Super Heroes Leeuwarden

Projectomschrijving

Leerdoelen proeftuin
Het lerend vermogen van de organisatie vergroten, door het toepassen van een nieuwe methode van samenwerken, organiseren, werven, begeleiden en belonen van vrijwilligerswerk voor jongeren.
Doelgroep
Jongeren tussen de 16 en 27 jaar in de provincie Friesland met het accent op de gemeente Leeuwarden.
Resultaten voor de jongeren
De deelnemende jongere krijgt tijd en ruimte om het netwerk uit te breiden en eigen talenten te ontdekken. Als beloning ontvangen ze een certificaat en de mogelijkheid om een geschenk uit te zoeken welke beschikbaar wordt gesteld door het Leeuwarder bedrijfsleven.
Resultaten voor de organisatie
Deelnemende organisaties kunnen hun doelen realiseren, en inzichten opdoen over wat de inzet van Jongeren op kan leveren.
Resultaten voor de samenleving
Jongeren worden optimaal de kans geboden om betrokken te zijn bij de samenleving. Hierdoor zal de leef kwaliteit van de bewoners in de gemeente Leeuwarden verbeteren en de sociale infrastructuur versterken.

 

Experiment voor maatschappelijke diensttijd

Producten
Titel: Jasjes en shirts
Auteur: Super Heroes Leeuwarden
Titel: Poster
Auteur: Super Heroes Leeuwarden
Titel: Flyer
Auteur: Super Heroes Leeuwarden
Titel: PR materiaal
Auteur: Super Heroes Leeuwarden
Titel: Bedankkaartjes
Auteur: Super Heroes Leeuwarden
Titel: PR Bord
Auteur: Super Heroes Leeuwarden
Titel: Website Super Heroes
Auteur: Marischa Oosterbos en Reineke Vogt
Link: http://www.superheroes.frl
Titel: Website Amaryllis
Auteur: Lucie van der Horst
Link: https://amaryllisleeuwarden.nl/vrijwilligerswerk/super-heroes/
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Leerdoelen proeftuin
Het lerend vermogen van de organisatie vergroten, door het toepassen van een nieuwe methode van samenwerken, organiseren, werven, begeleiden en belonen van vrijwilligerswerk voor jongeren.
Doelgroep
Jongeren tussen de 16 en 27 jaar in de provincie Friesland met het accent op de gemeente Leeuwarden.
Resultaten voor de jongeren
De deelnemende jongere krijgt tijd en ruimte om het netwerk uit te breiden en eigen talenten te ontdekken. Als beloning ontvangen ze een certificaat en de mogelijkheid om een geschenk uit te zoeken welke beschikbaar wordt gesteld door het Leeuwarder bedrijfsleven.
Resultaten voor de organisatie
Deelnemende organisaties kunnen hun doelen realiseren, en inzichten opdoen over wat de inzet van Jongeren op kan leveren.
Resultaten voor de samenleving
Jongeren worden optimaal de kans geboden om betrokken te zijn bij de samenleving. Hierdoor zal de leef kwaliteit van de bewoners in de gemeente Leeuwarden verbeteren en de sociale infrastructuur versterken.

 

Experiment voor maatschappelijke diensttijd

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001202
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. van der Meer
Verantwoordelijke organisatie:
Amaryllis Leeuwarden