Mobiele menu

Subsidieaanvraag Implemtatie- en opschalingscoach

Projectomschrijving

Binnen de fysiotherapie wordt op dit moment gedeclareerd op basis van fee for service (betalen per behandeling). Deze manier van inkoop wordt gezien als één van de belangrijkste drijvers van hoge zorgkosten. Daarom passen zorgverzekeraars en zorgaanbieders steeds vaker ‘bundelinkoop’ (bundled payment) als bekostiging toe. Er wordt een bedrag per indicatie afgesproken en is er meer vrijheid om de behandeling in te richten.

Deze manier van financiering vraagt een verandering van inrichten van processen en systemen in de organisatie zoals declaratie en ook inhoudelijke zorgplannen. Deze aanpassing van de zorgorganisatie vergt veel aandacht en aanpassingsvermogen van de praktijk en de medewerkers. Na de coaching is het behandel- en organisatieproces beter ingericht en is de praktijk in
staat om per zorgzwaarte de juiste zorgplannen per programma aan te bieden binnen de subsidieperiode van 4 maanden.

Producten

Titel: Zorgplannen voor de behandeling van rug, nek en schouderklachten door de Fysiothepeut
Auteur: Fysio- en manuele therapie van Delst

Verslagen


Eindverslag

Wij hebben deelgenomen aan het ZonMw-programma om Zorg 1 in onze praktijk zinvol en adequaat te kunnen integreren. Wij zijn intensief begeleid door een coach van Zorg 1 en hebben daardoor effectief en zinvol aan het programma kunnen werken. Per 1 juli zijn we nu in staat met prijsafspraken te gaan werken. De begeleiding was nodig, daar het een geheel andere manier van werken is en wij moesten er echt kennis van nemen en ook vertrouwen in krijgen, dat dit bij onze manier van werken past. We zien de toekomst rooskleurig in en verwachten dat wij dankzij ZonMw nu in staat zijn het programma te implementeren en het door te zetten naar alle programma’s. Zinnige zorg en meer multidisciplinair te werk kunnen gaan.

Samenvatting van de aanvraag

Als fysiotherapiepraktijk merken we dat binnen het werken met bundled payment het nog lastig is om de zorg anders te gaan vormgeven en te gaan werken met zorgplannen waarbij de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt en er binnen de praktijk effectiever samengewerkt kan gaan worden om deze zorg ook te kunnen bieden Door met elkaar samen na te denken over stratificeren wat past binnen het bundled payment en daarop te bepalen wat de best passende zorg is binnen de profielen kan de kwaliteit van de zorg verbeteren en daarmee kosten verminderen en wordt er effectiever samengewerkt. We willen zorgplannen ontwikkelen die aansluiten op stratificatie door middel van een meetinstrument wat hiervoor geschikt is (SBST/STarT MSK Tool) en daarmee het zorgproces effecienter inrichten. Door een betere procesinrichting kunnen patiënten nog beter de juiste zorg op de juiste plek krijgen

Kenmerken

Projectnummer:
838002989
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van Delst
Verantwoordelijke organisatie:
Fysio- en manuele therapie van Delst bv.