Mobiele menu

SUCCESS: StUdying Conditions, output and impact of Community Engagement Strategies in Six Dutch regions.

Hoe kun je inwoners succesvol betrekken bij initiatieven om (positieve) gezondheid in hun wijk of regio te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen? Doel is meer kennis en praktische handvatten voor beleid.

Doel

Project SUCCESS (StUdying Conditions, output, and impact of Community engagement Strategies in Six Dutch regions) heeft als doel om inzicht te vergroten in hoe je inwoners succesvol kunt betrekken bij het plannen en implementeren van zorg en gezondheidsbeleid.

Aanpak

Om de zorg betaalbaar te houden, is de gezondheid van de bevolking essentieel. Om de gezondheid te behouden en gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen, is betrokkenheid en input van inwoners belangrijk.

Een participatieve actiegerichte aanpak is toegepast. Interviews, werksessies, en observaties zijn uitgevoerd om gegevens te verzamelen. De realist evaluation-methode is gedurende het onderzoek gebruikt om inzicht te verkrijgen in wat werkt voor wie, wanneer, hoe en waarom.

Samenwerkingspartners

In dit project werkten RIVM en regiopartners, zoals gemeenten, inwonerinitiatieven, zorgcoöperaties, inwonervertegenwoordigers, kennisinstituten, en GGD’en samen. Aan het begin van het project is een Platform met vertegenwoordigers van de zes betrokken regio’s opgericht om betrokken inwoners en professionals aan elkaar te verbinden, informatiebehoeften op te halen en om tussentijdse resultaten terug te koppelen en te checken.

Resultaten

  1. Negen leidende principes zijn gemaakt voor het succesvol betrekken van inwoners.
  2. Inwoners en professionals denken anders over succesvolle inwonerparticipatie.
  3. Verschillende kwetsbare groepen dienen op een andere manier betrokken te worden voor succesvolle inwonerparticipatie.

Producten

Titel: Randvoorwaarden voor succesvolle inwonersparticipatie_toegankelijke versie
Auteur: E. de Weger, N. van Vooren, B. Keij
Link: https://www.zonmw.nl/sites/zonmw/files/2023-08/Randvoorwaarden-voor-succesvolle-inwonersparticipatie_toegankelijke-versie.pdf
Titel: Achieving successful community engagement: A rapid realist review
Auteur: E. De Weger, N. Van Vooren, K.G. Luijkx, C.A. Baan, H.W. Drewes
Magazine: BMC Health Services Research
Link: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3090-1
Titel: Searching for new community engagement approaches in the Netherlands: a realist qualitative study
Auteur: E. De Weger, N.J.E. Van Vooren, H.W. Drewes, K.G. Luijkx, C.A. Baan
Magazine: BMC Public Health
Link: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-08616-6
Titel: Empowering communities: drawing on evidence to build successful community engagement initiatives
Auteur: E. de Weger, S. Raap, M. Knibbe, N. van Vooren, K. Luijkx, H. Drewes, K. Horstman, C. Baan
Magazine: International Journal of Integrated Care
Link: https://ijic.org/articles/10.5334/ijic.s2133
Titel: Searching for new community engagement approaches in the Netherlands - International Social Theory Consortium
Auteur: E. de Weger, N. van Vooren, K. Luijkx, H. Drewes, C. Baan
Link: http://socialtheory.org/uploads/3/4/8/5/34857737/istc2019_program_abstract-book.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
531001311
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.W. Drewes
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.