Mobiele menu

Surveillance after polypectomy - towards successful implementation of guidelines (SAP-Adh)

Coloscopie surveillance bij darmkanker

Dikke darmkanker is de twee oorzaak van kankersterfte in Nederland. Het verwijderen van adenomen en het periodiek controleren kan het risico op dikke darmkanker verlagen met 76-90%. Een bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker en de vergrijzing van de populatie vergroot het aantal adenomenpatiënten aanzienlijk, evenals de vraag naar coloscopie. In een voorgaande studie is een nieuwe richtlijn voor adenoompatiënten: ‘’Follow-up na poliepectomie’’ voorgesteld. Het doel is het in kaart brengen van belemmerende en stimulerende factoren voor succesvolle implementatie van de nieuwe richtlijn. Onderzocht wordt a) welke factoren de naleving tussen verschillende ziekenhuizen doet verklaren b) of de nieuwe richtlijn beter aansluit bij de risico-inschatting van de MDL-arts, en c) welke andere maatregelen nodig zijn om betere opvolging te bewerkstelligen. De kosteneffectiviteit van huidige surveillance praktijk en realistische scenario’s ter verbetering worden berekend (met microsimulatiemodel MISCAN).

Producten

Titel: Adherence to surveillance guidelines after removal of colorectal adenomas: a large, community-based study
Auteur: Else-Mariëtte B van Heijningen, Iris Lansdorp-Vogelaar, Ewout W Steyerberg, S Lucas Goede, Evelien Dekker, Wilco Lesterhuis, Frank ter Borg, Juda Vecht, Pieter Spoelstra, Leopold Engels, Clemens J M Bolwerk, Robin Timmer, Jan H Kleibeuker, Jan J Koornstra, Harry J de Koning, Ernst J Kuipers,Marjolein van Ballegooijen
Magazine: Gut

Verslagen


Eindverslag

Verschillende studies hebben aangetoond dat de richtlijn voor coloscopie surveillance niet goed werd nageleefd. Sinds mei 2013 is een nieuwe richtlijn voor coloscopie surveillance van kracht. Wij hebben onderzocht 1) welke determinanten het ontbreken van surveillance en de lengte van het interval bepalen; 2) welke knelpunten artsen ondervinden bij het hanteren van de nieuwe richtlijn; en 3) wat de gezondheidseffecten, kosten en benodigde colonoscopie-capaciteit voor surveillance zijn volgens de nieuwe richtlijn in vergelijking met de oude richtlijn en de oude praktijk. Determinanten die waren geassocieerd met een korter surveillance interval onder de oude richtlijn (o.a. grootte en villeus aspect) zijn nu opgenomen in de nieuwe richtlijn. Geïnterviewde MDL-artsen geven allen aan met de nieuwe richtlijn te werken en in de meerderheid van voorbeeldcasussen wordt het voorgeschreven interval aanbevolen. De richtlijn behoeft verduidelijking wat betreft serrated/adenomen poliepen en veel MDL-artsen accepteren het ontbreken van hoog-gradige dysplasie als risicofactor niet. Om naleving van de richtlijn te verbeteren zou de richtlijn meer onder de aandacht van pathologen, huisartsen en chirurgen gebracht moeten worden. Als de surveillance richtlijn niet goed wordt nageleefd, leidt dit duidelijk tot minder voorkomen sterfgevallen aan darmkanker, hogere kosten en meer benodigde coloscopiën. De nieuwe coloscopie surveillance richtlijn levert vergelijkbare gewonnen levensjaren en besparingen op als de oude richtlijn, terwijl 19% minder coloscopieën nodig zijn.

Kenmerken

Projectnummer:
171203009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. van Ballegooijen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC