Mobiele menu

Surfen naar Sportblessurepreventie; Werkplan 2010-2011

Sporten en bewegen zijn gezond. Toch lopen jaarlijks miljoenen sporters een blessure op. Zeker nu steeds meer sporters zelfstandig sporten, is het belangrijk dat ze weten hoe ze blessures kunnen voorkomen.

Het doel van dit project is het terugdringen van het aantal sportblessures door middel van het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag van sporters zelf. Sporters uit vijftien takken van sport krijgen op de website www.voorkomblessures.nl een sportspecifiek en een persoonlijk advies om blessures te voorkomen. Bezoekers kunnen per sport een instructiefilm bekijken en een test doen. Daarnaast krijgen ze allerlei nuttige tips.

Via een netwerk van samenwerkingspartners als NOC*NSF, de Vereniging voor Sportgeneeskunde, diverse sportbonden, de Nationale Sportweek, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wordt de aandacht gevestigd op www.voorkomblessures.nl. Steeds meer sporters weten zo deze website te vinden.

Verslagen


Eindverslag

In 2005 is Consument en Veiligheid gestart met de campagne ‘Surfen naar sportblessurepreventie’. Het is een initiatief dat zich er op richt om samen met sportinhoudelijke deskundigen en sporters, een voor de sporter en het sportwerkveld één toegankelijke, volledige, relevante internetsite te ontwikkelen met informatie over sportspecifieke blessurepreventie. Om de gedragsdeterminanten van blessurepreventief gedrag bij de sporters positief te beïnvloeden wordt gebruik gemaakt van getailorde adviezen, ofwel advies-op-maat. De afgelopen twee campagnejaren lag de nadruk op het vergroten van de verspreiding en blootstelling aan en het gebruik van www.voorkomblessures.nl. Daarbij is onderzocht welke strategieën hierbij het beste werken. Geconcludeerd kan worden dat het versturen van reminders een succesvolle strategie is om bezoekers de website opnieuw te laten bezoeken. Ook actuele mediaberichten over sportblessures (bijvoorbeeld over schaatsblessures tijdens de vorstperiode) leveren veel extra bezoekers op. Ook incentives genereerden bezoekers naar www.voorkomblessures.nl. Twee win-acties in samenwerking met INTERSPORT (waarbij mensen een wincode in moesten vullen op www.voorkomblessures.nl) zorgden ervoor dat ruim één op de zeven mensen ook andere pagina's van de website bekeken. Ook de informatie over sportblessurepreventie, die werd toegevoegd aan bestaande materialen van INTERSPORT genereerden extra bezoekers (van de respondenten, die deelnamen aan een onderzoek over sportblessurepreventie, gaf ongeveer één op de tien de website te hebben bezocht). Daarnaast werd informatie over sportblessurepreventie aangeboden via huisartsen (aan geblesseerde sporters en Beweegkuur deelnemers), via beeldschermen in sportscholen, via sportpleinen in de Nationale Sportweek, via skibanen tijdens de actie 'Wintersport begin in Nederland'. Via onderzoek is getracht te achterhalen hoeveel mensen door informatie over sportblessurepreventie via huisartsen en sportscholen de website uiteindelijk hebben bezocht, maar het is niet mogelijk om hier uitspraken over te doen vanwege tegenvallende respons. Uit deze onderzoeken bleek wel dat sporters geïnteresseerd waren in informatie over sportblessurepreventie en dat zij de aangeboden informatie positief waardeerden. Nu het programma landelijke leefstijlcampagnes wordt beëindigd, heeft Consument en Veiligheid besloten deze succesvolle implementatie activiteiten te continueren met beperktere eigen financiële middelen. Tegelijkertijd wordt gezocht naar mogelijkheden tot (publiek private) samenwerking.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
207000010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S.J. Kloet
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting VeiligheidNL