Mobiele menu

Surface plasmon resonance as tool in the analysis of biomolecular interactions that play a role in the etiology of cardiovascular disease.

Van de NWO investeringssubsidie, Middelgroot, is een uiterst gevoelig apparaat aangeschaft voor de meting van “oppervlakte plasmon resonantie” (SPR). Veranderingen in SPR ontstaan dan wanneer twee moleculen met elkaar een binding aangaan en het meten van SPR signalen stelt wetenschappelijk onderzoekers in staat om zeer nauwkeurig te bepalen of bepaalde moleculen met elkaar kunnen binden (en reageren) en hoe die binding plaatsvindt.De  investering heeft ertoe geleid dat bestaande interacties tussen (ziekmakende) menselijke moleculen beter zijn gekarakteriseerd, en daarnaast hebben de betrokken onderzoekers nieuwe interacties ontdekt die van belang kunnen zijn voor verschillende onderzoeksterreinen zoals dat van de hart- en vaatziekten, of dementie. De technologie wordt ook toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Hierbij bestuderen de onderzoekers de aard en sterkte van de binding tussen nieuwe kandidaat medicijnen en biomoleculen zoals die in het menselijk lichaam voorkomen. SPR meting helpt hierbij om nieuwe en verbeterde medicijnen te ontwikkelen.

Producten

Titel: Low plasma levels of tissue factor pathway inhibitor in patients with congenital factor V deficiency
Auteur: Duckers C Simioni P Spiezia L Radu C Gavasso S Rosing J Castoldi E
Magazine: BLOOD
Titel: Low plasma levels of tissue factor pathway inhibitor in patients with congenital factor V deficiency.
Auteur: Duckers C, Simioni P, Spiezia L, Radu C, Gavasso S, Rosing J, Castoldi E.

Verslagen


Eindverslag

Met behulp van de NWO investeringssubsidie, Middelgroot, is een uiterst gevoelig apparaat aangeschaft voor de meting van “oppervlakte plasmon resonantie” (SPR). Veranderingen in SPR ontstaan dan wanneer twee moleculen met elkaar een binding aangaan en het meten van SPR signalen stelt wetenschappelijk onderzoekers in staat om zeer nauwkeurig te bepalen of bepaalde moleculen met elkaar kunnen binden (en reageren) en hoe die binding plaatsvindt.
Gegeven het feit dat vrijwel elke reactie in ons menselijk lichaam het gevolg is van de binding van twee of meer moleculen aan elkaar, is het voor ons begrip van het ontstaan van ziekte van groot belang dat deze interacties bestudeerd kunnen worden. Binnen het Cardiovasculair Research Instituut Maastricht (CARIM) is dit SPR-apparaat nu geplaatst om, samen met andere technieken, ingezet te worden ter vergroting van het begrip van de hart-en vaatziekten en om te assisteren bij het ontwikkelen van nieuwe therapieen.
De investering heeft ertoe geleid dat bestaande interacties tussen (ziekmakende) menselijke moleculen beter zijn gekarakteriseerd, en daarnaast hebben de betrokken onderzoekers nieuwe interacties ontdekt die van belang kunnen zijn voor verschillende onderzoeksterreinen zoals dat van de hart- en vaatziekten, maar ook voor het gebied dat de dementie bestudeert. De technologie wordt verder nu ook toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Hierbij bestuderen de onderzoekers de aard en sterkte van de binding tussen nieuwe kandidaat medicijnen en biomoleculen zoals die in het menselijk lichaam voorkomen. SPR meting helpt hierbij om nieuwe en verbeterde medicijnen te ontwikkelen omdat ze een direct zicht biedt op het bindingsproces dat noodzakelijk voor de werking van de nieuwe (kandidaat) medicijnen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
91107006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.A.F. Nicolaes
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University