Mobiele menu

SVP scholing in de huisartsenzorg

Hadoks ondersteunt huisartsenpraktijken bij de zorg voor diverse groepen. De palliatieve zorg voor onder andere kwetsbare ouderen heeft verbetering nodig. Proactieve zorgplanning kan daarbij een sleutelrol vervullen. Daarnaast is versterking van proactieve zorgplanning momenteel een speerpunt binnen Hadoks.

Doel

We willen huisartsenpraktijken in de regio Haaglanden meer inzicht en handvatten geven in proactieve zorgplanning in de palliatieve fase.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’ binnen Hadoks. Ook volgen 15 huisartsenpraktijken de SVP-scholing. Dit doen we door 2 experts (1 expert binnen Hadoks en 1 geestelijk verzorger van onze samenwerkingspartner Haagsche Zin in onze regio te scholen als train-de-trainer. Deze experts en trainer Jeroen de Blij verzorgen de SVP-scholing binnen Hadoks.

Samenwerkingspartners

We geven de SVP-scholing in samenwerking met Stichting Haagsche Zin. Haagsche Zin is het aanspreekpunt in de Haagse regio als het gaat om professionele geestelijke verzorging in de thuissituatie. Haagsche-Zin is een mooie aanvulling in de zorg aan de patiënten in de regio Haaglanden en een verwijspartner voor de huisartsenpraktijken.

Verwachte resultaten

Met het verzorgen van de SVP-scholing vergroten we de kennis en vaardigheden van de huisartsen(praktijken) in de regio Haaglanden over proactieve zorgplanning. Dit zorgt ervoor dat palliatieve patiënten passende zorg ontvangen die aansluit bij hun wensen en behoeften. We hopen hiermee ‘inappropriate end of life care’ te voorkomen. Doordat er duidelijkheid ontstaat over welke zorg passend is, verwachten we ad-hoc afstemming met de huisartsenpraktijk dan wel avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg) te beperken, wat verder bijdraagt aan optimale kwaliteit van zorg van patiënten in de laatste levensfase.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220016
Looptijd: 96%
Looptijd: 96 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.M. Eewold
Verantwoordelijke organisatie:
Hadoks