Mobiele menu

Substitutie van zorg binnen de benigne gynaecologie gedurende de COVID-19 pandemie in Nederland

Projectomschrijving

Gedurende de COVID-19-pandemie is er minder geopereerd dan voor (of na) die tijd. Met name electieve zorg rondom goedaardige ziektebeelden is hard getroffen; er werd immers voorrang gegeven aan acute en oncologische chirurgie. Bij de benigne gynaecologie heeft de operatieve electieve zorg nagenoeg stil gelegen. Het ligt voor de hand dat in de COVID-19-periode alternatieve behandelingen aan deze patiënten zijn aangeboden.

Doel en werkwijze

Met dit onderzoek gaan wij uitzoeken wij uit welke zorg in plaats van operaties is uitgevoerd en hoe tevreden patiënten en zorgverleners daarmee waren. Met deze informatie kunnen wij een protocol opstellen welke zorg op welke wijze aangeboden moet worden bij een nieuwe periode van absolute schaarste. Maar ook bij relatieve schaarste kan men leren van gesubstitueerde zorg: wanneer patiënten even tevreden zijn met een niet-operatieve behandeling kunnen operaties wellicht minder frequent uitgevoerd worden. Dit kan bijdragen aan lagere zorgkosten en ontlasten van personeel.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Gedurende de COVID-19 pandemie is er minder geopereerd dan voor (of na) die tijd. Met name electieve zorg rondom goedaardige ziektebeelden is hard getroffen; er werd immers voorrang gegeven aan acute- en oncologische chirurgie. Bij de benigne gynaecologie heeft de operatieve electieve zorg nagenoeg stil gelegen. Het ligt voor de hand dat in de COVID19 periode alternatieve behandelingen aan deze patiënten zijn aangeboden. Met dit onderzoek gaan wij uitzoeken welke zorg in plaats van operaties is uitgevoerd en hoe tevreden patiënten en zorgverleners daarmee waren. Met deze informatie kunnen wij een protocol opstellen welke zorg op welke wijze aangeboden moet worden bij een nieuwe periode van absolute schaarste. Maar ook bij relatieve schaarste kan men leren van gesubstitueerde zorg: wanneer patiënten even tevreden zijn met een niet-operatieve behandeling kunnen operaties wellicht minder frequent uitgevoerd worden. Dit kan bijdragen aan lagere zorgkosten en ontlasten van personeel.

Kenmerken

Projectnummer:
05160482240003
Looptijd: 60%
Looptijd: 60 %
2023
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.J.K. Hehenkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Substitutie van zorg

Wat kunnen we leren van substitutie van behandelingen met een duidelijk meetbare ziektelast? Om dat te onderzoeken voor de benigne gynaecologie en gynaeco-oncologie financieren we een aantal projecten. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.