Mobiele menu

Systematische inventarisatie van verslavingsproblematiek bij jongvolwassenen met LVB in het sociale domein binnen de gemeente

Doel

Systematische inventarisatie van verslavingsproblemen zorgt voor tijdige identificatie en inzet van adequate hulp om verergering van problematiek te voorkomen. Het doel van dit project is tweeledig:
  1. ontwikkelen van een aanvullende module binnen de bestaande screeningsmethode SumID-Q, gericht op overmatig gamen en internetgebruik
  2. implementeren van de uitgebreide SumID-Q in het sociale domein om op systematisch wijze de mate van overmatig middelen-, internetgebruik en gamen onder kwetsbare jongvolwassenen te inventariseren

Werkwijze

Op basis van literatuuronderzoek en focusgroepen met ervaringsdeskundigen wordt een aanvullende module gericht op overmatig gamen en internetgebruik binnen de SumID-Q ontwikkeld. De uitgebreide SumID-Q wordt standaard toegepast door medewerkers binnen het Sociale domein van de gemeente Zwolle bij jongvolwassenen die bij hen aankloppen voor hulp. Na afloop van de implementatieperiode worden deze medewerkers naar hun ervaringen met de methode gevraagd.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.
Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.C.J. Koks-Leensen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Zwolle (regio IJsselland).