Mobiele menu

Taking Care of Caregivers

Mensen met dementie met een migrantenachtergrond en hun mantelzorgers bevinden zich momenteel in een overgangsfase van familiezorg naar gedeelde zorg. Zij maken doorgaans weinig gebruik van professionele zorg en ondersteuning. Uit het onderzoek van Taking Care of Caregivers blijkt dat mantelzorgers met een migratieachtergrond vaker overbelast raken.

Doel

Het doel van het project Taking Care of Caregivers is om de kwaliteit van zorg aan mensen met dementie met een migrantenachtergrond te verbeteren door het denken over, bespreken van en besluiten over het delen van zorg te ondersteunen en daarmee gedeelde zorg te stimuleren. Want een verbeterde samenwerking en taakverdeling tussen informele en formele zorgverleners steunt ook patiënten.

Aanpak

We ontwikkelden instrumenten voor professionals, mantelzorgers en (beroeps)onderwijs. Dit deden we op basis van de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar ervaringen met en gevoelens over het (bespreken van) delen van zorg, in samenwerking met mantelzorgers en zorgprofessionals.

Samenwerkingspartners

NOOM, MantelzorgNL, de Universiteit voor Humanistiek, Pharos.

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat mantelzorgers met een migratieachtergrond minder gebruik maken van formele zorg- en ondersteuning en dat zij vaker overbelast raken. De onderzoeksbevindingen bieden belangrijke inzichten voor beleid, praktijk en toekomstig onderzoek. Deze bevindingen en inzichten wijzen erop dat het belangrijk is om dementiezorg binnen families met een migratieachtergrond te begrijpen als een morele en veelzijdige ervaring waarvoor situatie-afhankelijke, formele begeleiding nodig is.

Producten

Op basis van het onderzoek zijn er verschillende producten ontwikkeld voor mantelzorgers en zorgprofessionals, om het delen van zorg bespreekbaar te maken. De toolkit is beschikbaar en bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Proefschrift 2. Vignetten / Verhalen uit de praktijk 3. Podcast 4. Webpagina 5. Dialogue Trainer.

Vervolg

Om vervolg te geven aan het project, ontving het een VIMP-subsidie ten bate van Verspreiding- en Implementatie. Dit project heeft als titel: Step up Taking Care of Caregivers

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
733050847
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.A. Kolste
Verantwoordelijke organisatie:
Pharos