Mobiele menu

Talk2Mama

Projectomschrijving

Zwangere vrouwen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening of een verslaving zijn toekomstige kwetsbare moeders. Deze moeders voelen zich vaak niet goed begrepen en voelen zich onvoldoende voorgelicht. Dit kan hen onzeker maken, stress veroorzaken en risicovol
gedrag veroorzaken, met verregaande gevolgen voor de gezondheid van moeder en (ongeboren) kind. Het is voor zorgprofessionals een uitdaging om aan de aanstaande moeder in begrijpelijke taal over te brengen wat zij allemaal kan verwachten (denk aan verschil tussen keizersnede en reguliere bevalling, betrokkenheid verschillende zorgverleners, maar ook zorg voor haar nog ongeboren kind en een gezonde leefstijl). Niet alle zorgprofessionals voelen zich voldoende toegerust om in gesprek te gaan en aan te sluiten bij (het beperkte leervermogen van) deze moeders.

Expect Jeugd, CJG Kennemerland, JGZ Kennemerland, Spelpartners en ervaringsdeskundigen trokken binnen het project Talk2Mama gezamenlijk op, om een digitale tool met pictogrammen en animaties te ontwikkelen. Deze digitale tool, de app Talk2Mama, ondersteunt professionals in het begeleiden van aanstaande kwetsbare moeders. Daarnaast helpt deze tool kwetsbare moeders bij het inzichtelijk maken van hun zwangerschapstraject. Zodat zij eigen keuzes kunnen maken op basis van goede voorlichting.

De app bestaat uit 90 pictogrammen, beeldverhalen en stappenplannen en een vijftal animaties. Deze animaties gaan over zaken die ervaringsdeskundigen belangrijk vinden: het netwerk, band met je baby, borst- of flesvoeding, seks na de bevalling en zorgen over de zwangerschap.

Voor het gebruik van de app is een geschreven instructie en een instructievideo beschikbaar. De app is gratis beschikbaar. Gedurende het project bleek er tevens behoefte aan een fysieke kaartenset, waarop de pictogrammen zijn afgebeeld. Deze zijn tegen kostprijs aan te schaffen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Zwangere vrouwen met een LVB, psychiatrische aandoening of een verslaving zijn toekomstige kwetsbare moeders. Deze moeders komen terecht in het reguliere traject van de gezondheidszorg waar zij zich vaak niet goed begrepen en onvoldoende voorgelicht voelen. Dit maakt hen onzeker, veroorzaakt stress en verhoogt risicovol gedrag (drinken, roken, drugsgebruik, zorgmijden), met verregaande gevolgen voor de gezondheid van moeder en (ongeboren) kind. Zorgprofessionals voelen zich veelal onvoldoende toegerust om in gesprek te gaan en aan te sluiten bij (het beperkte leervermogen van) deze moeders. De neiging bestaat om ‘over de hoofden van’ deze moeders met derden te communiceren over hun zwangerschap. Hiermee worden deze aanstaande moeders onvoldoende aangesproken op hun kracht, terwijl zij in deze kwetsbare situatie juist behoefte hebben aan ‘empowerment’. Daarnaast wordt in de huidige situatie onvoldoende voldaan aan het recht van deze groep vrouwen op duidelijke informatie over het zwangerschaps- en geboortetraject in een voor hen begrijpelijke taal. Het is van groot belang dat er mét en niet òver deze vrouwen gesproken wordt. Vandaar de titel van dit project: Talk2Mama. Expertisecentrum William Schrikker, CJG Kennemerland, JGZ Kennemerland en Spelpartners trekken binnen dit project gezamenlijk op, om een visuele communicatietool te ontwikkelen voor deze kwetsbare (toekomstige) moeders. Visuele hulpmiddelen ondersteunen hen en de hulpverleners bij de communicatie. Resultaat van het project is de Basistool Talk2Mama, bestaande uit max 70 pictogrammen. Deze pictogrammen ontwikkelen wij in nauwe samenwerking met de doelgroep. Regionaal ontvangen 250 zorgprofessionals (jeugdartsen, gedragswetenschappers, jeugdzorgwerkers, verloskundigen, kraamverzorgers, consultatiebureaus etc.)deze communicatietool. Daarnaast stellen wij nog 750 sets beschikbaar voor collega's in het land, zodat zij ook deze tool in kunnen zetten voor kwetsbare (toekomstige) moeders. Eerder introduceerden het Expertisecentrum William Schrikker in samenwerking met andere ketenpartners voor het Ministerie J&V al een succesvol LVB-communicatietool in de strafrechtketen. Onze ambitie binnen dit project is om een soortgelijk product voor de geboortezorg te ontwikkelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100021910006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van der Nagel
Verantwoordelijke organisatie:
Partners voor Jeugd