SUCCESS: StUdying Conditions, output and impact of Community Engagement Strategies in Six Dutch regions.

Projectomschrijving

Vraagstuk

Om de zorg betaalbaar te houden, is de gezondheid van de bevolking essentieel. Om de gezondheid te behouden en gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen, is betrokkenheid en input van inwoners belangrijk.

Onderzoek

Doel

Project SUCCESS (StUdying Conditions, output, and impact of Community engagement Strategies in Six Dutch regions) heeft als doel om inzicht te vergroten in hoe je inwoners succesvol kunt betrekken bij het plannen en implementeren van zorg en gezondheidsbeleid.

Methode

Een participatieve actiegerichte aanpak is toegepast. Interviews, werksessies, en observaties zijn uitgevoerd om gegevens te verzamelen. De realist evaluation-methode is gedurende het onderzoek gebruikt om inzicht te verkrijgen in wat werkt voor wie, wanneer, hoe en waarom.

Uitkomst

  • Negen leidende principes zijn gemaakt voor het succesvol betrekken van inwoners.
  • Inwoners en professionals denken anders over succesvolle inwonerparticipatie.
  • Verschillende kwetsbare groepen dienen op een andere manier betrokken te worden voor succesvolle inwonerparticipatie.

Producten

Inzichten gedeeld in praktische handvatten, werksessies en artikelen.

De Weger E., Van Vooren N., Luijkx K.L., et al (2018) “Achieving successful community engagement: A rapid realist review” BMC Health Services Research. 18-285
De Weger E., Van Vooren N., Drewes H.W., et al 2020. “Searching for new community engagement approaches in the Netherlands: A realist qualitative study. BMC Public Health; 20”: 508.
De Weger E., Raap S., Knibbe M., et al. 2018 “Empowering communities: drawing on evidence to build successful community engagement initiatives”. International Conference for Integrated Care.
De Weger E., Van Vooren N., Luijkx K., et al (2019) “Searching for new community engagement approaches in the Netherlands” International Social Theory Consortium".

Bekijk dit project in het hoofdstuk Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Problem Improvement of population health, and especially reduction of socio-economic health disparities, is needed to realize a sustainable healthcare system. Various local and regional collaboration initiatives try to integrate their health policies and services, tailoring them to their population’s needs to improve health and participation. Community engagement is assumed to be one of the critical success factors in this integration process, yet limited insight exists in the literature as well as in the field about how to best engage the local community. Aim To gain insight into how to best realize community engagement given the contextual factors of local settings and the diversity of the population (particularly the socio-economic status (SES)). More specific, what works for whom, to what extent, in which context and how, to successfully engage the community in order to improve positive health and reduce socio-economic health disparities. Method A three-year follow-up participatory mixed method study will be performed with six existing Dutch collaborative initiatives. The analytic framework, the methodology, conclusions and products will be designed in co-creation with representatives of stakeholders of the regional collaborative initiatives and their communities. The six initiatives in this study will be approached as natural experiments: initiatives choose and launch their own strategies to engage their community. The study gains insight in the diversity in community engagement strategies (e.g. social media and/or town hall meetings), conditions (context (e.g. SES) and mechanism (e.g. trust)), output (e.g. adaptations in health in all policies) and impact (e.g. goal attainment regarding positive health). The study encompasses the following four parts: 1. Analytical framework based on realist review and in co-creation with stakeholders. This framework will form the basis for: 2. Process monitor: including at least 100 individual interviews, 56 focusgroups and 48 observations. 3. Impact evaluation: primarily based on secondary data, difference in differences methods will be applied. 4. Interpretation and dissemination of results Deliverables Knowledge transfer during yearly meetings with representatives of the regional collaborative initiatives, the community and involved advisors. At these meetings results will be shared and validated. At the end, this study will produce practical guides about good community engagement strategies given contextual factors and in particular the role of SES. Besides, results will be presented at (international) conferences, published in scientific journals and other information sources, and infographics will be publicly available at the websites of involved local and national stakeholders (e.g. Pharos, NHG, VNG, CGL). ***************************************************** SUCCES: succesvol betrekken van burgers om de gezondheid te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen Achtergrond Verbetering van de gezondheid en verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn noodzakelijk om het zorgsysteem betaalbaar te houden. Hiervoor is samenwerking tussen partijen als gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en zorgaanbieders belangrijk, maar ook betrokkenheid van burgers. Immers, zij kunnen aangeven wat er op lokaal niveau nodig is, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden en het effect op de gezondheid mogelijk groter is. Het is niet bekend wat nu de beste manier is om burgers te betrekken waardoor het risico aanwezig is dat op vele plekken het wiel opnieuw zal worden uitgevonden. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen wat werkt voor wie, in welke context, in welke mate en op welke manier? Methode In zes initiatieven zal worden gekeken welke manieren van burgerparticipatie zij (willen gaan) gebruiken en met welk resultaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de context van een initiatief. Hiervoor worden kwantitatieve en kwalitatieve methoden gebruikt. Vertegenwoordigers van deze initiatieven (inclusief burgers) denken mee in het onderzoek en de verspreiding van de inzichten (co-creatie). Product Stappenplan om succesvol burgers te betrekken bij integraal gezondheidsbeleid en het verbeteren van hun eigen gezondheid wat bruikbaar is voor andere wijken/regio’s
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
531001311
Looptijd:
2016
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.W. Drewes
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM