Mobiele menu

TailoRing anti-androgEn therapy For metastatic castration resistant prostate cancer based on early tumor response markers In combiNation with drug Exposure measurement (REFINE-project)

Prostaatkanker is de op één na meest voorkomende kanker bij mannen wereldwijd. Met de komst van nieuwe geneesmiddelen is de overleving sterk verbeterd.

Studie en resultaten

Het REFINE-project heeft laten zien dat de behandeling geoptimaliseerd kan worden door: inzet van biomarkers en alternatieve doseerstrategieën. Met circulerend tumor DNA (ctDNA) lijkt het mogelijk om vroegtijdig patiënten te identificeren die niet reageren op abirateron of enzalutamide in uitgezaaide castratie resistente prostaatkanker.
Het onderzoek laat tevens zien dat zowel voor abirateron als enzalutamide de dosis geoptimaliseerd kan worden. Voor abirateron zou afhankelijk van de setting (voor of na chemotherapie), een lagere dan wel hogere dosering beter zijn. De standaarddosering van enzalutamide lijkt momenteel te hoog.
Door combinatie van biomarkers en alternatieve doseerstrategieën kan de behandeling van prostaatkanker in de toekomst verder geoptimaliseerd worden.
 

Samenvatting bij start

Een groot aantal patiënten ontwikkelt op enig moment gemetastaseerd castratieresistent prostaatkanker (mCRPC). Het doel van het REFINE-project is om bij patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatkanker vast te stellen of het vroeg en gecombineerd meten van farmacokinetische (geneesmiddelblootstelling) en farmacodynamische (circulerend tumor m(icro)RNA) biomarkers gebruikt kan worden om patiënten te identificeren die adequaat behandeld worden, suboptimaal behandeld worden of initieel resistent zijn voor abiraterone acetaat of enzalutamide. Tevens wordt onderzocht of patiëntkarakteristieken van invloed zijn op de geneesmiddelblootstelling.

De resultaten moeten ertoe leiden dat patiënten in de nabije toekomst zullen worden behandeld in een individueel afgestemde optimale dosis en beschermd zullen worden tegen langdurige behandeling met ineffectieve en dure therapie.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Producten

Titel: Liquid biopsy reveals KLK3 mRNA as a prognostic marker for progression free survival in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer undergoing first-line abiraterone acetate and prednisone treatment
Auteur: Emmy Boerrigter1 , Guillemette E. Benoist1 , Inge M. van Oort2 , Gerald W. Verhaegh2 , Onno van Hooij2 , Levi Groen2 , Frank Smit3 , Irma M. Oving4 , Pieter de Mol5 , Tineke J. Smilde6 , Diederik M. Somford7 , Niven Mehra8 , Jack A. Schalken2 and Nielka P. van Erp1
Magazine: Molecular Oncology
Begin- en eindpagina:
Link: http://www.febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1878-0261.12933
Titel: Analytical challenges in quantifying abiraterone with LC–MS/ MS in human plasma
Auteur: Guillemette E. Benoist1 | Eric van der Meulen1 | Floor J.E. Lubberman1 | Winald R. Gerritsen2 | Tineke J. Smilde3 | Jack A. Schalken4 | Jan H. Beumer5 | David M. Burger1 | Nielka P. van Erp1
Magazine: Biomedical Chromatography
Begin- en eindpagina:
Titel: The impact of patient characteristics on enzalutamide pharmacokinetics and how this relates to treatment toxicity and efcacy in metastatic prostate cancer patients
Auteur: Guillemette E. Benoist1 · Inge M. van Oort2 · David M. Burger1 · Niven Mehra3 · Nielka P. van Erp
Magazine: Cancer Chemotherapy and Pharmacology
Begin- en eindpagina:
Link: http://www.link.springer.com/article/10.1007/s00280-020-04039-7
Titel: The effect of chemotherapy on the exposure–response relation of abiraterone in metastatic castration-resistant prostate cancer
Auteur: Emmy Boerrigter1 | Guillemette E. Benoist1 | Joanneke K. Overbeek1 | Rogier Donders2 | Niven Mehra3 | Inge M. van Oort4 | Rob ter Heine1 | Nielka P. van Erp1
Magazine: British Journal of Clinical Pharmacology
Begin- en eindpagina:
Link: http://www.doi.org/10.1111/bcp.15057
Titel: RNA Biomarkers as a Response Measure for Survival in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer
Auteur: Emmy Boerrigter 1 , Guillemette E. Benoist 1 , Inge M. van Oort 2 , Gerald W. Verhaegh 2 , Anton F. J. de Haan 3 , Onno van Hooij 2 , Levi Groen 2 , Frank Smit 4 , Irma M. Oving 5 , Pieter de Mol 6 , Tineke J. Smilde 7 , Diederik M. Somford 8 , Paul Hamberg 9 , Vincent O. Dezentjé 10, Niven Mehra 11 , Nielka P. van Erp 1,* and Jack A. Schalken 2
Magazine: Cancers
Begin- en eindpagina:
Link: http://www.doi.org/10.3390/cancers13246279
Titel: Development and Validation of a Bioanalytical Method to Quantitate Enzalutamide and its Active Metabolite N-Desmethylenzalutamide in Human Plasma: Application to Clinical Management of Patients With Metastatic Castration–Resistant Prostate Cancer
Auteur: Guillemette E. Benoist, MSc,* Eric van der Meulen, BSc,* Inge M. van Oort, MD, PhD,† Jan H. Beumer, PharmD, PhD,‡ Diederik M. Somford, MD, PhD,§ Jack A. Schalken, PhD,† David M. Burger, PharmD, PhD,* and Nielka P. van Erp, PharmD, PhD*
Magazine: Therapeutic Drug Monitoring
Begin- en eindpagina:
Titel: Prognostic Value of Novel Liquid Biomarkers in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Treated with Enzalutamide: A Prospective Observational Study
Auteur: Guillemette E. Benoist,a Inge M. van Oort,b Emmy Boerrigter,a Gerald W. Verhaegh,b Onno van Hooij,b Levi Groen,b Frank Smit,c Pieter de Mol,d Paul Hamberg,e Vincent O. Dezentje´ ,f Niven Mehra,g Winald Gerritsen,g Diederik M. Somford,h Nielka P.H. van Erp,a and Jack A. Schalkenb,*
Magazine: Clinical Chemistry
Begin- en eindpagina:
Link: http://www.doi.org/10.1093/clinchem/hvaa095
Titel: Clinical utility of emerging biomarkers in prostate cancer liquid biopsies
Auteur: Emmy Boerrigter, Levi N. Groen, Nielka P. Van Erp, Gerald W. Verhaegh & Jack A. Schalken
Magazine: Expert Review of Molecular Diagnostics
Begin- en eindpagina:
Link: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14737159.2019.1675515
Titel: Prostate cancer treatment optimization
Auteur: Emmy Boerrigter
Titel: Integrating pharmacokinetics and molecular biomarkers in advanced prostate cancer
Auteur: Guillemette Emma Benoist
Titel: Beste Abstract prijs NVZA 2022
Titel: On-treatment plasma ctDNA fraction and treatment outcomes in metastatic castration?resistant prostate cancer
Auteur: Sofie H. Tolmeijer, Emmy Boerrigter, Takayuki Sumiyoshi, Sarah Ng, Edmond Michael Kwan, Matti Annala, Inge M. van Oort, Jack A. Schalken, Nielka P. Van Erp, Alexander William Wyatt, Niven Mehra

Kenmerken

Projectnummer:
836041013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.P. van Erp
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum