Mobiele menu

Subsidieaanvraag Transmurale zorgbrug regio Apeldoorn Een samenwerkingsverband tussen 1e en 2e lijn zorgverleners

Samen met Apeldoornse thuiszorgorganisaties en Caransscoop is Gelre ziekenhuizen Apeldoorn het project Transmurale Zorgbrug© gestart.

Doelgroep

Kwetsbare ouderen tijdens en na ziekenhuisopname.

Doel

Voorkomen van heropname of overlijden na ontslag uit het ziekenhuis. Bij kwetsbare ouderen is er gedurende en/of na ziekenhuisopname vaak sprake van functionele en cognitieve achteruitgang, die zorg in de thuissituatie vereist. Proactieve zorg tijdens ziekenhuisopname in combinatie met een goede transitie (warme overdracht) van zorg na opname is voor deze groep patiënten van belang.

Opbrengst

De Transmurale Zorgbrug; DEFENCE zorgmodel, inclusief screening: ISAR-HP, Instrument dat risico op functieverlies vaststelt, Handleiding en behandelplan voor warme overdracht.

Werkwijze

Bij de kwetsbare oudere wordt extra diagnostiek naar geriatrische problemen verricht en een uitgebreid zorgbehandelplan gemaakt. De wijkverpleegkundige komt in het ziekenhuis om de zorg op gestructureerde, gecoördineerde manier, overgedragen te krijgen en voort te zetten in de thuissituatie, met als uiteindelijk doel een verlaging van het aantal (ongeplande) heropnames.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633100005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Reiff
Verantwoordelijke organisatie:
Gelre Ziekenhuizen