Mobiele menu

Symposium Onbedoelde Zwangerschap

Binnen deze voucher zullen 5 onderzoeksprojecten over onbedoelde zwangerschap en 1 samenwerkingsverband binnen het leernetwerk KOOZ samen met het RIVM een symposium organiseren. Tijdens dit symposium worden de resultaten van de onderzoeken op een eenduidige en toegankelijke manier naar buiten gebracht en de relevantie voor de klinische praktijk benadrukt. Ook zullen aanwezigen in verdiepende deelsessies aan de slag gaan om de gepresenteerde resultaten te vertalen naar praktische adviezen. Daarnaast wordt een podium geboden aan de overige KOOZ-projecten en andere gerelateerde projecten door middel van posterpresentaties. Het symposium is gericht op alle professionals die in hun werk te maken kunnen hebben met onbedoelde zwangerschappen. Dit symposium brengt deelnemers op de hoogte van de meest recente resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken en geeft handvaten om deze direct toe te passen in de praktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
05540052210011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. P.W. Jansen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam