Mobiele menu

Subsidieaanvraag registratie en monitoring verward gedrag

Projectomschrijving

Ambulance Amsterdam is constant in beweging om een sluitende aanpak te realiseren voor het vervoer van mensen met verward gedrag. Het doel is om psychiatrie weer een vast onderdeel te maken van de ambulancezorg met de kwaliteit en handelingen die passend zijn. Het beschikken over nauwkeurige en complete gegevens om mensen met ambulance indicatie ‘acute ggz problematiek’ goed in beeld te brengen, vormt hierin een belangrijk onderdeel. Alle ophanden zijnde verbeteringen, koppelen wij zoveel mogelijk aan de landelijk ontwikkelde modellen van SiRM

Doel

We hebben een redelijk beeld rondom volume en stroom van de patiënten met verward gedrag, maar gegevens over de daadwerkelijke inhoud van de geleverde zorg en meer gedetailleerde informatie over vervolgzorg hebben we momenteel niet beschikbaar. In dit project gaat Ambulance Amsterdam de registratie specifiek inrichten aan de hand vaneen lijst registratiegegevens gebaseerd op het model vervoer van SiRM. Hiermee wordt een zuiverder beeld gerealiseerd van de doelgroep mensen met verward gedrag, met specifieke aandacht voor:
  • het volume patiënten
  • specifieke vragen over de zorg rondom deze groep patiënten
  • de bestemming van deze patiënten in de keten

Werkwijze

Het product wordt in 2 fases opgeleverd. In de eerste fase worden de gewenste vragen op basis van de SiRM-lijst opgeleverd door software leverancier Navara. In fase 2 bespreken we met de software leverancier welke werkzaamheden nodig zijn om het systeem zo te ontwikkelen dat de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) zelf vragen in allerlei formats kan invoeren en dus meer leverancier onafhankelijk kan werken.
Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

ZonMW heeft aan Ambulance Amsterdam (en andere RAV´s) de subsidie ¨registratie en monitoring¨ toegekend met als doel de monitoring en registratie van ambulancezorg aan personen met verward gedrag te bevorderen. Door de registratie specifiek in te richten op basis van de lijst registratiegegevens SiRM, realiseren we een zuiverder beeld van de gevraagde doelgroep en specifiek op: - het volume patiënten; - specifieke vragen over de zorg rondom deze groep patiënten; - de bestemming van deze patiënten in de keten Het doel is dat uiteindelijk alle RAV’s zullen aansluiten bij de landelijke registratie van ambulancezorg aan personen met verward gedrag. Deze landelijke registratie vindt plaats op basis van de SiRM-/NZa-vragenlijst.(bijlage) Voor dit doel is een standaard dashboard in de business intelligencetool gemaakt. De verzamelde data wordt in de database getoond en kan verwerkt worden. Data wordt anoniem en niet herleidbaar tot personen aangeleverd aan Ambulancezorg Nederland (AZN). AZN is verantwoordelijk voor de (tussen) rapportages. Met deze rapportage draagt de ambulancesector bij aan inzicht in de omvang van de doelgroep personen met verward gedrag en de dynamiek van het vervoer. Dit inzicht is noodzakelijk om de inrichting en bekostiging van passend vervoer en passende zorg aan personen met verward gedrag te verbeteren. (wet- en regelgeving , bijbehorende financiering) Uiteindelijk doel is het realiseren van een netwerk van passende zorg voor mensen met verward gedrag.

Samenvatting van de aanvraag

Op dit moment beschikt de basis data set ambulancezorg en de software van het ambulance patiënt dossier van Ambulance Amsterdm niet geheel over de juiste gegevens, om mensen met ambulance indicatie: acute GGz problematiek, goed in beeld te brengen. Ambulance Amsterdam heeft een redelijk beeld rondom volume en stroom van deze patiënten, maar gegevens over de daadwerkelijke inhoud van de geleverde zorg en meer gedetailleerde informatie over vervolgzorg hebben we momenteel niet beschikbaar. Door de registratie specifiek in te richten op basis van de lijst registratiegegevens SiRM, realiseren we een zuiverder beeld van de gevraagde doelgroep en specifiek op: - het volume patiënten; - specifieke vragen over de zorg rondom deze groep patiënten; - de bestemming van deze patiënten in de keten Deze data draagt ook positief bij aan de verdere ontwikkeling van de crisismonitor en regionale informatieoverdracht. De subsidieaanvraag is een onderdeel van het landelijke registratie en monitorings systeem vanuit AZN. De startdatum van ontwikkeling zal in eerste helft van september liggen en zou conform eis in subsdiievoorstel uiterlijk 11 december in productie moeten gaan. Ambulance Amsterdam voorziet 2 fasen in het product. De startdatum van ontwikkeling zal in eerste helft van september liggen. Product wordt in twee fases opgeleverd. In de eerste fase worden de gewenste vragen o.b.v. SIRM lijst opgeleverd door Navara. In fase 2 bespreken we met de leverancier welke werkzaamheden nodig zijn om het tabblad zo te ontwikkelen dat de RAV zelf vragen in allerlei formats kan invoeren en dus meer leverancier onafhankelijk kan werken. Vragen kunnen dan eenvoudiger aangepast worden indien noodzakelijk Kosten en doorlooptijd • Fase 1 14.900, ontwikkeltijd van twee weken. • Fase 2, kosten nog onbekend. Hiervoor is een reservering opgenomen in de begroting. We reserveren budget om een data analist aan te nemen om voor voldoende borging en kwaliteit ten opzichte van registratie en monitoring binnen Ambulance Amsterdam te zorgen en te kunnen voldoen aan de landelijke registratie en monitorings norm vanuit AZN

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638042003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Matena
Verantwoordelijke organisatie:
Ambulance Amsterdam

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio's Amsterdam en Noord-Holland:

  • Amstelveen
  • Amsterdam
  • Purmerend
  • Zaanstad