Mobiele menu

SVP – Vraag de patiënt naar de behoeften en wensen in de palliatieve fase

Projectomschrijving

Binnen het Laurentius Ziekenhuis Roermond ervaren we een toename van aandacht voor palliatieve zorg. Momenteel is al enige aandacht voor de behoeften en wensen van de palliatieve patiënt, waarbij het gesprek zich meestal richt op het medische domein. Door samen de medische situatie en de behandelmogelijkheden te bespreken hopen we de overwegingen en wensen van de patiënt in de palliatieve fase beter te kennen. Zo kunnen we nog beter de toekomstige zorg organiseren.

Doel

Met de scholing en training uit de subsidie willen we zorgverleners bekwaam maken, zodat ze de 4 domeinen (zingeving, sociaal, psychisch en fysiek) van behoefte van de palliatieve patiënt kunnen signaleren en verkennen. Daarmee blijven patiënten en naasten beter de regie in deze levensfase voeren.

Aanpak/werkwijze

We implementeren de interventie ‘Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)’. Met de implementeringssubsidie trainen we de betrokken zorgverleners in het signaleren en verkennen wat de (geestelijke) behoeften van patiënten en naasten in de palliatieve fase als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning zijn. De training met trainingsacteurs geven we aan interne zorgverleners én mogelijk enkele externe zorgverleners.

Verwachte resultaten

Met de scholing en training van de subsidie willen we een impuls aan de palliatieve zorgverlening binnen het Laurentius Ziekenhuis Roermond geven. Het voeren van het gesprek naar de wensen en behoeften biedt de ruimte om de best mogelijke zorgverlening te geven, waarbij patiënten en naasten beter hun voorkeuren kunnen aangeven. Zo krijgen patiënten en naasten de beste palliatieve zorg, die waarde toevoegt aan het leven.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Binnen het Laurentius Ziekenhuis Roermond ervaren we een toename van aandacht voor palliatieve zorg. Zorgverleners hebben toch een handelingsverlegenheid om het gesprek met de palliatieve patiënt over de wensen en behoeften te voeren. Het gesprek richt zich meestal op het medische domein, waarbij de andere domeinen onvoldoende aan bod komen.

Dit vraagt om een verbetering in de huidige aanpak. Met de implementeringssubsidie trainen we betrokken zorgverleners in het signaleren en verkennen wat de (geestelijke) behoeften van patiënten en naasten in de palliatieve fase als basis voor proactieve palliatieve zorgplanning zijn. We geven de training met trainingsacteurs aan interne zorgverleners én enkele externe zorgverleners.

Hiermee willen we een impuls aan de palliatieve zorgverlening geven. Zo krijgen patiënten en naasten de beste palliatieve zorg, die waarde toevoegt aan het leven.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012220003
Looptijd: 69%
Looptijd: 69 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.H.P.J. Notermans-Claessen MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Laurentius Ziekenhuis