Mobiele menu

't Stationnetje in actie!

Projectomschrijving

’t Stationnetje is een begrip in de regio Noord-Friesland, met een rijke en diverse community van jongeren (14-27 jaar). Jongeren hebben al veel ideeën om iets betekenen voor en met vluchtelingen uit Oekraïne, die worden opgevangen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Met ''t Stationnetje in actie!' kan er snel maatschappelijke impact gecreëerd worden op de kenmerkende en vertrouwde Stationnetje meets MDT-manier: focus op talentontdekking, persoonlijke ontwikkeling en sociale verbinding. ’t Stationnetje is een plek voor en door jongeren, waar iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en ertoe doet. Dat geldt ook voor Oekraïense vluchtelingen, die onze jongeren graag een tweede thuis bieden in Nederland.

Hoe de ureninzet van jongeren eruit zal zien, kan per jongere verschillen. Voorbeeld als uitgangspunt: Jongere Vincent begint met een gesprek met een projectmedewerker over welke impact hij zou willen maken. Samen wordt besloten dat hij een sportactiviteit wil organiseren (2uren). Er wordt meteen contact gezocht met de opvanglocatie bij Vincent in de buurt of daar behoefte aan is! Dan volgt een Voorbereiding op het omgaan met de doelgroep; een verkorte Soft Skills training (8 uren). De training wordt gegeven in groepsverband van maximaal 15 deelnemers per training. (Deze training is bedoeld voor Nederlandse jongeren die voorbereid worden op eventueel emotioneel uitdagende situaties waarmee ze in aanraking kunnen komen in contact met Oekraïense vluchtelingen. De Oekraïense jongeren die deelnemer worden van deze MDT-light-reis 'maken meer uren' doordat ze aan alle activiteiten die worden aangeboden mee mogen doen.) Vervolgens wordt er diezelfde week nog een kijkje genomen in een opvanglocatie bij Vincent in de buurt. Er wordt samen bekeken hoe hij de activiteit kan organiseren en wanneer dit in te regelen is, wat ervoor nodig is (materialen, inzet) en alle (praktische) voorwaarden worden besproken (3 uren). Wat volgt is een reflectie op het eerste bezoek (1 uur), eventuele groepsvorming/individueel proces, voorbereiding activiteit, communicatie met opvanglocatie etc. (voorwerk) (4uren), uitvoering activiteit(en) (12 uren), nabespreking/evaluatie (1 uur) en de waardering en beloning (1 uur).

Omgeving

Noord-Friesland

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

’t Stationnetje is een begrip in onze regio, met een rijke en diverse community van jongeren (14-27 jaar). Jongeren hebben al veel ideeën om iets betekenen voor en met vluchtelingen uit Oekraïne, die worden opgevangen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Met ''t Stationnetje in actie!' kan er snel maatschappelijke impact gecreëerd worden op de kenmerkende en vertrouwde Stationnetje meets MDT-manier: focus op talentontdekking, persoonlijke ontwikkeling en sociale verbinding. ’t Stationnetje is een plek voor en door jongeren, waar iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en ertoe doet. Dat geldt ook voor Oekraïense vluchtelingen, die onze jongeren graag een tweede thuis bieden in Nederland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430102210008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Voorthuijzen
Verantwoordelijke organisatie:
KEaRN Welzijn