Mobiele menu

Systematic literature review and meta-analysis of observational studies on interventions to increase participation of visually impaired older adults

Projectomschrijving

Door de vergrijzing blijven ernstige visuele beperkingen bij ouderen voorlopig een aanzienlijke maatschappelijk en sociaaleconomische uitdaging. Revalidatie voor blinden en slechtzienden leidt tot verbeterde participatie bij ouderen. De bewijskracht uit hoge kwaliteitsstudies is echter onduidelijk.

Werkwijze

Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van interventies om de participatie van ouderen met een visuele beperking te vergroten is een update van eerdere systematische reviews uitgevoerd met een focus op observationele studie designs en 'grijze' literatuur. Potentiële studies zijn geïdentificeerd uit relevante databases en informatiebronnen. Tenslotte is er een wetenschapsagenda opgesteld met professionals uit de revalidatie en doelgroepvertegenwoordigers.

Resultaten

De zoekopdracht resulteerde in 48 geïncludeerde artikelen uit 5150 titels die studies beschrijven van vijf typen interventies: multidisciplinaire revalidatie (n=27), groepsinterventies voor zelfmanagement en participatie (n=5), aandoening specifieke interventies (n=6), interventies voor mobiliteit en beweging (n=4), en methoden voor het verbeteren van visueel functioneren (n=6).

Deze review levert een interessante toevoeging op van systematisch verzamelde kennis. We kunnen echter concluderen dat het aanvullend bewijs uit observationele studies voor de effectiviteit van interventies voor het bevorderen van participatie van ouderen met een visuele beperking gering is en veelal van slechte kwaliteit. Interventies op het gebied van energiebalans, mobiliteit en beweging, en technologische innovaties hebben volgens professionals en doelgroepvertegenwoordigers de hoogste prioriteit om onderzocht te worden in wetenschappelijk onderzoek. Ook vragen zij aandacht voor meer geprotocolleerd werken en onderzoek naar effectiviteit van interventies specifiek voor ouderen met een visuele beperking.

English summary

Due to demographic aging, vision loss in older adults remains a public health and a socioeconomic challenge in the years to come. Low vision rehabilitation should ultimately improve participation in visually impaired patients, however, evidence for effective interventions obtained from high quality studies is unclear.

To increase valuable insight into the effectiveness of interventions to increase participation of visually impaired older adults, an update on previous systematic reviews with a focus on observational study designs and ‘grey’ literature was conducted. Potential studies were identified through relevant databases and information sources. If possible, data pooling is performed in a meta-analysis.

The study provided insight into effective and ineffective interventions and research gaps. Finally, a scientific agenda has been drawn up with rehabilitation professionals and target group  representatives.

Results

The search yielded 48 included articles out of 5150 hits that describe studies of five types of interventions: multidisciplinary rehabilitation (n = 27), group interventions for self-management and participation (n = 5), disease specific interventions (n = 6), interventions for mobility and exercise (n = 4), and methods for improving visual functioning (n = 6). This review provides an interesting addition to existing systematic reviews. However, we can conclude that the additional evidence from observational studies for the effectiveness of interventions to enhance participation of older people with visual impairments is low and often of poor quality. Interventions in the field of energy balance, mobility and exercise, and technological innovations, have the highest priority to be investigated in scientific research according to professionals and target group representatives. They also ask for attention to increase the use of protocols and research into the effectiveness of interventions specifically for the elderly with a visual impairment.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Due to demographic aging, vision loss in older adults (50 years and older) remains a public health and a socioeconomic challenge in the years to come. Low vision rehabilitation should ultimately improve participation in visually impaired patients, however, evidence for effective interventions obtained from high quality studies is unclear. To increase valuable insight into the effectiveness of interventions to increase participation of visually impaired older adults, an update on previous systematic reviews with a focus on observational study designs and ‘grey’ literature will be conducted. Potential studies will be identified through searches in Medline, Embase, Cinahl, Psychinfo, CENTRAL, and Web of Science, reference lists of retrieved articles, conference proceedings, and the grey literature. Two authors will independently extract data and assess methodological quality. If possible, data pooling is performed in a meta-analysis. The study will provide insight into effective and ineffective interventions and research gaps, which lead to a research agenda from a scientific perspective. The research agenda will be further prioritized with rehabilitation professionals and client representatives.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
94312002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.M.A. Nispen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc