Mobiele menu

Tailored cognitive-behavioral E-health care in patients with rheumatoid arthritis

Projectomschrijving

Psychologische behandelingen met cognitieve gedragstherapie kunnen bij patiënten met reumatoïde artritis een positief effect hebben op het functioneren in het dagelijks leven, zoals een vermindering van vermoeidheid en negatieve stemmingen. Ondanks de positieve bevindingen worden deze behandelingen momenteel echter nog niet landelijk aangeboden. Het aanbieden van de behandeling via internet (E-health) kan daarbij een oplossing bieden.

Het huidige doelmatigheidsproject onderzoekt de (kosten)effectiviteit van de E-health cognitieve gedragstherapie voor patiënten met reumatoïde artritis. Na een screening van patiënten met reumatoide artritis voor een psychologisch risicoprofiel worden patiënten at risk at random toegewezen aan een E-health cognitief-gedragstherapeutische behandeling of een controlegroep die de reguliere zorg ontvangt zonder cognitieve gedragstherapie. We verwachten dat de E-health behandeling met cognitieve gedragstherapie positieve effecten heeft op het functioneren van de patiënt in het dagelijks leven en tot kostenbesparingen leidt voor het gezondheidszorggebruik. Sinds de start van het project is er ook reeds veelvuldig belangstelling om deze behandeling te implementeren in de reguliere zorg.

Producten

Titel: Tailored Therapist-guided Internet-based Cognitive-behavioural Treatment for Psoriasis and Rheumatoid Arthritis: Two Case Reports
Auteur: Koulil, S, Ferwerda, M, Beugen, S, Middendorp, H, Kerkhof, P, Riel, P, Evers, A
Magazine: Acta Dermato-Venereologica 2018;98(2)
Link: https://doi.org/10.2340/00015555-2803
Titel: A tailored-guided internet-based cognitive-behavioral intervention for patients with rheumatoid arthritis as an adjunct to standard rheumatological care
Auteur: Ferwerda, Maaike, van Beugen, Sylvia, van Middendorp, Henriët, Spillekom-van Koulil, Saskia, Donders, A. Rogier T., Visser, Henk, Taal, Erik, Creemers, Marjonne C.W., van Riel, Piet C.L.M., Evers, Andrea W.M.
Magazine: Pain 2017;158(5)
Link: https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000845
Titel: Tailored Therapist-Guided Internet-Based Cognitive Behavioral Treatment for Psoriasis: A Randomized Controlled Trial
Auteur: van Beugen, Sylvia, Ferwerda, Maaike, Spillekom-van Koulil, Saskia, Smit, Jurgen V., Zeeuwen-Franssen, Manon E.J., Kroft, Elisabeth B.M., de Jong, Elke M.G.J., Otero, Marisol E., Donders, A. Rogier T., van de Kerkhof, Peter C.M., van Middendorp, Henriët, Evers, Andrea W.M.
Magazine: Psychotherapy and Psychosomatics 2016;85(5)
Link: https://doi.org/10.1159/000447267
Titel: Measuring the Therapeutic Relationship in Internet-Based Interventions
Auteur: Ferwerda, Maaike, van Beugen, Sylvia, van Riel, Piet C.L.M., van de Kerkhof, Peter C.M., de Jong, Elke M.G.J., Smit, Jurgen V., Zeeuwen-Franssen, Manon E.J., Kroft, Elisabeth B.M., Visser, Henk, Vonkeman, Harald E., Creemers, Marjonne C.W., van Middendorp, Henriet, Evers, Andrea W.M.
Magazine: Psychotherapy and Psychosomatics 2016;85(1)
Link: https://doi.org/10.1159/000435958.
Titel: Economic evaluation of a tailored therapist-guided internet-based cognitive behavioural treatment for patients with psoriasis: a randomized controlled trial
Auteur: S. van Beugen, M. Ferwerda, H. van Middendorp, J.V. Smit, M.E.J. Zeeuwen‐Franssen, E.B.M. Kroft, E.M.G.J. de Jong, P.C.M. van de Kerkhof, W. Kievit, A.W.M. Evers
Magazine: British Journal of Dermatology 2019;181
Link: https://doi.org/10.1111/bjd.17848

Verslagen


Eindverslag

Veelvoorkomende chronische lichamelijke aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, brengen veelal hoge kosten met zich mee. Dit komt onder meer door de lange-termijn beperkingen die veel patiënten (ca. 30-40% van de patiënten) in het dagelijks leven ervaren, door bijvoorbeeld een hoge mate van pijn en vermoeidheid, een verminderd emotioneel welbevinden, of het beperkt opvolgen van behandelvoorschriften of leefstijladviezen. Het doel van het onderzoeksproject is om de (kosten)effectiviteit van een internetbehandeling met cognitieve gedragstherapie via E-health (de E-coach) te onderzoeken voor patiënten met reumatoïde artritis . Na een screening zijn patiënten met een risicoprofiel voor lange-termijn aanpassingsproblemen willekeurig toegewezen aan de E-coach (n = 62, leeftijdsbereik: 26-81 jaar) of aan een controlegroep die de reguliere zorg ontvangt (n = 71, leeftijdsbereik: 34-74 jaar). Patiënten uit de behandelgroep ontvingen cognitieve gedragstherapie op maat via E-health (internet), welke bestaat uit op het risicoprofiel aangepaste behandelmodules. De primaire uitkomstmaat was de invloed van de reumatische aandoening op het dagelijks leven voor het lichamelijk en psychisch functioneren en voor het uit kunnen voeren van dagelijkse activiteiten. Op grond van de verwachte verbeteringen op deze uitkomstmaat en een toename van therapietrouw binnen de reguliere reumatologische zorg werden kostenbesparingen verwacht voor het gebruikt van de gezondheidszorg, zoals contacten met hulpverleners, medicatie en hulpmiddelen. De E-coach was effectief voor het verbeteren van de impact van reumatoïde artritis op psychologisch functioneren en vermoeidheid ten opzichte van reguliere zorg. Uit de evaluatie van de E-coach blijkt voldoende waardering van de E-coach behandeling, met een hoge waardering van onder andere de stimulerende werking van de E-coach therapeut en aspecten van gebruikersvriendelijkheid van de opdrachten en leesteksten. Wat betreft de kosteneffectiviteit kost de E-coach weliswaar meer dan de reguliere behandeling, maar heeft deze tegelijk een positief effect op de kwaliteit van leven van patiënten. Het aanbieden van de E-coach binnen de reguliere zorg kan gedaan worden tegen relatief lage kosten en gebaseerd op de uitkomsten van de sensitiviteitsanalyse met beperkte gevolgen voor maatschappelijke kosten.
Veelvoorkomende chronische lichamelijke aandoeningen, zoals reumatoïde artritis brengen veelal hoge kosten met zich mee, onder meer door de lange-termijn beperkingen die veel patiënten (ca. 30-40% van de patiënten) in het dagelijks leven ervaren, door bijvoorbeeld een hoge mate van pijn en vermoeidheid, een verminderd emotioneel welbevinden, of het beperkt opvolgen van behandelvoorschriften of leefstijladviezen. Onderzoek van de projectgroep heeft in eerder onderzoek aangetoond dat dit soort aanpassingsproblemen van reumatoïde artritis patiënten effectief behandeld kunnen worden met een op maat afgestemde vorm van cognitieve gedragstherapie. Ondanks de positieve bevindingen worden deze behandelingen momenteel echter nog niet landelijk in alle ziekenhuizen aangeboden. Gebrek aan behandelaars die gespecialiseerd zijn in deze behandeling op afdelingen reumatologie in algemene ziekenhuizen beperken de huidige beschikbaarheid van deze behandelingen. Een innovatieve oplossing is om deze behandeling via internet (E-health) aan te bieden. Uit de literatuur is bekend dat het aanbieden van interventies met cognitieve gedragstherapie via internet doorgaans even effectief is als face-to-face behandelingen en behandelingen via internet mogelijk ook meer kosten besparen. Een behandeling via internet biedt verder als voordeel dat patiënten vanuit thuis de behandeling kunnen volgen. Hierdoor is er een beperkte tijdsinvestering voor de patiënt en zijn er geen kosten verbonden aan extra ziekenhuisbezoeken, vervoer etc. Ook kan er een beperkt aantal behandelaars/cognitief gedragstherapeuten worden opgeleid die in het verlengde van de behandeling bij de reumatoloog deze zorg via internet voor een groot aantal patiënten in een specifieke regio kunnen aanbieden. Het doel van het onderzoeksproject is om de (kosten)effectiviteit van een behandeling met cognitieve gedragstherapie via E-health (internet) te onderzoeken voor reumatoïde artritis patiënten met een risicoprofiel voor lange-termijn aanpassingsproblemen. Na een screening van reumatoïde artritis patiënten worden patiënten met een risicoprofiel voor lange-termijn aanpassingsproblemen at random toegewezen aan een E-health cognitief-gedragstherapeutische behandeling en een controlegroep die de reguliere zorg ontvangt. Patiënten uit de behandelgroep ontvangen cognitieve gedragstherapie op maat via E-health (internet), bestaande uit op het risicoprofiel toegesneden behandelmodules (“tailored”). De primaire uitkomstmaat is de interferentie van de reumatische aandoening op het dagelijks leven voor het lichamelijk en psychisch functioneren en dagelijkse activiteiten. Op grond van de verwachte verbeteringen met betrekking tot de interferentie van de aandoening op het dagelijks leven, het lichamelijk en psychisch functioneren en de toegenomen therapietrouw ten aanzien van de reguliere reumatologische zorg worden kostenreducties verwacht voor het gezondheidszorggebruik, zoals contacten met hulpverleners, medicatie, hulpmiddelen en klinische opnames.

Samenvatting van de aanvraag

Psychologische behandelingen met cognitieve gedragstherapie kunnen bij patiënten met reumatoïde artritis een positief effect hebben op het functioneren in het dagelijks leven, zoals een vermindering van vermoeidheid en negatieve stemmingen. Ondanks de positieve bevindingen worden deze behandelingen momenteel echter nog niet landelijk aangeboden. Het aanbieden van de behandeling via internet (E-health) kan daarbij een oplossing bieden.

Het huidige doelmatigheidsproject onderzoekt de (kosten)effectiviteit van de E-health cognitieve gedragstherapie voor patiënten met reumatoïde artritis. Na een screening van patiënten met reumatoide artritis voor een psychologisch risicoprofiel worden patiënten at risk at random toegewezen aan een E-health cognitief-gedragstherapeutische behandeling of een controlegroep die de reguliere zorg ontvangt zonder cognitieve gedragstherapie. We verwachten dat de E-health behandeling met cognitieve gedragstherapie positieve effecten heeft op het functioneren van de patiënt in het dagelijks leven en tot kostenbesparingen leidt voor het gezondheidszorggebruik. Sinds de start van het project is er ook reeds veelvuldig belangstelling om deze behandeling te implementeren in de reguliere zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
170992803
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.W.M. Evers PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc