Mobiele menu

Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity (STAY)

Projectomschrijving

In dit project onderzoeken wij of voeding met weinig zwavelhoudende aminozuren een gunstig effect heeft op het lichaamsgewicht. Voedingsproducten met relatief veel zwavelhoudende aminozuren zijn b.v. vlees, vis, zuivel en eieren, eiwitten. Ten eerste vergelijken wij in 2 groepen mensen het effect een plantaardig dieet dat (zeer) weinig zwavelhoudende aminozuren bevat met dat van voeding met een normale (gemiddelde) hoeveelheid zwavelhoudende aminozuren. Ten tweede gebruiken wij een gegevens van een groot bevolkingsonderzoek, De Maastricht Studie. Met de informatie uit deze studies kunnen wij onderzoeken of er een verband bestaat tussen meer inname van voedingsproducten met (relatief) veel zwavelhoudende aminozuren en een hoger lichaamsgewicht en/of meer lichaamsvet. Als onze studies we inderdaad een dergelijk verband laten zien dan kunnen we deze kennis gebruiken om gerichte dieetadviezen te geven aan die mensen die daar, naar verwachting, het meeste baat bij zullen hebben.

Producten

Titel: The roles of SCD enzyme and appetite hormones in the associations of plasma cysteine with obesity and insulin resistance: The Maastricht Study
Auteur: EC Tore, B Adriaans, A Elshorbagy, MCG Brouwers, PC Dagnelie, SJP Eussen, T Gundersen, ME Kooi, YHA Kusters, SJR Meex, T Olsen, H Refsum, CG Schalkwijk, CDA Stehouwer, KJ Vinknes, MMJ van Greevenbroek
Titel: Distinct associations of plasma methionine and cysteine with fat depots: CODAM and The Maastricht Study
Auteur: E.C. Tore, M.C.G. Brouwers, P.C. Dagnelie, A. Elshorbagy, S.J.P. Eussen, J.F.A. Jansen, C.J.H. van der Kallen, E. Kooi, S.J.R. Meex, T. Olsen, H. Refsum, C.G. Schalkwijk, C.D.A. Stehouwer, K. Vinknes, M.M.J. van Greevenbroek.
Titel: Distinct associations of plasma methionine and cysteine with regional fat distribution: CODAM and The Maastricht study
Auteur: E.C. Tore, M.C.G. Brouwers, P.C. Dagnelie, A. Elshorbagy, S.J.P. Eussen, J.F.A. Jansen, C.J.H. van der Kallen, E. Kooi, S.J.R. Meex, T. Olsen, H. Refsum, C.G. Schalkwijk, C.D.A. Stehouwer, K. Vinknes, M.M.J. van Greevenbroek.
Titel: The SCD enzyme and ghrelin mediate the associations of plasma cysteine with obesity and insulin resistance: The Maastricht Study
Auteur: EC Tore, B Adriaans, A Elshorbagy, MCG Brouwers, PC Dagnelie, SJP Eussen, T Gundersen, ME Kooi, YHA Kusters, SJR Meex, T Olsen, H Refsum, CG Schalkwijk, CDA Stehouwer, KJ Vinknes, MMJ van Greevenbroek
Titel: Distinct associations of plasma methionine and cysteine with regional fat distribution: the CODAM cohort and The Maastricht study
Auteur: E.C. Tore, M.C.G. Brouwers, P.C. Dagnelie, A. Elshorbagy, S.J.P. Eussen, J.F.A. Jansen, C.J.H. van der Kallen, E. Kooi, S.J.R. Meex, T. Olsen, H. Refsum, C.G. Schalkwijk, C.D.A. Stehouwer, K. Vinknes, M.M.J. van Greevenbroek
Titel: The roles of SCD enzyme and appetite hormones in the associations of plasma cysteine with obesity and insulin resistance: The Maastricht Study
Auteur: EC Tore, B Adriaans, A Elshorbagy, MCG Brouwers, PC Dagnelie, SJP Eussen, T Gundersen, ME Kooi, YHA Kusters, SJR Meex, T Olsen, H Refsum, CG Schalkwijk, CDA Stehouwer, KJ Vinknes, MMJ van Greevenbroek
Titel: Distinct associations of plasma methionine and cysteine with regional fat distribution: the CODAM and the Maastricht studies.
Auteur: E.C. Tore, M.C.G. Brouwers, P.C. Dagnelie, A. Elshorbagy, S.J.P. Eussen, J.F.A. Jansen, C.J.H. van der Kallen, E. Kooi, S.J.R. Meex, T. Olsen, H. Refsum, C.G. Schalkwijk, C.D.A. Stehouwer, K. Vinknes, M.M.J. van Greevenbroek.
Titel: Distinct associations of plasma methionine and cysteine with regional fat distribution: CODAM and The Maastricht study
Auteur: E.C. Tore, A. Elshorbagy, F.C.H. Bakers, M.C.G. Brouwers, P.C. Dagnelie, S.J.P. Eussen, J.F.A. Jansen, C.J.H. van der Kallen, M.E. Kooi, S.J.R. Meex, T. Olsen, H. Refsum, C.G. Schalkwijk, C.D.A. Stehouwer, K.J. Vinknes, M.M.J. van Greevenbroek
Titel: Associations between plasma sulfur amino acids and specific fat depots in two independent cohorts: CODAM and The Maastricht Study
Auteur: Elena C Tore 1 2, Amany K Elshorbagy 3 4, Frans C H Bakers 5, Martijn C G J Brouwers 6 7, Pieter C Dagnelie 6 7, Simone J P M Eussen 7 8 9, Jacobus F A Jansen 5 10, M Eline Kooi 7 5, Yvo H A M Kusters 6 7, Steven J R Meex 11, Thomas Olsen 12, Helga Refsum 3 12, Kjetil Retterstøl 12, Casper G Schalkwijk 6 7, Coen D A Stehouwer 6 7, Kathrine J Vinknes 12, Marleen M J van Greevenbroek 6 7
Magazine: European Journal of Nutricion
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-022-03041-4

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doel: In dit project wordt onderzocht in hoeverre zwavelhoudende aminozuren (sulfur amino acids, SAA) in de voeding en in de circulatie een rol hebben als modificeerbare risicofactoren voor obesitas en obesitas-gerelateerde aandoeningen. Wij willen dit bewerkstelligen via een gerandomiseerde, gecontroleerde dieetinterventie met restrictie in SAA in mensen met overgewicht en obesitas en via onderzoek naar antropometrische, dieet-gerelateerde en genetische determinanten van een hoog-risico SAA-profiel in een populatie die verrijkt is met personen met diabetes type 2. Werkplan: Het onderzoek omvat 3 werkpakketten. Werkpakket 1 richt zich op een dieetinterventie met restrictie van SAA inname middels een (primair) plantaardig dieet. Wij zullen het effect van een dergelijk dieet onderzoeken via de effecten op lichaamscompositie, energieverbruik, SAA in plasma en urine, (plasma)profielen van lipoproteïnen en vetzuurprofielen, adipokinen, verzadigingshormonen, glucosetolerantie en expressie van relevante genen. In werkpakket 2 maken wij gebruik van materiaal afkomstig van een bestaand bevolkingscohort waarin zeer gedetailleerde fenotypering is uitgevoerd. Hierin onderzoeken wij de antropometrische, dieet-gerelateerde en genetische determinanten van een hoog-risico SAA-profiel in plasma en urine van 3500 deelnemers. Werkpakket 3 betreft het analytische deel van het project en omvat state-of-the-art methodologie om relevante metabolieten, zoals het SAA-profiel en het sulforome, het vetzuurprofiel, en honger- en verzadigingshormonen, in het plasma te meten. Impact van de verwachte resultaten: Restrictie van de hoeveelheid SAA in de voeding van dieren leidt tot gunstige veranderingen in lichaamssamenstelling, insulinegevoeligheid, energiehuishouding en lipidenprofiel. Wanneer we deze observaties in dieren kunnen vertalen naar de mens, zal dit een groot en gunstig effect hebben op de publieke gezondheid omdat we vetstapeling kunnen verminderen en gunstige veranderingen kunnen bewerkstelligen in het risicoprofiel van personen met obesitas. Ons project zal leiden tot een beter inzicht in de mechanismen waarmee een plantaardig dieet met een lage hoeveelheid SAA bij kan dragen aan de metabole gezondheid. De populatiestudies zullen laten zien of (componenten van) het dagelijkse dieet samengaan met de hoeveelheid SAA in plasma en in de urine, en daarnaast met vetstapeling en co-morbiditeiten. Door de bevindingen uit dit project te integreren streven wij ernaar om risicogroepen te identificeren die die het meest waarschijnlijk zullen profiteren van een voeding met (zeer) weinig SAA. Samennemend zal het effect van de verwachte resultaten ondersteunend kunnen zijn voor risicostratificatie, preventie en behandeling van personen met obesitas en daaraan gerelateerde metabole aandoeningen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
50-52905-98-660
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.M.J. van Greevenbroek PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University