Mobiele menu

Supplemental oxygen strategies in children with bronchopulmonary dysplasia (BPD) after the neonatal intensive care period: the SOS BPD study.

Kinderen die veel te vroeg geboren worden krijgen vaak bronchopulmonale dysplasie (BPD), beschadiging van de nog onrijpe longen. De belangrijkste behandeling van kinderen met BPD is extra zuurstof. Maar er is nooit onderzocht wat een veilige ondergrens is van het zuurstofgehalte bij kinderen met BPD. Zowel teveel als te weinig zuurstof kan schadelijk zijn.
In deze studie wordt onderzocht of voor kinderen met BPD een ondergrens van het zuurstofgehalte van 95% beter is dan 90%. Gekeken wordt met welke ondergrens ze beter groeien. Beter groeien betekent namelijk meer gezond longweefsel.
Kinderen met BPD worden verdeeld over 2 groepen: afbouwen van zuurstof op een ondergrens van 90% of van 95%. Het onderzoek duurt 1 jaar.
BPD is een levenslange ziekte. Het is daarom heel belangrijk uit te vinden wat de beste ondergrens is van het zuurstofgehalte voor kinderen met BPD. Zodat ze de beste kansen krijgen op een zo gezond mogelijk leven.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
843002827
Looptijd: 93%
Looptijd: 93 %
2018
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.W.H. Pijnenburg MD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum