Mobiele menu

SUMmarizing antiMicrobial transmission data to Enable data Reanalysis and predictions by FAIR data use (SUMMERFAIR)

De impact van maatregelen tegen de verspreiding van antibioticumresistente bacteriën wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid nieuw besmettingen (mens of dier). Er is veel data uit experimenten of het veld. De toegankelijkheid van deze data voor hergebruik is gelimiteerd. Hierdoor is deze niet herbruikbaar in nieuwe analyses en kan niet samengevoegd voor preciezere berekeningen. In het ergste geval worden experimenten of dataverzamelingen opnieuw gedaan.

Het SUMMERFAIR-project heeft twee hoofddoelen: Het toegankelijk maken van deze data door een soort algemene taal af te spreken èn algoritmes ontwikkelen voor het samenvoegen van verschillende databronnen voor betere en nieuwe schattingen van de verspreiding van antibioticumresistentie. Dit zal de evaluatie van maatregelen verbeteren.

Het project is een samenwerkingen tussen belangrijke wetenschappelijke expertises en met kennis vanuit de mens als het dier. Buitenlandse instituten worden nauw betrokken.

Producten

Titel: Infection Transmission Ontology: Standardization of Infection Transmission Data
Auteur: Elena Slavco; Martine De Vos; Miel Hostens; Jan Top; Egil A.J. Fischer
Magazine: 2022 IEEE 18th International Conference on e-Science (e-Science)
Link: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9973670/authors#authors
Titel: A domain-ontology and algorithms for the reuse of transmission data
Auteur: Slavco E., De Vos M , Hostens M , Top J , Bootsma M.C.J. , Hobbelen P. , Pacholewicz E, Fischer E.A.J.
Link: https://svepm2022.org/
Titel: A domain-ontology and algorithms for the reuse of transmission data
Auteur: Slavco E., De Vos M , Hostens M , Top J , Bootsma M.C.J. , Hobbelen P. , Pacholewicz , Fischer E.A.J.
Link: https://venuewest.eventsair.com/isvee2022/

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
541003004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ir. E.A.J. Fischer
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht