Mobiele menu

Swim Skills Track

Projectomschrijving

Talenten en (top)sporters worden getest op verschillende paramaters (kracht, snelheid,
uithoudingsvermogen), een parameter waarop nog niet wordt getest is motorische vaardigheid.
Onderzoek heeft aangetoond dat motorische vaardigheid als één van de parameters voor
talentidentificatie kan dienen. Bestaande testen kosten veel tijd om af te nemen, zijn niet sport specifiek
en de testen zijn ontworpen voor op het land. Vanuit de KNZB kwam daaruit de vraag aan InnoSportLab
de Tongelreeep om een motorische vaardigheidstest te ontwerpen voor in het water, de Swim Skills
Track (SST).
Voor het ontwerp van de test zijn de oefeningen voor het parcours getoetst aan zeven coördinatieve
vermogens, die in gesprek met professionals zijn vastgesteld. Vervolgens zijn drie concepten uitgewerkt
en getoetst volgens de kardinale methode, het beste ontwerp werd vervaardigd en getest met een kleine
groep zwemmers (leeftijd. =10,75 jaar; n=12).
Op basis van de resultaten kwam naar voren dat de SST een relatie heeft met de 50 meter vrije slag tijd.
Dit kwam mogelijk door de tussenafstanden die met vrije slag afgelegd moest worden. Daarnaast
scoorden de snellere zwemmers ook het beste op de test vergeleken met langzamere zwemmers, wat
een indicatie is dat een goede score op de test iets kan zeggen over zwemprestatie. Wanneer dezelfde
zwemmers meerdere keren over het parcours gingen, scoorden zij niet significant verschillend.
Eventueel vervolgonderzoek moet een grotere populatie testen voor meer data, wat een specifiekere
conclusie geeft.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tot op dit moment worden jonge zwemmers geselecteerd op snelst gezwommen tijd, waardoor vroegrijpe kinderen in het voordeel zijn. Zij hebben namelijk grotere ledematen en meer spierkracht. Hierdoor kunnen laatrijpe kinderen die wel potentieel hebben om uit te groeien tot talentvolle zwemmers, over het hoofd worden gezien. Er is dus behoefte aan een test voor zwemmen die onafhankelijk is van individuele verschillen zoals groei of rijping, om laatrijpe zwemmers niet uit te sluiten van eventuele selectie voor een talentenprogramma. Een manier om dit te doen is door motorische vaardigheden te testen. Dit is namelijk een parameter die test hoe goed de controle is om het hele lichaam vloeiend te bewegen. Dit kan een voorspeller zijn voor goed kunnen zwemmen. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen over het hoofd worden gezien die wellicht potentie hebben om later goed te presteren, maar die nu nog niet tot de besten behoren. Motorische vaardigheden testen bestaan al wel, echter zijn deze alleen gericht op vaardigheden op het land. Een motorische vaardigheden test die specifiek geschikt is voor in het water, voor zwemvaardigheden, bestaat nog niet. Dit project betreft daarom het ontwikkelen van een test die motorische vaardigheden van kinderen (leeftijd 9 tot 16) meet, specifiek gericht op de zwemsport.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001709
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Cats
Verantwoordelijke organisatie:
InnoSportLab de Tongelreep