Mobiele menu

Subsidieaanvraag versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie - Etten-Leur en Zundert

Projectomschrijving

De gemeenten Etten-Leur en Zundert werken samen aan het maken van een regiobeeld en behoefteanalyse. De doelgroep is mensen met dementie en hun naasten. Uit dit regiobeeld wordt een aantal dingen duidelijk: (1) Welk deel van de doelgroep gebruik maakt van dagactiviteiten en op de hoogte is van het aanbod (2) Welke organisaties een rol spelen in dagbesteding voor de doelgroep Op basis van dit regiobeeld wordt een behoefteanalyse gemaakt gericht op dagactiviteiten voor mensen met dementie. Deze analyse brengt de behoeftes in beeld. We kijken of het huidige aanbod voorziet in de behoeftes en in welke behoeftes nog niet wordt voorzien. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op om het aanbod beter te laten aansluiten op de behoeftes. Een tweede doel is te zorgen dat de doelgroep zo lang mogelijk van voorliggende voorzieningen gebruik kan maken en daarmee het beroep op maatwerkvoorzieningen te verlagen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De gemeenten Etten-Leur en Zundert doen aan aanvraag voor subsidie ten behoeve van het versterken van het aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. De gemeenten werken samen aan het maken van een regiobeeld en behoefteanalyse. De doelgroep is mensen met dementie en hun naasten. Uit dit regiobeeld wordt een aantal dingen duidelijk: - Welk deel van de doelgroep gebruik maakt van dagactiviteiten en op de hoogte is van het aanbod - Welke organisaties een rol spelen in dagbesteding voor de doelgroep Op basis van dit regiobeeld wordt een behoefteanalyse gemaakt gericht op dagactiviteiten voor mensen met dementie. Deze analyse brengt de behoeftes in beeld. We kijken of het huidige aanbod voorziet in de behoeftes en in welke behoeftes nog niet wordt voorzien. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op om het aanbod beter te laten aansluiten op de behoeftes. Een tweede doel is te zorgen dat de doelgroep zo lang mogelijk van voorliggende voorzieningen gebruik kan maken en daarmee het beroep op maatwerkvoorzieningen te verlagen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
W. Veeke
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Etten-Leur