onderlinge samenwerkingen en voor het samen werken aan verbeteringen van de klantervaringen. Het draagt daarmee bij aan een betere opschaling van waardevolle innovatieve oplossingen en aan de verbetering van de klantreizen binnen Libra R&A. Het platform is een online omgeving waar kennis op gedeeld wordt over interventies die ingezet worden in de organisatie. Daarnaast biedt het platform medewerkers en klanten de mogelijkheid om actief informatie te delen en op te vragen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002714
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.J.W. Nuwenhoud-Bankers
Verantwoordelijke organisatie:
Libra Revalidatie & Audiologie