Mobiele menu

Suïcidepreventie voor alle leeftijden: goede nazorg en toeleiding naar zorg door uitbreiding van het Suïcidepogingen Nazorgprogramma

In Den Haag bestaat SuNa (Suïcidepogingen Nazorgprogramma) voor jongeren van 12 tot 27 jaar die na een suïcidepoging op de eerste hulp komen. Ongeveer tweederde van de mensen met een suïcidepoging is echter ouder dan 27 jaar. Suïcidepogingen gaan vrijwel altijd gepaard met groot psychisch leed, voor de persoon zelf, voor naastbetrokkenen, omstanders en instanties.

Doel SuNa

Het doel van SuNa is om deze mensen zo laagdrempelig mogelijk op te vangen en te begeleiden naar de meest passende, al dan niet gespecialiseerde, zorg maar bovenal het voorkomen van recidief suïcidaal gedrag of suïcide en afname van het aantal mensen dat belast wordt door getuige te zijn van een (poging tot) suïcide.

Doel project

Met deze ZonMw-subsidie kunnen wij extra casemanagers aannemen en interventies en werkwijzen verder ontwikkelen zodat we SuNa kunnen bieden voor alle leeftijden en doelgroepen.

Resultaten

Met subsidie van ZonMw hebben de casemanagers van Indigo Parnassia Groep 324 cliënten nazorg na een suïcidepoging kunnen bieden in de regio Den Haag. Van de 169 cliënten die al in zorg waren bij aanmelding bij SuNa is afgestemd met de client en na toestemming, ook met de behandelaren over de inzet van de zorg en/of aanvullingen voor de behandeling. Van de overige cliënten werden er 55 toegeleid naar passende behandeling en zorg. Het aantal recidief suïcidepogingen was laag. Van de 324 cliënten zijn er acht cliënten nogmaals aangemeld naar aanleiding van een suïcidepoging.

Dit project was mogelijk door de opbouw van een uitgebreide samenwerking met de Haagse ziekenhuizen (HMC en HAGA), Centrum Jeugd en Gezin Den Haag, Gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, Parnassia Groep, Indigo Haaglanden en ZonMw.

We hebben ons programma ruimschoots onder de aandacht kunnen brengen door presentaties op nationale en internationale bijeenkomsten. Op 29 oktober 2019 organiseert SuNa Haaglanden een middagsymposium over dit onderwerp.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Met subsidie van ZonMw hebben de casemanagers van Indigo Parnassia Groep 324 cliënten nazorg na een suïcidepoging kunnen bieden in de regio Den Haag. Van de 169 cliënten die al in zorg waren bij aanmelding bij SuNa is afgestemd met de client en na toestemming, ook met de behandelaren over de inzet van de zorg en/of aanvullingen voor de behandeling. Van de overige cliënten werden er 55 toegeleid naar passende behandeling en zorg. Het aantal recidief suïcidepogingen was laag. Van de 324 cliënten zijn er acht cliënten nogmaals aangemeld naar aanleiding van een suïcidepoging.

Dit project was mogelijk door de opbouw van een uitgebreide samenwerking met de Haagse ziekenhuizen (HMC en HAGA), Centrum Jeugd en Gezin Den Haag, Gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, Parnassia Groep, Indigo Haaglanden en ZonMw.

We hebben ons programma ruimschoots onder de aandacht kunnen brengen door presentaties op nationale en internationale bijeenkomsten. Op 29 oktober 2019 organiseert SuNa Haaglanden een middagsymposium over dit onderwerp.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. van Soelen
Verantwoordelijke organisatie:
Context