Mobiele menu

Tafel van Goor voor ouderen

De Tafel van Goor is een tafel/netwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben. De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelden. De Tafel van Goor wil de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld hebben. De organisaties die aangesloten zijn bij de Tafel van Goor willen er met elkaar voor zorgen dat de mensen die deelnemen aan een activiteit ook van de andere activiteiten op de hoogte worden gebracht en zo in verbinding komen met een grotere groep inwoners. De eenzaamheid wordt hierdoor sterk teruggebracht, het inzicht in elkaars leven wordt versterkt en het gevoel van welbevinden neemt toe. Er zijn sinds de start van de Tafel van Goor veel nieuwe initiatieven ontwikkeld waarbij mantelzorgers, vrijwilligers, ouderen (met dementie) jongeren en professionals elkaar op een nieuwe manier gevonden hebben. Het vormt een vruchtbare bodem voor veel mooie verbindende initiatieven naar de toekomst toe.

Verslagen


Eindverslag

De Tafel van Goor is een tafel/netwerk waar steeds
meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit
Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben. De
doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat
niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij
voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de
jaren heen ontwikkelden. De Tafel van Goor wil de
wensen en behoeften van alle inwoners van Goor,
ook de meest kwetsbaren, in beeld hebben. De
organisaties die aangesloten zijn bij de Tafel van Goor
willen er met elkaar voor zorgen dat de mensen die
deelnemen aan een activiteit ook van de andere
activiteiten op de hoogte worden gebracht en zo in
verbinding komen met een grotere groep inwoners.
De eenzaamheid wordt hierdoor sterk teruggebracht,
het inzicht in elkaars leven wordt versterkt en het
gevoel van welbevinden neemt toe. Er zijn sinds de
start van de Tafel van Goor veel nieuwe initiatieven
ontwikkeld waarbij mantelzorgers, vrijwilligers,
ouderen (met dementie) jongeren en professionals
elkaar op een nieuwe manier gevonden hebben. Het
vormt een vruchtbare bodem voor veel mooie
verbindende initiatieven naar de toekomst toe.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Kolkman
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Hof van Twente