Mobiele menu

Systems toxicology supported data infrastructure for human risk assessment

Projectomschrijving

2012 Module Proefdiervrije Technieken: Vandaag de dag wordt de veiligheidsbeoordeling van medicijnen en chemische stoffen in grote mate geborgd door dierproeven. Dit is vanuit ethisch maar ook economisch oogpunt niet wenselijk. Doel van dit project is om een dierproefvrij alternatief ontwikkelen. Hiertoe wordt door combinatie van bestaande gegevens bepaald of stoffen juist die biologische mechanismen in gekweekte cellen aanzetten, welke ook verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van ziekte in patiënten. Daarnaast zullen nieuwe proeven gedaan worden in gekweekte cellen om te bepalen of het effect van een concentratie van een stof voorspellend is voor het effect als mensen worden blootgesteld aan een bepaalde hoeveelheid van deze stof. De nadruk ligt op huid allergie en levertoxiciteit (galstuwing, leverkanker). De gegevens van het project komen samen in een database, ASAT Knowledge Base. De verwachting is dat de ASAT Knowledge Base kan helpen bij de internationale ontwikkeling van dierproefvrije veiligheidsbeoordeling.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Op dit moment wordt de veiligheidsbeoordeling van medicijnen en chemische stoffen geborgd door dierproeven. In het voorgestelde onderzoek wordt bekeken of door integratie van verschillende data van blootstellingsinformatie, samen met data van celkweek gebaseerde in vitro methoden, een vergelijkbare veiligheidsbeoordeling kan worden bewerkstelligd. Dit zal worden gedaan voor een aantal belangrijke mogelijk toxicologische effecten: overgevoeligheid voor chemicaliën, leverkanker en levertoxiciteit (galstuwing)

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114022001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.H. Stierum PhD
Verantwoordelijke organisatie:
TNO