Mobiele menu

Tapering antidepressants in pregnancy: a pragmatic multicenter RCT to investigate risk and benefits for mother and child

Projectomschrijving

Ongeveer 2% van de zwangere vrouwen gebruikt antidepressiva tijdens de zwangerschap vanwege angst- en/of depressieve klachten. Het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap is controversieel. Aan de ene kant zijn er aanwijzingen voor mogelijk schadelijke effecten voor het ongeboren kind, aan de andere kant kan terugkeer van angst- en of depressieve klachten door het stoppen van medicatie tijdens de zwangerschap ook schadelijk zijn voor moeder en kind. Tot nu toe zijn deze effecten alleen onderzocht in observationele studies, die inconsistente en soms tegenstrijdige resultaten laten zien.

Het doel van deze landelijke gerandomiseerde studie is om het effect van gecontroleerde afbouw van antidepressiva met bijkomende preventieve cognitieve therapie vroeg in de zwangerschap te vergelijken met het continueren van antidepressiva.

De studie onderzoekt de effecten van het afbouwen van antidepressiva op uitkomsten van de moeder, het kind en de kosteneffectiviteit.

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Producten

Titel: Tapering Antidepressants While Receiving Digital Preventive Cognitive Therapy During Pregnancy: An Experience Sampling Methodology Trial
Auteur: Brouwer ME, Molenaar NM, Burger H, Williams AD, Albers CJ, Lambregtse-van den Berg MP, Bockting CLH.
Magazine: Frontiers in Psychiatry
Titel: Dose-effect of maternal serotonin reuptake inhibitor use during pregnancy on birth outcomes: a prospective cohort study
Auteur: Nina M. Molenaar, MD. PhD.1,2, Diewertje Houtman, BSc.1, Hilmar H. Bijma, MD. PhD.3, Marlies E. Brouwer, MSc.4, Huibert Burger, MD. PhD.4,5, Witte J.G. Hoogendijk, MD. PhD.1, Claudi L.H. Bockting, PhD.4, Astrid M. Kamperman, PhD.1,6, Mijke P. Lambregtse-van den Berg, MD. PhD.1,7
Magazine: Journal of Affective Disorders
Titel: Burdens and opportunities for participation of pregnant women with a remission of depressive disorder in a study on guided tapering of antidepressant medication
Auteur: M.P. Lambregtse-van den Berg, MD, PhD, N.M. Molenaar, MD, PhD, M.E. Brouwer, PhD, H. Burger, MD, PhD, A.M. Kamperman, PhD, W.J.G. Hoogendijk, MD, PhD, A.D. Williams, PhD, C.L.H. Bockting, PhD
Magazine: Journal of Clinical Psychiatry
Titel: Antidepressants during pregnancy: Guideline adherence and current practice amongst Dutch gynaecologists and midwives
Auteur: Molenaar, Nina M., Brouwer, Marlies E., Duvekot, Johannes J., Burger, Huibert, Knijff, Esther M., Hoogendijk, Witte J., Bockting, Claudi L.H., de Wolf, G.S., Lambregtse-van den Berg, Mijke P.
Magazine: Midwifery
Titel: Recurrence of depression in the perinatal period: Clinical features and associated vulnerability markers in an observational cohort
Auteur: Molenaar, Nina M., Brouwer, Marlies E., Kamperman, Astrid M., Burger, Huibert, Williams, Alishia D., Hoogendijk, Witte J. G., Bockting, Claudi L. H., Lambregtse-van den Berg, Mijke P.
Magazine: PLoS ONE
Titel: Preventive Cognitive Therapy with antidepressant discontinuation during pregnancy: results from the randomized controlled Stop or Go study
Auteur: N.M. Molenaar, MD, PhD1,2*, M.E. Brouwer, PhD3*, H. Burger, MD, PhD3,4, A.M. Kamperman, PhD2,5, V. Bergink, MD, PhD1,2, W.J.G. Hoogendijk, MD, PhD2, A.D. Williams, PhD6, C.L.H. Bockting, PhD3, M.P. Lambregtse-van den Berg, MD, PhD2,7
Magazine: Journal of Clinical Psychiatry
Titel: Stop or go? Preventive cognitive therapy with guided tapering of antidepressants during pregnancy: study protocol of a pragmatic multicentre non-inferiority randomized controlled trial
Auteur: Nina M. Molenaar2†, Marlies E. Brouwer1†, Claudi L. H. Bockting1, Gouke J. Bonsel3, Christine N. van der Veere4, Hanneke W. Torij5, Witte J. G. Hoogendijk2, Johannes J. Duvekot3, Huibert Burger6 and Mijke P. Lambregtse-van den Berg2,3,7*
Magazine: BMC Psychiatry
Link: http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-0752-6

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

About 2% women use Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) during pregnancy for symptoms of anxiety and/or depression. SSRI use in pregnancy is controversial. On the one hand SSRIs may be toxic to the intrauterine developing child, on the other hand, relapse of depression and/or anxiety during pregnancy holds risks for mother and child. Among patients and professionals there is an urgent need for evidence from randomized studies to make rational decisions around continuing or tapering of SSRIs during pregnancy. No such studies exist to date. The aim of this study is to investigate the effect of guided tapering of SSRI and additional preventive cognitive therapy in early pregnancy as compared to continuation of SSRIs during pregnancy. We will include 200 women who use an SSRI at their first antenatal visit (<16 weeks gestation), without clinical anxiety and/or depression. Women will be randomized to either continuation or guided tapering of SSRI under clinical management and additional preventive cognitive therapy. This study quantifies the effects of SSRI tapering on mother, child and cost effectiveness outcomes: PRIMARY OUTCOME Time to relapse of maternal anxiety and/or depressive disorder (as defined by the Structured Clinical Interview for DSM disorders) during pregnancy up to 3 months postnatal. SECONDARY OUTCOMES - Child neurodevelopmental outcome at 3 months (General Movements) - Cost effectiveness (incl. indicated second echelon care, hospital delivery and clinical child observation in case of SSRI use)

Kenmerken

Projectnummer:
836021011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Lambregtse-van den Berg
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum