Mobiele menu

SUPREME NUDGE: SUstainable PREvention of cardioMEtabolic risk through NUDGing hEalth behaviors

Projectomschrijving

Doel

Veranderingen in de omgeving waarin mensen leven kunnen in belangrijke mate helpen om een gezonde leefstijl makkelijker te maken voor verschillende doelgroepen. Dit is vooral belangrijk voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) die vaker een ongezonde leefstijl hebben. Omgevingsinterventies zijn daarom veelbelovend, maar of ze ook op langere termijn effectief zijn voor het verbeteren van risicofactoren voor hart- en vaatziekten is niet bekend.

Aanpak/werkwijze

In samenspraak met de lage SES-doelgroep en een supermarktketen ontwikkelen we een geïntegreerde interventie waarin de ‘supermarktomgeving’ door middel van ‘nudging’ en prijsprikkels zo wordt ingericht dat de gezonde voedselkeuze makkelijker, goedkoper en vanzelfsprekender wordt. Dit wordt gecombineerd met een m-health interventie op maat die gericht is op meer bewegen.

Resultaten

De effecten van deze gecombineerde nudging, prijs- en beweeg-interventie op risicofactoren voor hart- en vaatzieken zal worden onderzocht bij mensen met lage SES.

Afbeelding
man in supermarkt gezonde leefstijl

Verleiding ongezonde producten te groot

Deze conclusie komt uit het Supreme Nudge onderzoek van Amsterdam UMC, gesteund door de Hartstichting en ZonMw. De onderzoeksresultaten laten zien dat de verleiding voor ongezonde producten te groot is. Ruim 80% van het voedselaanbod in supermarkten valt niet binnen de schijf van vijf. Enkele prijsmaatregelen en nudges alleen zijn hier niet tegenop opgewassen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Interventies gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl bereiken mensen met lage sociaaleconomische status slecht. Veranderingen in en van de omgeving waarin mensen leven kunnen in belangrijke mate helpen om een gezonde leefstijl makkelijker te maken en alle doelgroepen (ook met lage sociaaleconomische status) te bereiken. Omgevingsinterventies zijn daarom veelbelovend, maar of ze ook op langere termijn effectief zijn voor het verbeteren van risicofactoren voor hart- en vaatziekten is niet bekend. In dit project wordt een geïntegreerde interventie in supermarkten onderzocht, waarin de ‘supermarktomgeving’ zo wordt ingericht dat de gezonde voedselkeuze makkelijker en vanzelfsprekender wordt. Dit wordt gecombineerd met een m-health interventie op maat, gericht op bewegen. De effecten van deze gecombineerde interventie, met en zonder financiële prikkels, op risicofactoren voor hart- en vaatziekten zal worden onderzocht bij 1100 mensen met lage sociaaleconomische status.

Kenmerken

Projectnummer:
531003001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. ir. J.W.J. Beulens PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc