Mobiele menu

Talk2Mama

Zwangere vrouwen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening of een verslaving zijn toekomstige kwetsbare moeders. Deze moeders voelen zich vaak niet goed begrepen en voelen zich onvoldoende voorgelicht. Dit kan hen onzeker maken, stress veroorzaken en risicovol
gedrag veroorzaken, met verregaande gevolgen voor de gezondheid van moeder en (ongeboren) kind. Het is voor zorgprofessionals een uitdaging om aan de aanstaande moeder in begrijpelijke taal over te brengen wat zij allemaal kan verwachten (denk aan verschil tussen keizersnede en reguliere bevalling, betrokkenheid verschillende zorgverleners, maar ook zorg voor haar nog ongeboren kind en een gezonde leefstijl). Niet alle zorgprofessionals voelen zich voldoende toegerust om in gesprek te gaan en aan te sluiten bij (het beperkte leervermogen van) deze moeders.

Expect Jeugd, CJG Kennemerland, JGZ Kennemerland, Spelpartners en ervaringsdeskundigen trokken binnen het project Talk2Mama gezamenlijk op, om een digitale tool met pictogrammen en animaties te ontwikkelen. Deze digitale tool, de app Talk2Mama, ondersteunt professionals in het begeleiden van aanstaande kwetsbare moeders. Daarnaast helpt deze tool kwetsbare moeders bij het inzichtelijk maken van hun zwangerschapstraject. Zodat zij eigen keuzes kunnen maken op basis van goede voorlichting.

De app bestaat uit 90 pictogrammen, beeldverhalen en stappenplannen en een vijftal animaties. Deze animaties gaan over zaken die ervaringsdeskundigen belangrijk vinden: het netwerk, band met je baby, borst- of flesvoeding, seks na de bevalling en zorgen over de zwangerschap.

Voor het gebruik van de app is een geschreven instructie en een instructievideo beschikbaar. De app is gratis beschikbaar. Gedurende het project bleek er tevens behoefte aan een fysieke kaartenset, waarop de pictogrammen zijn afgebeeld. Deze zijn tegen kostprijs aan te schaffen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100021910006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van der Nagel
Verantwoordelijke organisatie:
Partners voor Jeugd