Mobiele menu

Teaching reflective reasoning through modelling as a strategy to counteract diagnostic mistakes in general practice

Projectomschrijving

Het stellen van een diagnose is een complexe taak. Onderwijs naar diagnostisch redeneren is daarom een cruciaal onderdeel van de huisartsenopleiding. Een valkuil tijdens het redeneerproces is dat een arts een diagnose direct herkent (zogenaamde patroonherkenning) en daardoor andere opties onvoldoende overweegt. Dit kan tot diagnostische fouten leiden. De methode van gestructureerde reflectie werd ontwikkeld om analytisch redeneren te bevorderen (Mamede, Schmidt, Penaforte, 2008) en bleek effectief om diagnostische fouten te corrigeren.

Doel

In het huidige project hebben we in 3 studies onderzocht of gestructureerde reflectie kan worden aangeleerd, zodat aios of studenten ze daarna automatisch toepassen bij het diagnosticeren van nieuwe casuïstiek.

Resultaten

Aios/studenten die de methoden hadden geleerd, stelden later niet betere diagnoses en reflecteerden ook niet meer dan aios/studenten die deze niet hadden geleerd. In een vierde studie hebben we gekeken of we aios door het geven van feedback kunnen helpen om beter in te schatten hoe goed zij een casus hebben gediagnosticeerd. Dit werd in eerder onderzoek wel gevonden, maar door onze studie niet bevestigd.

Producten

Titel: Teaching Reflective Reasoning in Medical Diagnostics
Auteur: Josepha Kuhn, Silvia Mamede, Pieter J. van den Berg, Patrick J.E. Bindels, Tamara van Gog
Titel: Leren van gestructureerde reflective als middle om diagnostische fouten te voorkomen
Auteur: Kuhn J, Mamede S, Berg PJ van den, Bindels PJE, Gog TAJM van
Titel: Teaching Reflective Reasoning through Explaining on Video
Auteur: Kuhn J, Mamede S, Berg PJ van den, Zwaan L, Bindels PJE, Gog TAJM
Titel: Leren van gestructureerde reflectie als middel om diagnostische fouten te voorkomen.
Auteur: Kuhn JKG, Mamede SM, Berg PJ van den, Bueving HJB, Gog TAJM van
Titel: iMERR symposium: Understanding diagnostic error
Auteur: Kuhn J, Mamede S, Berg PJ van den, Zwaan L, Bindels PJE, Gog TAJM van
Titel: Improving diagnostic calibration by providing feedback to general practice residents
Auteur: Kuhn J, Mamede S, Berg PJ van den, Zwaan L, Bindels PJE, Gog TAJM van
Titel: Teaching Reflective Reasoning through Explaining on Video
Auteur: Kuhn J, Mamede S, Berg PJ van den, Bindels PJE, Gog TAJM van
Titel: Leren van gestructureerde reflective in klinisch redeneren door de methode uit te leggen aan fictieve anderen
Auteur: Kuhn J, Mamede S, Berg PJ van den, Bindels PJE, Gog TAJM van
Titel: Critical Thinking in Medical Diagnosis: Structured Reflection Remedies Error and Fosters Learning
Auteur: Josepha Kuhn, Tamara van Gog, Sylvia Mamede, Pieter van den Berg
Titel: Leren van gestructureerde reflectie als middel om diagnostische fouten te voorkomen.
Auteur: Josepha Kuhn, Silvia Mamede, Pieter van den Berg, Patrick Bindels, Tamara van Gog
Titel: Teaching Reflective Reasoning in Medical Diagnosis: Does Explaining on Video Help Learning?
Auteur: Mamede S, Berg PJ van den, Zwaan L, Bindels PJE, Gog TAJM van
Titel: Teaching Reflective Reasoning in Medical Diagnosis: Does Explaining on Video Help Learning?
Auteur: Kuhn J, Mamede S, Berg PJ van den, Zwaan L, Bindels PJE, Gog TAJM van

Verslagen


Eindverslag

Een doel van de opleiding tot huisarts is het ontwikkelen van goede diagnostische vaardigheden. Het diagnostisch proces is zeer complex en daardoor vatbaar voor cognitieve fouten. Het is bekend dat het diagnostische proces geplaagd wordt door groot aantal bias, zoals de availability bias. Eerder onderzoek laat aanwijzingen zien dat een schematische wijze van diagnose stellen (gestructureerde reflectie) dit soort bias verminderd. Wij onderzochten of deze manier van diagnosticeren ook aan te leren is voor huisartsen in opleiding en of wij adviezen zouden kunnen geven voor het klinisch redeneren onderwijs. Wij concludeerden dat het aanleren van reflectief redeneren als algemene methode voor aios niet een goede manier is om het diagnostisch redeneren te verbeteren. Dit was onafhankelijk van het schriftelijk of mondeling rapporteren of van de klinische ervaring. Huisartsen in opleiding bleken de methode wel te leren, maar vervolgens niet toe te passen. Ook kan het zijn dat de methode niets toevoegd, omdat huisartsen in opleiding al reflectief redeneren.
Een doel van de opleiding tot huisarts is het ontwikkelen van goede diagnostische vaardigheden. Het diagnostisch proces is zeer complex en daardoor vatbaar voor cognitieve fouten. Om fouten te voorkomen is reflectief redeneren daarom cruciaal. De methode van gestructureerde reflectie is ontwikkeld om analytisch redeneren te bevorderen (Mamede, Schmidt, Penaforte, 2008, Medical Education) en blijkt een effectieve methode te zijn. Een open vraag is of de methode ook kan worden geleerd en toegepast bij het diagnosticeren van nieuwe casuïstiek. De eerste studie onderzocht de effectiviteit van twee onderwijsmethodes voor het leren van reflectief redeneren. AIOS die in een leerfase (1) uitgewerkte voorbeelden van reflectie hebben bestudeerd of (2) zelf gestructureerde reflectie hebben toegepast, werden vergeleken met (3) een controle conditie zonder reflectie. In een testfase met nieuwe casuïstiek werden de diagnoses en redeneringen van AIOS geanalyseerd, en geen verschillen tussen de condities gevonden. Een mogelijke verklaring is dat de interventies niet voldoende zijn om de methode te leren of dat AIOS al te veel ervaring hebben met het klinisch redeneren waardoor ze een nieuwe methode niet zo snel meer aannemen of niet noodzakelijk vinden om deze toe te passen op casuïstiek in de testfase. Onze vervolgstudies, zowel bij AIOS als Master studenten, hoopt deze vragen te beantwoorden.

Interview

Huisartsen stellen hun diagnose vaak op basis van patroonherkenning. Maar soms gaat dat mis. Gestructureerde reflectie kan de arts beschermen tegen zulke missers. Josepha Kuhn onderzoekt hoe je huisartsen in opleiding kunt leren deze methode te gebruiken.

> Lees het interview 

Kenmerken

Projectnummer:
839130007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Rijkels-Otters
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC
Afbeelding

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. Bekijk de andere projecten.